Inchide

Retea apa zona Sitului Industrial Hunedoara

Retele

Valoare totala investitie:

634.000,00 lei

Data inceput:

12/2017

Data sfarsit:

05/2018

Durata:

5 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC INSTALATII GEVIS SRL DEVA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

La sfârșitul anului 2015 a avut loc finalizarea lucrărilor de realizare a unui Sit Industrial situat în strada Furnalelor a municipiului Hunedoara, pe amplasamentul fostului combinat siderurgic. Acesta cuprinde 50 de parcele pe care se pot construi hale de producție. Proiectul de reabilitare al sitului cuprinde necesarul de apă al acestuia fiind de 18 l/s care include și debitul de apă necesar funcționării simultane a trei hidranți existenți în incinta sitului, 15 l/s fiind debitul necesar pentru incendiu.
Pentru asigurarea debitului și presiunii de apă necesare în caz de incendii se impune realizarea unei rețele noi de distribuție a apei, din intersecția străzii Toamnei cu strada Pomilor. De la acest punct care este situat în imediata apropiere a uzinei de apă , singurul în zonă care asigură aceste condiții, până la Situl Industrial, rețeaua de apă va străbate străzile Gabriel Bethel , strada Castelului, strada Voinii (traversare) și strada Furnalelor. Pentru a asigura și cerințele impuse de ISU, pe traseu se vor monta hidranți subterani cu Dn – 80mm.
Conform Studiului de fezabilitate, indicatori tehnico – economici actualizati sunt:
1.Valoarea totală a investiției:662.831 lei (excl.TVA), respectiv 787.406 lei ( incl. TVA)
din care C+M: 565.678lei ( excl. TVA), respectiv 673.157 lei ( incl. TVA)

2. Durata de realizare ( luni ) - 88 zile lucrătoare

3. Capacități :
a. tronsoane:
De = 315mm, L = 613 m
De = 160 mm, L = 272 m
De = 125 mm, L = 11 m
De = 110 mm, L = 100 m
b. cămine din beton armat 7 buc.
c. hidranți subterani Dn = 80 mm - 9 buc.
d. subtraversare L = 16 m
e. supratraversare L = 24 m

Obiective:
- realizarea unei rețele stradale, punctul de racord acestei rețele fiind la intersecția străzilor Toamnei cu Gabriel Bethlen
- asigurarea debitului de apă necesar pentru funcționarea simultană a trei hidranți existenți în incinta sitului în caz de incendii și a hidranților stradali care se vor monta în cadrul acestei lucrări
- realizarea investiției propuse are drept scop obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității la incendiu

Alte Observatii

Autorizația de Construire nr. 181/ 13.12.2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 329/ 30.08.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Rețea apă zona Sit Industrial Hunedoara“

Contract servicii nr. 234/ 86374/ 23.11.2016, privind Întocmire documentație tehnico - economică pentru realizare rețea apă zona Sit Industrial, elaborator: SC KING DESIGN, valoare: 13.950 lei

Contract servicii 157/69412/28.09.2017- Intocmire documentatii - Verificare retea apa SIT INDUSTRIAL, verificator: STOP FIRE CONSULTING SERV SRL, valoare: 1.785 lei

Contract lucrari nr. 205/91962/14.12.2017- Retea apa zona Sitului Industrial Hunedoara, executant: SC INSTALATII GEVIS SRL, valoare: 599.082,72 lei

Contract servicii nr. 208/93083/19.12.2017 Servicii dirigentie de santier- Retea apa zona Sitului Industrial Hunedoara, SFETCU GHEORGHE-PFA, valoare: 4.400 lei

Ordin de începere lucrări nr. 93099/ 19.12.2017
Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 34526/ 10.05.2018
Valoare: 597.436,60 lei incl. TVA