Inchide

Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor

Turism

Valoare totala investitie:

21.884.909,00 lei

Data inceput:

05/2017

Data sfarsit:

09/2021

Durata:

52 luni

Status:

În execuție

 

Sursa de finantare

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara: 5. Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții: 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural; Număr de apel de proiecte: POR 2016/5/5.1/1.
Valoarea totală a proiectului este de 21.884.908,73 lei, din care Asistența Financiară Nerambursabilă solicitată este de 21.447.210,55 lei, iar contribuția Municipiului Hunedoara de 437.698,18 lei.

Valoarea defalcată a Contractului de Finanțare
Valoare totală proiect: 21.884.908,73 lei
valoare totală eligibilă: 21.884.908,73 lei, din care:
a. valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/ FC/ FSE/ ILMT: 85 % - 18.602.172,42 lei
b. valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 13 % - 2.845.038,13 lei
c. valoare eligibilă buget local al Municipiului Hunedoara (din partea Beneficiarului): 2 % - 437.698,18 lei
d. valoarea neeligibilă incl. TVA aferentă acesteia: 0,00 lei

Parteneri

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Activitatile ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui proiect vor avea drept impact revitalizarea, respectiv conservarea/ salvarea de la degradare a obiectivului de patrimoniu cultural – Castelul Corvinilor si, in acelasi timp, valorificarea si promovarea durabila a zonei si a obiectivului in sine. Activitatile vizate prin proiectul initiat de catre municipiului Hunedoara constau in:
• lucrari complexe de consolidare si reabilitare a zonelor afectate, parte din obiectiv, precum si lucrari de restaurare finisaje interioare si exterioare, cat si lucrari de reconstituire si de amenajare a unor spatii rezultate din reconstituirea unor plansee, prin refacerea, cat si introducerea acestora in circuitul turistic, dar si alte tipuri de lucrari care au in vedere consolidarea si valorificarea durabila a potentialului istoric si turistic al obiectivului - Castelului Corvinilor;
• activitati de marketing si promovare turistica (incluzand si digitizarea) a obiectivului de patrimonoiu cultural – Castelul Corvinilor, azi muzeu: atat in faza de implementare, cat si in faza de operare/ monitorizare. Tehnicile utilizate pentru promovarea obiectivului vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala aplicabil prioritatilor de investitii din cadrul POR 2014-2020;
• activitati de audit extern ce presupun realizarea de rapoarte de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de ramburare au fost verificate si sunt in conformitate cu principiile unui management sanatos (conform OUG 66/2011) si au la baza un fundament corect si solid;
• alte activitati necesare realizarii/implementarii proiectului.

Obiectivele functionale propuse pentru punerea in valoare in cadrul Castelului Corvinilor sunt:
- Turnul pictat (Turnul Buzdugan);
- Bucataria garnizoanei;
- Loggia Matia;
- Turn Tezaur;
- Bastionul de tortura;
- Turn flancare pod;
- Turnul nou de poarta;
- Scara spirala;
- Sala Cavalerilor si Sala Dietei;
- Turnul Capistrano;
- Ateliere (Locuinta sudica); Aripa Zolyomi;
- Turnul Pustiu;
- Zona intrarii in prima cetate;
- Turnul vechi de poarta;
- Bastionul alb;
- Aripa Bethlen;
- Bastionul Tobosarilor;
- Fantana;
- Capela;
- Groapa ursilor;
- Bastionul munitiilor;
- Galeria suspendata;
- Turnul Njeboisia ( Nu te teme).

Date tehnice ale investiției:
Conceptul proiectului ”Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor – municipiul Hunedoara, județul Hunedoara” are în vedere valorificarea durabilă a potențialului istoric și turistic al Castelului Corvinilor prin lucrările de consolidare, restaurare, conservare și reabilitare propuse ce vor conduce la includerea în circuitul turistic a spațiilor restaurate prezentate turiștilor spre vizitare în circuite bine definite alături de curțile interioare ale castelului.

Lucrări de bază ce vor fi realizate asupra obiectivelor funcționale din cadrul Castelului Corvinilor:
a). Lucrări de intervenție la paramentul castelului, atât la exterior cât și în curțile interioare;
b). Lucrări de sistematizare ale curților interioare;
c). Lucrări de consolidare structurală a castelului precum și introducerea de elemente structurale noi în scopul de a reconstitui spatii vizitabile;
d). Lucrări interioare de restaurare și reabilitare la încăperile din incinta Castelului Corvinilor;
e). Lucrări de amenajare a spațiilor de vizitare rezultate prin reconstituirea unor planșee și introducerea lor în circuitul turistic;
f). Înlocuire învelitori pe zonele ce nu au fost încă reabilitate;
g). Lucrări de reabilitare și înlocuire a instalațiilor electrice, sanitare, termice.

Alte Observatii

Proiectant: S.C. GRUP CORINT S.R.L Alba Iulia
HCL nr. 74/ 15.03.2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL nr. 144/ 31.03.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
Contract de finanțare semnat în data de 09.05.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și UAT Municipiul Hunedoara

Contract lucrari 18/4681/22.01.2019- Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari-
Exe3cutant: S.C.CORAL S.R.L.
Valoare: 19.872.546,93 lei incl. TVA

Contract servicii 81/40077/11.06.2019- Dirigentie de santier-
Diriginte: ADAM`S CONSTRUCT SRL
Valoare: 178.987,64 lei incl. TVA