Inchide

Reparații șarpante, învelitoare și console - Aripa Bethlen și Turnul Toboșarilor de la Castelul Corvinilor, municipiul Hunedoara

Turism

Valoare totala investitie:

1.021.836,00 lei

Data inceput:

07/2014

Data sfarsit:

03/2015

Durata:

8 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. GENERAL GAME S.R.L. SÂNTIMBRU, ALBA IULIA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Prin proiect, s-au prevăzut lucrări de consolidare și de restaurare pentru cele două obiective - Aripa Bethlen și Turnul Toboșarilor, pentru care s-au propus înlocuirea învelitorii, reparații la șarpante, în funcție de gradul de degradare al fiecărui element component al structurii șarpantei, consolidări locale ale îmbinărilor dintre elementele ce compun structura șarpantei.

Rezultate

Aripa Bethlen și Turnul Toboșarilor – reparații ale elementelor structurii șarpantei, sau, înlocuirea celor cu grad mare de degradare în profunzime, sau rupte, la elementele structurale la care s-au identificat degradări, s-au verificat prinderile între elemente, reazămele corzilor, s-au realizat dolii, corect din punct de vedere tehnic, s-au întărit îmbinărilor ascunse prin cuie metalice, precum și ancorarea căpriorilor în centura din b.a. existentă la Turnul Toboșarilor.
Lucrări de restaurare realizate pentru ambele obiective: înlocuirea învelitorilor actuale, cu învelitori din țiglă ceramică tip solzi, înlocuirea șipcilor și a asterelei, înlocuirea elementelor
de șarpantă degradate mai mult de 10%.

S-a montat noua astereală, membrană izolantă, canal de ventilare, noile șipci și noua învelitoare; s-au executat lucrări de hidrofobizare a torului cornișei turnului circular și a consolelor ce poartă arcatura sistemului de tip mașiculi – pentru Turn și reabilitarea cornișei, și înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor – pentru Aripa Bethlen.

Alte Observatii

Aviz favorabil din partea Ministerului Culturii - Direcția Patrimoniu Cultural nr. 210/ M/ 20.11.2013.
Contract de execuție lucrări nr. 79/ 43053/ 07.07.2014

Proiectant general: S.C. BASTION PROIERCT S.R.L. Alba Iulia
Proiectant de specialitate: S.C. MIRO GRUP S.R.L. București
Proiectant de specialitate: BANU C. MARIANA MAGDALENA P.F. Ploiești
Ordin de Incepere lucrari nr. 159/ 46589/ 22.07.2014.

Contract de servicii privind Dirigenție de Șantier nr. 88/ 46914/ 23.07.2014, P.F.A. Popoi Romeo, Târgu Jiu, valoare: 3.400 lei, T.V.A.=0%
Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 10/ 06.04.2015