Inchide

Realizare nocturnă teren fotbal antrenament 2 juniori din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie:

532.030,00 lei

Data inceput:

09/2022

Data sfarsit:

02/2023

Durata:

5 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC VALYCIPRIHOS PROD SRL – Baia Mare și proiectant DRAGOȘ DRACON SRL – sat Urmeniș, Maramureș

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Complexul sportiv are în componența sa terenuri de joc și de antrenament, piste de alergări, tribună principală, tribună secundară, gradene cu bănci, spațiu de servire a mesei pentru sportivi, sală de protocol, birouri, depozite, vestiare, spații de cazare a sportivilor.
Terenul de joc pentru fotbal nr. 2 pentru juniori din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein, are dimensiuni utile de joc omologate UEFA și FRF de 105 m x 68 m, suprafața de teren gazonată totală fiind de 7.700 mp.
Pentru a se putea desfășura antrenamentele și competițiile sportive în condiții optime pentru echipa de fotbal, grupele de seniori, juniori și copii, este necesar ca suprafața de joc să se ridice și să fie menținută la standarde solicitate de UEFA și FRF, drept pentru care se propune realizarea unui sistem de iluminat nocturn în acest sens.
Se propune realizarea instalației de iluminat nocturn pentru terenul de fotbal deoarece:
- pentru ca suprafața de joc să se ridice și să fie menținută la standarde solicitate de UEFA și FRF;
- antrenamentele și competițiile fotbalistice să se poate desfășura și seara având în vedere că sunt foarte multe grupe de copii și juniori însciși în astfel de competiții;
- pentru atragerea a cât mai mulți doritori privind practicarea fotbalului.

a. Servicii de proiectare:
Pentru realizarea obiectivului de investiție menționat, este necesar întocmirea documentației tehnico – economică în acest sens, ce va cuprinde fazele:
- proiect tehnic cu detalii de execuție PT+DDE,
- documentații pentru obținerea avizelor,/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
- documentație pentru obținerea Autorizației de construire PAC
- documentație pentru organizarea execuției lucrărilor POE
- verificarea tehnică de calitate proiect și a detaliilor de execuție de către verificatori autorizați;
în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

b. Execuție lucrări:
Pe lungimea terenului se vor monta un număr de 6 stâlpi cu câte 3 proiectoare fiecare - pe ambele loturi.
Fiecare stâlp se va monta câte-un panou de alimentare propriu, proiectoarele fiind alimentate individual. De asemenea la punctul de comandă se va monta un panou cu 12 contacte individuale pentru a putea comanda individual fiecare stâlp.
Nivelul de iluminare asigurat se va încadra în limitele prevăzute de:
- ROAF - Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice FRF din 2018 și
- Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului din 2018
și anume, trebuie să asigure iluminarea uniformă a suprafeţei de joc cu o intensitate de minim 800 de lucşi pentru stadioanele care găzduiesc competiții sportive și anume, partide de fotbal, altele decât din Liga 1 sau 2.

Alte Observatii

Contract lucrari 192/62891/28.07.2022- Intocmire documentatie tehnico-economica, faza Proiect Tehnic+executie lucrări
Executant: asociere SC VALYCIPRIHOS PROD SRL – Baia Mare și proiectant DRAGOȘ DRACON SRL – sat Urmeniș, Maramureș
Valoare totală contract: 526.532,16 lei, din care
proiectare: 29.916,60 lei
execuție: 496.615,56 lei

Contract servicii 219/69345/23.08.2022- Servicii de dirigentie de santier
Prestator: MELIOR ELECTRO ENERGY SRL
Valoare: 900 lei

Proces verbal de predare – primire a amplasamentului și a bornelor de repre nr. 90968/ 28.10.2022

Autorizația de Construire nr. 134/ 24.10.2022

Ordin de începrere servicii de proiectare nr. 747121/ 07.09.2022
data începerii prestării serviciilor: 08.09.2022
Ordin de începrere lucrări: nr. 9096728/ 28.10.2022
data începerii execuției lucrărilor: 02.11.2022


Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15531/ 16.02.2023
Valoarea lucrărilor executate: 496.616 lei incl TVA,
C+M: 496.616 lei incl. TVA