Inchide

Realizare lucrare privind contorizare separată apă potabilă la Blocul Social nr. G2, strada Nicolae Bălcescu

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie:

269.161,00 lei

Data inceput:

01/2021

Data sfarsit:

04/2021

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MERIDIAN TRUST SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

DATE GENERALE
Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de realizare a sistemului de contorizare separata a apartamentelor din cadru blocului G2, str. Nicolae Balcescu, Nr.5 din localitatea Hunedoara care are 104 de apartamente.
In prezent facturarea apei reci se face in functie de consumul inregistrat la contorul de apa existent in caminul de la limita de proprietate.
Acest sistem prezinta un dezavantaj major, prin faptul ca nu se repartizeaza consumul de apa in functie de cantitatea consumata in mod real de fiecare apartament. In situatia propusa, conductele de legatura aferente fiecarui apartament vor avea rolul de bransamente individuale, urmand ca apa consumata de locatarii chiriasi, ai fiecarui apartament sa fie facturata in functie de consum. De asemenea, pentru fiecare apartament, se vor putea face contracte individuale cu societatea furnizoare a apei reci.
Premisa esenţială a proiectului este de a asigura utilităţile necesare, concomitent cu exigenţele obligatorii, adoptând soluţii tehnice în urma cărora să rezulte instalaţii performante, fiabile şi concomitent cu un efort investiţional minim.
Întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar, proiectul de contorizare separata a consumului de apa rece din blocul G2, str. Nicolae Balcescu, Nr.5 din localitatea Hunedoara, respectă normele şi standardele în vigoare,
astfel încât să fie asigurate, confortul utilizatorilor, cerintele furnizorului de apa şi nivelurile de performanţă impuse de legislatia in vigoare.
SOLUŢIILE PROIECTULUI
La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-1994.
Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a sistemului de contorizare individuala a consumului de apa rece din apartamentele blocului G2, str. Nicolae Balcescu, Nr.5 din localitatea Hunedoara.
INSTALAŢII PENTRU CONTORIZARE INDIVIDUALA
Fiecare apartament este mobilat cu urmatoarele obiecte sanitare: lavoar cu baterie cu dus flexibil si vas WC. Scopul acestei documentatii este ca fiecare spatiu de locuit sa fie prevazut cu racord separat de apa rece ce v-a fi contorizat prin intermediul unui apometru de Dn=15mm,ce poate masura un debit permanent de 1,5m³/h si un debit de suprasarcina de 3 m³/h. Conform reviarului de calcul, debitul de apa necesar pentru o buna functionare a instalatiei este de 740 litri pe ora. Apometrele ce vor fi montate vor indeplini conditiile impuse de legislatia in vigoare. Inainte de montare vor fi supuse verificarii metrologice, urmand ca dupa montare sa fie sigilate. Echivalenti de debit ale obiectelor sanitare din fiecare apartament, impun, conform breviarului de calcul ca diametrul racordului de intrare a apei reci sa fie de De=25mm. La intrarea in fiecare apartament se va monta un robinet de siguranta de Ø=¾”. Acest robinet se v-a utiliza de proprietar pentru intreruperea alimentarii cu apa atunci cand in interiorul spatiului de locuit vor aparea defectiuni in cadrul instalatiei sanitare interioare, precum si pentru reglajul presiunii apei cand aceasta este prea mare.
Intreg ansamblu de conducte propus se va executa cu tubulatura din polipropilena.
In breviarul de dimensionare, s-a tinut cont ca robinetul ce deserveste cel mai dezavantajat consumator sa aiba un disponibil de presiune de minim zece metri coloana apa, conditie impusa de STAS 1478, privind presiunea de utilizare la punctele de consum. Debitul de apa rece calculat va acoperi si cerintele de producere a apei calde menajere. In aceasta situatie disponibilul de presiune rezultat la intrarea in imobil, in urma pierderilor de presiune liniare, locale si a inaltimi geodezice existente v-a fi de minim 28587mm H2O.
Prezenta documentatie propune realizarea a doua camine la limita de proprietate ce vor fi pozitionate in apropierea blocului ce urmeaza a fi contorizat. In aceste camine camin se vor
monta contoarele de apa ce vor masura consumul din fiecare apartament. Inainte de fiecare distribuitor se v-a monta un ansamblu format din clapeta de retinere si teu de masurare a presiunii. In amonte de acest ansamblu v-a fi montat un robinet cu ventil sferic de Ø=2". De asemenea contoarele de apa au fost grupate incat apa de pe fiecare coloana sa poata fi intrerupta la aparitia unei defectiuni. De asemenea se poate interveni pe grupuri de 5 apometre pentru eliminarea unor disfunctionalitati in cadru caminelor de distributie.
Caminele de la limita de proprietate vor fi executate din beton armat si vor fi prevazute cu capace de acces pentru fiecare grup de contoare. Dimensiunile exterioare a caminelor vor
fi: 10,10x1,30x13,20m, respectiv 9,40x1,30x1,20m. Conductele de lagatura dintre caminul
de la limita de proprietate si blocul deservit vor fi pozate ingropat, sub cota de inghet, care
pentru localitatea Hunedoara este de 80 cm. Pe intreaga portiune din holul comun de la
parter, precum si la subsol, conducta se va izolata cu un strat de burete cu grosimea
minima de 6mm. Pe tot traseul din interiorul blocului conductele propuse vor fi mascate cu
placi de gips carton rezistent la umezeala.
Pentru a se realiza lucrarea propusa se imune:
1.Translatarea caminului de racord a canalizarii la distanta de 4,50m , fata de partea
laterala a blocului.
2.Translatarea caminului de apopmetru existent la distanta de 4,50m , fata de partea
laterala a blocului.
3.Lucrari de reabilitare a instalatiei de canalizare de la subsol.

Realizarea sistemului de distributie propus, impune executantului deconectarea tuturor punctelor de consum a apei reci de la sistemul existent.
Beneficiarul prezentei documentatii va inlocui tubulatura instalatiei interioare de apa
rece, pana la caminele de delimitare a limitei de proprietate propuse.

Rezultate

În strada Nicolae Bălcescu este situat un bloc de locuințe sociale care aparține Primăriei Municipiului Hunedoara și care are un număr de 104 apartamente. Până în momentul în care s-a finalizat lucrarea de contorizare a apei potabile, aceasta era facturată în funcție de consumul înregistrat la contorul de apă existent în căminul de la limita de proprietate. Acest sistem reprezenta un dezavantaj major, prin fapttul că nu se repartiza consumul de apă în funcție de cantitatea consumată în mod real de fiecare apartament . Astfel s-a optat ca fiecare spațiu de locuit să fie prevăzut cu racord separat de apă rece care va fi contorizat prin intermediul unui apometru care va îndeplini condițiile impuse de legislația în vigoare.

Alte Observatii

Contract servicii 214/86883/06.12.2019- Intocmire documentatie tehnico - economica privind contorizare separata separată apă potabilă la Blocul Social nr. G2, strada Nicolae Bălcescu, prestator: KING DESIGN SRL, valoare: 6.240,00 lei

Contract servicii 231/76078/04.12.2020 dirigenție de șantier, prestator: DAMAY MARY CONS SRL, valoare: 3.000,00 lei

Contract lucrari 226/73322/20.11.2020, realizare lucrare privind contorizare separată apă potabilă la Blocul Social nr. G2, strada Nicolae Bălcescu, executant: MERIDIAN TRUST SR, valoare: 257.708,11 lei

Ordin de începere nr. 545/ 06.01.2021
Autorizație de Construire nr. 174/ 22.12.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 30444/ 21.04.2021
Valoarea finală lucrări executate: 257.540,32 lei incl. TVA
Cheltuieli cote legale
Valoare taxe cote ISC ( Inspectoratul de stat in constructii) - 1. 298,52 lei
Valoare taxe cote CSC (Casa socială a constructorilor) – 1082,1 lei