Inchide

Realizare expoziție istorică - B-dul Traian, porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu magazin Dedeman și intersecția cu strada Mihai Viteazul

Turism

Valoare totala investitie:

591.513,00 lei

Data inceput:

08/2023

Data sfarsit:

12/2023

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MIKE ZARR ADS SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Turiștii care vizitează municipiul Hunedoara în drumul lor spre Castelul Huniazilor precum și cetățenii municipiului Hunedoara

Obiective

Istoria unui oraș are puterea de a-i schimba viitorul. Pentru a oferi călătorului care tranzitează Hunedoara și nu numai, fotografii cu cele mai importante și reprezentative imagini și secvențe istorice ale municipiului Hunedoara de-a lungul timpului, se are în vedere realizarea unei Expoziții istorice în aer liber.
Expoziția istorică realizată până în prezent a avut un real succes și un impact pozitiv asupra vizitatorilor și cetățenilor municipiului Hunedoara, pentru care se dorește continuarea prezentării istoriei urmașilor familiei Corviniștilor.
Terenul cu nr. cadastral 70411 este înscris în Cartea Funciară a municipiului Hunedoara cu CF nr. 70411, în suprafață de 51.010 mp, aflându-se în domeniul public al municipiului Hunedoara și se află între zona verde adiacentă blocurilor de locuințe și trotuar respectiv pista de biciclete de pe B-dul Traian, fiind liber de construcții.
Astfel, se propune realizarea unei expoziții istorice, în zona magazinului Dedeman până în intersecția cu strada Mihai Viteazul pe o lungime de aprox. 195 m, de-a lungul pistei pentru bicicliști, prin execuția unei fundații din beton, soclu din beton, stâlpi metalici, realizarea unei structuri metalice suport pentru panourile expoziționale formată din elemente metalice, montare panouri expoziționale din alucobond care vor fi imprimate cu imagini istorice. Expoziția stradală istorică va fi prevăzută cu instalație de iluminat și camere de supraveghere video.

Pentru a fi posibilă realizarea investiţiei amintite mai sus, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. a elaborat documentaţia tehnico – economică - faza Proiect Tehnic în acest sens.

Durata de realizare a investiției (execuția lucrărilor) - 3 luni ;

Capacități:
- regim de înălțime: Parter;
- arie construită la sol: 35,80 mp;
- arie construită desfășurată: 35,80 mp;
- înălțimea amenajării expoziționale: 1,90 m (2,50 m);
- procentul de ocupare a terenului P.O.T. propus: 0,07 %;
- coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. propus: 0,0007.

Se vor realiza:
1. Stâlpi metalici - 97 buc. 80x80x6 mm - 2,5 lungime
2. Rigle metalice - 180 buc. 60x60x2mm - 2 m lungime
3. Sudură elemente metalice
4. Grunduit şi vopsit culoare albastru elemente metalice(stâlpi şi rigle)
5. Montat capace stâlpi - 97 buc.
6. Tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastru pe soclu din beton armat - 125 mp
7. Pietriş decorativ din marmură albă 10 cm grosime - 11 mc
8. Refacere zonă verde adiacentă intervenției – 500 mp.
9. Reamplasare coşuri de gunoi - 4 buc.
10. Reamplasare bănci de lemn - 4 buc.

Se propune construirea unei expoziți stradale istorice în aer liber formată din următoarele elemente constructive:
-fundație din beton arrnat.
-soclu din beton arrnat cu dimensiunile de 20x25 cm.
-Stâlpi metalici cıı dimensiunile de 80x80x6 mm şi 1,90 m înâl|ime,
-rigle metalice cu dimensiunile de 60x60x2 mm şi 2.00 m deschidere montate la partea inferioară şi superioară a stâlpilor metalici.
-structură metalică suport pentru panourile expoziționale formată dîn elemente metalice cu secțiunea de 20x40x2 mm
-panouri expoziționale din alucobond ce vor fi imprimate cu imagini istorice care alcătuiesc expoziția istorică propusă a fi amenajatâ în zona studiată. Aceste panouri expoziționale vor avea structură metalică portantă independente ce va fi fixată pe structură metalică principală.
Soclul din beton armat va fi finisat cu tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastră iar structura metalica va fi grunduită şi vopsită cu culoare albastră.
Tronsoanele propuse vor fi alcătuite din elemente repetitive intercalate cu dimensiunile de 1,30 x 2,50 m respetiv 2,90 x 1,90 m conform desfâşurărilor de tronsoane din partea desenată de arhitectură.
Expozitia stradalâ istoricâ va fi prevăzută cu instalație de iluminat nocturi și cam erre de supraveghere video.
Accesul la expoziția istorică stradală propusă se va face de pe trotuarul existent pe bulevardul Traian pe zona studiată.

Finisaje exterioare:
-tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastru pe soclul din beton armat propus.
-grund şi vopsea culoare albastru la structura metalică suport a panourilor expoziționale.
-pietriş decorativ din marmură albă pe zona de învecinare a soclului cu zona verde adiacentă blocurilor de liocuințe şi a trotuarului existent.

Rezultate

S-au finalizat lucrările de extindere a expoziţiei istorice în aer liber „Drumul Corvinilor” amplasată în municipiul Hunedoara, pe b-dul Traian. Celor 59 de panouri montate anul trecut li s-au adăugat alte 43, în aceleaşi condiţii grafice şi de aceleaşi dimensiuni (1,9 m/ 3 m, cu panouri despărţitoare înalte de 2,5 m şi late de 1,4 m).
Astfel, povestea Corvinilor (una dintre cele mai importante familii nobiliare la nivel european, în Evul Mediu) este completată cu alte episoade interesante dar şi cu alte legende despre Castelul Corvinilor – cel mai spectaculos şi bine conservat obiectiv istoric medieval din România.
Succesul pe care l-a avut prima variantă a expoziţiei Drumul Corvinilor ne-a determinat să dezvoltăm acest nou punct de atracţie al Hunedoarei. De fiecare dată când treci prin zona în care au fost amplasate primele 59 de panouri, vezi persoane de toate vârstele, localnici sau turişti, oprindu-se şi parcurgând poveştile expuse pe scurt, sub formă de text şi imagini. Este cea mai mare expoziţie de acest fel din Transilvania. Ea reprezintă o modalitate suplimentară de a promova oraşul, de a relata povestea extraordinară a familiei nobiliare de Hunedoara, dar şi de a aduce la cunoştinţa tuturor aspecte importante dar mai puţin cunoscute despre Castelul Corvinilor, Iancu de Hunedoara, Matia Corvin şi toţi ceilalţi membri ai acestei familii care şi-a pus amprenta nu doar asupra istoriei României ci şi asupra istoriei întregului continent. Pe lângă faptul că această expoziţie în aer liber este, de fapt, o lecţie de istorie agreabilă şi accesibilă tuturor menită să consolideze conştiinţa locală şi mândria de a fi hunedorean, ea îmbunătăţeşte considerabil şi aspectul zonei.
Acum, expoziţia istorică în aer liber are o lungime totală de aproximativ 500 de metri (de la staţia de autobuz din zona Bucegi până la intersecţia bulevardului Traian cu b-dul Mihai Viteazu).

Alte Observatii

Contract servicii 200/64515/03.08.2022- Intocmire documentatie tehnico economica, faza Proiect tehnic
Proiectant: SC ILCOR CONSULTING SRL
Valoare proiect: 27.370 lei


Contract lucrari 116/37761/25.04.2023- Realizare expozitie istoria - B-dul Traian, portiunea cuprinsa intre sensul giratoriu magazin Dedeman si intersectia cu strada Mihai Viteazul
Valoare: 566.362,20 lei
Executant: SC MIKE ZARR ADS SRL

Contract servicii 125/39562/02.05.2023- Servicii de dirigentie de santier
Valoare: 2.380,00 lei
Prestator: CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY SRL

Proces verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 72952/ 25.08.2023

Ordin de începere lucrări nr. 71470/ 22.08.2023
Termen execuție 3 luni din 28.08.2023

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 107491/ 19.12.2023
Valoarea lucrărilor executate: 559.457,56 lei incl. TVA
din care,
C+M: 384.219,40 lei excl. TVA
Dotări: 85.913,00 lei excl. TVA