Inchide

Realizare creșă nouă în municipiul Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

6.656.000,00 lei

Data inceput:

08/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC COMSID TEHNOSTEEL SRL

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” , domeniul specific „realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii”.
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

În momentul de față, în municipiul Hunedoara funcționează o singură creșă, Creșa cu Program Prelungit ”Căsuța cu Pitici”, într-un imobil situat pe strada I.L. Caragiale nr. 6, construită încă din anul 1954 având o capacitate de 60 de locuri și în care copiii de vârsta ante preșcolară își petrec timpul de luni până vineri.
Având în vedere numărul mare de cereri depuse anual, aceasta nu poate asigura necesarul de locuri și doar o parte dintre copiii cu vârsta educației ante preșcolare beneficiază de acces la creșa existentă. Aceasta funcționează într-o construcție foarte veche care, an de an, necesită realizarea unor lucrări de reparații atât la partea de construcții cât și la partea de instalații (sanitare, electrice, termice și a hidranților interiori de incendiu), starea actuală fiind improprie desfășurării în bune condiții al elementului educațional, imobilul fiind uzat atât fizic cât și moral.
Pentru a putea soluționa și cererile care se află în așteptare și pentru a veni în sprijinul părinților și familiilor în educația timpurie a copiilor este oportună înființarea unei noi creșe cu 6 grupe a câte 10 copii fiecare, în conformitate cu noile prevederi legale și a căror servicii să îndeplinească standardele de calitate impuse, spațiul să fie organizat în așa fel încât să asigure sănătatea, protecția copiilor și să stimuleze dezvoltarea și învățarea activă a copiilor cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Hunedoara.
Totodată, se va asigura condiții moderne de desfășurare a activității educaționale
Încurajarea tinerilor în ceea ce privește creșterea natalității prin asigurarea de programe și facilități pentru copii și părinți.
Asigurarea de condiții pentru creșterea copiilor familiilor tinere și astfel, menținerea acestora în municipiu pentru a nu migra în alte localități.

4.2.Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
Fiind o singură creșă funcțională în municipiul Hunedoara, cu o capacitate de doar 60 de locuri pentru o populație de peste 65.000 locuitori, prin nerealizarea unei creșe noi, nu se poate asigura solicitările părinților în ceea ce privește educația timpurie a copiilor de vârstă ante preșcolară.
Migrarea familiilor tinere spre alte localități unde s-ar asigura condiții mai avantajoase pentru creșterea copiilor.
Astfel este imperios necesar realizarea unei creșe noi, moderne.
Structura și suprafețele funcționale se va elabora pe baza Normativului privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță, indicativ NP-022-97, cuprinzând compartimentele funcționale specifice programului educațional:
- spațiu acces: hol așteptare, filtru vestiar, izolare cu grup sanitar propriu, depozit cărucioare;
- nucleu de bază: grupă copii - 6 grupe, 10 copii într-o grupă;
- grupa va cuprinde spații pentru camera de joc, spațiu de odihnă, spațiu de masă, depozitare jucării, oficiu alimentar/ grupa mare, biberoane/ grupa mică, spălător, duș, baie schimb scutece și zonă de terasă acoperită. Asigurarea mesei se va rezolva în zona amenajată pentru biberoane și bucătărie, depozitarea alimentelor se va face selectiv, produsele lactate se vor depozita în frigidere, separat.
- spațiu multifuncțional folosit de grupa mare (joc, gimnastică, povești, filme, etc.);
- spații educație și conducere, asistență medicală pediatrică, spațiu întâlnire cu părinții, birou administrație, vestiar și grup sanitar personal medical și tehnic;
- spațiu medical: cabinet medical, grup sanitar propriu;
- spațiu tehnico - gospodăresc: bucătărie, spălător, depozitare;
- spațiu centrale tehnice: centrală termică pe gaz, centrală de ventilație, rezervă apă de consum și de incendii, tablouri electrice;
- spațiu de joacă în aer liber ce cuprinde zone minimale de plantație și spații verzi, loc umbrit și loc de joacă cu groapă de nisip.
Din punct de vedere al dotării specifice, creșa se va echipa conform cu cerințele privind educația creativă a copiilor în grupa de vârstă 1 - 3 ani, dotări standard europene.
Din punct de vedere constructiv, se vor utiliza materiale omologate și accesorii de folosire fiabile ce nu pun în pericol sănătatea copiilor.
Creșa se va realiza ca o construcție dezvoltată pe un singur nivel - parter cu acoperiș terasă, monobloc.
Finisaje interioare propuse: pardoseli parchet, mochetă, gresie, granito-gresie, faianță la spațiile umede, tencuieli drișcuite fin la pereți și tavane, glet și zugrăveli culori pastel, tâmplărie lemn stratificat și PVC.
Finisaje exterioare propuse: tencuieli drișcuite, decorative, tâmplărie PVC, placaje antiderapante la platforme și trepte.

Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de proiectare și execuție
Terenul este situat pe B-dul Corvin nr. 14 din municipiul Hunedoara în curtea fostei Școli Generale nr. 1, suprafața terenului de formă dreptunghiulară este de 3.100 mp, este situat în intravilanul municipiului Hunedoara și aparține domeniului public al municipiului Hunedoara.
- Suprafața desfășurată creșă: 4.888,40 mp
- Arie utilă (subsol parțial+parter+ etaj I): 1.341,97 mp
- Terasă circulabilă: 260,54 mp
- Arie subsol ALA: 113,00 mp
- Arie construită: 833,50 mp
- Arie etaj parțial: 537,90 mp
- Arie desfășurată: 1.371,40 mp
- Arie desfășurată construită: 1.484,40 mp
- Regim înălțime subsol ALA + P + 1E parțial + Terasă circulabilă parțială

Creșa nouă se va realiza pentru 60 de copii, 6 grupe, 10 copii într-o grupă.
Personal auxiliar de deservire: 20 persoane din care min. 12 direct în sistemul de educarea copiilor.
Creșa nouă va fi o construcție dezvoltată pe un singur nivel - parter cu acoperiș terasă.
Structura de rezistență a creșei va fi de zidărie portantă prevăzută cu sâmburi de beton armat, acoperiș tip terasă circulabilă și fundații continue.

a) Servicii de proiectare:
La proiectare se vor lua în considerare următoarele:
 varianta recomandată din Studiul de Fezabilitate;
 proiectantul respecta Hotărârea de guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 întocmirea documentației tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiție propus va cuprinde fazele: proiect tehnic și detalii de execuție, caiete sarcini, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, proiect de autorizare a construcției și proiect de organizare a execuției lucrărilor;
 proiectarea va fi realizată de către proiectanți atestați;
 verificarea proiectelor de către specialiști atestați se va realiza prin grija proiectantului, după prezentarea și aprobarea prealabilă a proiectului tehnic de către investitor.

b) Lucrări propuse
Având în vedere Studiul de Fezabilitate se vor efectua lucrări privind realizarea unei creșe noi care constau în:
- construire clădire nouă pe amplasament
- din punct de vedere al dotării specifice, creșa se va echipa conform cu cerințele privind educația creativă a copiilor în grupa de vârstă 1 - 3 ani, dotări standard europene.
- din punct de vedere constructiv, se vor utiliza materiale omologate și accesorii de folosire fiabile ce nu pun în pericol sănătatea copiilor.
- Structura de rezistenţă va fi o structură de zidărie portantă prevăzută cu sâmburi de beton armat, acoperiş tip terasă circulabilă şi fundaţii continue. Traveea generală folosită va fi 5,40 m x 5,40 m și 5,40 m x 5,70 m în zona curții interioare. Parterul și etajul vor avea înălțimea de 3,20 m și înălțimea liberă de 3,00 m. Subsolul va avea înălțimea de 2,56 m și înălțimea liberă de 2,30 m.
Finisaje interioare:
- pardoseli parchet, mochetă, gresie antiderapantă, granito-gresie, faianță la spațiile umede;
- tencuieli drișcuite fin la pereți și tavane, glet și zugrăveli culori pastel;
- tâmplărie lemn stratificat și tâmplărie PVC la grupurile sanitare și spații umede anexă..
Finisaje exterioare:
- tencuieli exterioare aplicate pe termoizolaţie vată bazilică 10 cm;
- tencuială cu mortar de ciment, drişcuită fin, glet RAL, pe structură nouă de beton la stâlpi;
- trepte / contratrepte granito-gresie antiderapantă;
- soclu din tencuială cu mortar de ciment;
- tâmplăria de factură modernă din PVC cu 6 camere, cu geam termorezistent, tripan (4 mmx3) clar, vopsitorie;
- uşă metalică la spaţiul tehnic;
- parapet şi mână curentă terasa metalică, vopsitorie;;
- suprafaţă antiderapantă la rampe acces;
- şorţ din tablă zincată.
Instalaţii sanitare exterioare:
- Instalaţia exterioară de alimentare cu apă rece a imobilului;
- Instalaţia exterioară de canalizare a apelor uzate menajere către rețeaua existentă.
Instalaţiile sanitare interioare:
- Instalaţia de distribuţie a apei reci şi a apei calde.
- Instalaţia de canalizare a apelor uzate menajere
- Instalația de stingere incendiu
Listă utilaje aferente instalațiilor sanitare:
- Grup pompare incendiu format dintr-o pompă activă și una în rezervă, Q=2,1 l/s; H=48 mCa;
- Rezervor 2,8 mc;
- Boiler electric 300 l
Instalaţii electrice şi curenţi slabi
- Alimentarea cu energie electrică: alimentarea de bază şi calitatea energiei electrice, tablouri electrice şi distribuţia
Instalaţii electrice de protecţie
- Protecţia contra şocurilor electrice. Priza de pământ
- Instalaţia de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet
Sistemul de iluminat
- Instalaţii de iluminat normal
- Instalaţii de iluminat de siguranţă
Instalaţii electrice de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice
trifazate
- Aparataj de conectare, protecţie şi comutaţie
Instalaţii electrice de curenţi slabi
- Sistem de cablare structuratǎ (date - voce);
- Sistem de detecţie şi semnalizare la incendiu;
- Sistem de avertizare la efracţie;
- Sistem de supraveghere video pe circuit închis TVCI;
Listă utilaje aferente instalațiilor electrice:
- sistem paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare ;
- UPS 2 kVA;
- Rack date voce, echipat;
- Digital video recorder 16 canale video;
- cameră video de exterior - 4 buc.;
- Unitate centrală sistem alarmare la efracție;
- centrală adresabilă semnalizare incendiu.
Instalația de încălzire:
- Sistemul de încălzire ales va cuprinde o centrală termică de 180 kW, în condensație, complet automatizată în funcționare cu gaze naturale.
- Încălzirea se va face cu radiatoare din oțel pe care se vor prevedea capuri termostatice pentru a putea menține o temperatură optimă pentru desfășurarea activităților didactice.
Instalația de ventilare:
Ventilarea gupelor de copii se va realiza printr-o centrală de ventilare de 2000 mc/h cu recuperator de căldură și baterie de încălzire și răcire, la care se va racorda centrala termică și un chiller de 25kW.
Listă utilaje aferente instalațiilor de încălzire și de ventilare:
- Cazan combustibil gazos 180 kW, complet automatizat;
- pompe circulație - 3 buc.;
- centrală tratare aer 2000 mc/ h;
- Chiller 25 kW.
Măsuri pentru exploatarea în siguranță a creșei de către persoanele cu handicap motor:
- rampe de acces cu pante <10 % de lățimea 1,20 m prevăzute cu balustrade pe ambele laturi;

Alte Observatii

MDRAP nr. contract finanțare435/ 17.01.2018
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 5856/ 25.01.2018
Valoare totală estimativă 4.706.280,70 lei
- buget local: 587.946,55 lei
- buget de stat: 4.118.334,15 lei

Contract servicii 25/13459/26.02.2020- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, prestator: ARHING SRL, valoare: 98.056,00 lei

Contract servicii 213/66918/30.08.2021- Servicii dirigentie santier, CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY SRL, valoare: 60.690,00 lei

Contract lucrari 198/64175/19.08.2021- Lucrari- Realizare cresa noua in municipiul Hunedoara, executant: SC COMSID TEHNOSTEEL SRL, valoare: 5.923.285,99 lei