Inchide

Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara - strada George Topârceanu, Alei blocuri Q ICSH, strada C. Dobrogeanu Gherea

Drumuri

Valoare totala investitie:

4.056.261,00 lei

Data inceput:

05/2019

Data sfarsit:

05/2020

Durata:

12 luni

Status:

Finalizata

Executant:

DRUM CONCEPT S.R.L reprezentant autorizat al asocierii DRUM CONCEPT S.R.L, PROACTIV S.R.L, TANCRAD S.R.L și KENTEL DESIGN S.R.L

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Lucrările vor respecta următorul principiu:
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală
- realizarea unor profile transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale
- asigurarea scurgerii apelor pluvial în condiții optime
- asigurarea siguranței circulației privind semnalizarea rutieră
- realizarea marcajelor rutiere

Modernizarea străzilor va contribui la:
- la fluidizarea traficului
- traversarea localității în condiții de siguranță
- creșterea gradului de siguranță a circulației
- implementarea unor măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de dezvoltare durabilă.
strada C. Dobrogeanu Gherea
Are suprafața de 1.054 mp, face parte din rețeaua de străzi de categoria IV, de folosință locală din municipiul Hunedoara, lungime 203 m, lățime parte carosabilă 4 m, pantă transversal carosabil 2,50 %, alei pietonale 1 – 1,9 m, trotuare 351 mp.

Alei blocuri Q ICSH
Aleile bloc Q ICSH au o suprafață de 5.366 mp, fac parte din rețeaua de străzi de categoria IV, de folosință locală din municipiul Hunedoara. Spațiile de parcare proiectate au în total o suprafață de 4.137,50 mp și aleile pietonale (trotuarele) proiectate au o suprafață totală de 1.424 mp, pantă transversal carosabil 2,50 %, alei pietonale 1 – 1,5 m
Alei bloc Q ICSH Q1 – Q10: lungime 1.080,52 m, lățime 3,5 m carosabil
Alei bloc Q ICSH Q11 – Q15: lungime 179,14 m, lățime 5,0 m carosabil

Spații parcare transversal: 315 buc, lungime 5,0 m, lățime 2,5 m carosabil
Spații parcare longitudinal: 20 buc, lungime 5,0 m, lățime 2,0 m, carosabil

strada George Topârceanu
Strada George Topârceanu și aleile adiacente au o suprafață de 2.068 mp, fac parte din rețeaua de străzi de categoria IV de folosință locală din municipiul Hunedoara. Spațiile de parcare proiectate au în total o suprafață de 1.275 mp și aleile pietonale (trotuarele) proiectate au o suprafață totală de 755 mp, pantă transversal carosabil 2,50 %, alei pietonale 1 – 1,9 m.
Strada George Topârceanu: lungime 164 m, lățime 6 m carosabil
Alei adiacente: 216,78 m, lățime 5 m, carosabil

Spații parcare transversal: 102 buc, lungime 5,0 m, lățime 2,5 m carosabil

Alte Observatii

Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara - strada George Topârceanu, Alei blocuri Q ICSH, strada C. Dobrogeanu Gherea

Acord Cadru de lucrări nr. 228/ 79597/ 14.11.2018
Încheiat între Municipiul Hunedoara și
DRUM CONCEPT S.R.L reprezentant autorizat al asocierii DRUM CONCEPT S.R.L, PROACTIV S.R.L, TANCRAD S.R.L și KENTEL DESIGN S.R.L

DRUM ASFALT SRL reprezentant autorizat al asocierii DRUM ASFALT SRL, TRAMECO SA, VEGA 93 SRL, CASITO TRANSIMPEX SRL si AQUACOMS SRL

DIMEX 2000 COMPANY SRL SRL reprezentant autorizat al asocierii DIMEX 2000 COMPANY SRL, OPR ASFALT SRL, TEHNOCER SRL si OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SA


Contract subsecvent lucrari I - 61/34701/21.05.2019- Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara, încheiat cu:
DRUM CONCEPT S.R.L reprezentant autorizat al asocierii DRUM CONCEPT S.R.L, PROACTIV S.R.L, TANCRAD S.R.L și KENTEL DESIGN S.R.L
Obiectul contractului este : Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, strada George Topârceanu, Alei blocuri Q ICSH, strada C. Dobrogeanu Gherea (proiectare – SF/DALI, PT, DTAC +execuție).
Valoarea totală a contractului este de 3.356.334,02 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 637.703,46 lei, valoarea totală fiind de 3.994.037,48 lei, din care :
- Preţul convenit pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, , plătibil Executantului de către achizitor, este de 65.810,47 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 12.503,99 lei, valoarea totală fiind de 78.314,46 lei.
- Preţul convenit pentru execuţia lucrării este de 3.290.523,55 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 325.199,47 lei, valoarea totală fiind de 3.915.723,02 lei.

Act Adițional nr. 1/ 97/ 44177/ 27.06.2019 privind prețul actualizat convenit pentru execuția lucrării în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 114/ 2019:
- Valoarea totală a contractului: 3.477.137,56 lei excl. TVA, 4.137.793,69 lei incl. TVA
- prețul actualizat convenit pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului plătibil Executantului de către achizitor: 68.179,17 lei excl. TVA, 81.133,21 lei incl. TVA
- prețul actualizat convenit pentru execuția lucrării este de 3.408.958,39 lei excl. TVA, 4.056.660,48 lei incl. TVA

Comanda servicii nr. 348/13.06.2019- Servicii topografice- Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara, elaborator: IMOB PROCONS SRL, valoare:
18.000,00 lei

Comanda servicii nr. 68/35912/24.05.2019 , sevicii de dirigenție de șantier, diriginte INFRASTRUCTURI COMPLEXE GHERMAN SRL prin Ghernman Lucian, valoare: 25.200,00 lei


Ordin incepere lucrări nr. 35240/ 23.05.2019 alei bloc Q ICSH
Data începerii investiției: 23.05.2019
Proiectare: 3 luni
- execuție: 9 luni
Valoare investiție de bază: 2.758.570,94 lei incl. TVA

Ordin incepere lucrări nr. 35237/ 23.05.2019 strada Constantin Dobrogeanu Gherea
Data începerii investiției: 23.05.2019
Proiectare: 3 luni
- execuție: 9 luni
Valoare investiție de bază: 259.814,49 lei incl. TVA

Ordin incepere lucrări nr. 35240/ 23.05.2019 strada George Topârceanu
Data începerii investiției: 23.05.2019
Proiectare: 3 luni
- execuție: 9 luni
Valoare investiție de bază: 897.337,59 lei incl. TVA

Autorizație de Construire nr. 80/ 21.05.2019 alei bloc Q ICSH

Autorizație de Construire nr. 79/ 21.05.2019 strada George Topârceanu

Autorizație de Construire nr. 78/ 21.05.2019 strada Constantin Dobrogeanu Gherea

Hotărârea Consliliului Local nr. 151/ 19.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza studio de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, strada George Topârceanu, Alei blocuri Q ICSH, strada C. Dobrogeanu Gherea

Valoare recepție la terminarea lucrărilor:
strada George Topârceanu - 930.817,69 lei incl. TVA
Alei blocuri Q ICSH - 2.857.561,91 lei incl. TVA
strada C. Dobrogeanu Gherea - 267.881,20 lei incl. TVA