Inchide

Reabilitare strada Popa Șapcă din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

210.146,00 lei

Data inceput:

04/2018

Data sfarsit:

12/2018

Durata:

8 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC CASITO TRANSIMPEX SRL

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Popa Șapcă, situată în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, este o stradă de categoria a III-a, cu două benzi de circulație și face legătura între strada Aurel Vlaicu și strada Rotarilor.
Lungimea totală a străzii este de 395 m, partea carosabilă cu o lungime de 6 m, având trotuare pe ambele părți cu o lățime variabilă între 1,5 - 2 m.
Durata de funcționare a străzii fiind depășită, aceasta prezentând deteriorări majore a structurii rutiere, astfel este necesar a se realiza lucrări de reabilitare în zonă.

Alte Observatii

HCL nr. 382/ 31.10.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”, cu modificările și completările ulterioare
În consecință indicatorii tehnico-economic ai investiției actualizați la dat de 27.09.2017 sunt:
- Valoarea totală a investiției: 248.508 lei cu TVA, 211.867 lei fără TVA;
din care construcții-montaj (C+M): 207,335 lei cu TVA, 174.231 lei fără TVA;
- Elemente și capacități fizice: lungime traseu – 395 m;
- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții – 6 luni.

HCL nr. 309/ 02.08.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții " Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL nr. 70/ 15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie " Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL nr. 47/ 29.01.2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

Contract de servicii nr. 105/ 20771/ 16.03.2016, Întocmire documentație PT, DE, strada Popa Șapcă,
Proiectant: SC RIA DESIGN CONSULTING SRL,
valoare servicii prestate: 16.800 lei

Contract de Finanțare:
MDRAP: nr. 1272/ 26.09.2017
UAT Municipiul Hunedoara: nr. 72548/ 10.10.2017
Valoare finanțare: 580.633,00 lei
- buget de stat:551.675 lei
- buget local:28.958 lei

Autorizație de Construire nr. 61/ 07.05.2018

Contract servicii de dirigenție de șantier nr. 184/80607/03.11.2017
Dirigentie de santier: SFETCU GHEORGHE PFA,
valoare servicii de dirigenție de șantier: 1.740 lei, TVA 0%

- Contract execuție lucrari nr. 131/59652/24.08.2017
Executant: SC CASITO TRANSIMPEX SRL,
valoare execuție lucrări: 207.334,76 lei

- Comanda produse nr. 521./01.08.2018- Panou de informare- Reabilitare strada Popa Sapca,
Prestator: SC ALAMOS SELECT SRL,
valoare produse: 1.071 lei


Ordin de Începere lucrări nr. 28548/ 18.04.2018
data începerii lucrărilor: 19.04.2018

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 86650/ 11.12.2018, valoarea lucrărilor executate: 207.334,76 lei incl. TVA