Inchide

Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

858.871,00 lei

Data inceput:

07/2018

Data sfarsit:

10/2018

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC PROACTIV SRL

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Mărțișorului, situată în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, este o stradă de categoria a III-a, cu două benzi de circulație și face legătura între strada Viorele și Piața Eliberării.
Lungimea totală a străzii este de 583 m, partea carosabilă cu o lățime de 5 m, având trotuare cu o lățime variabilă între 1,5 m - 2 m.
În cadrul proiectului vor fi reabilitate următoarele suprafețe:
- suprafață carosabilă: 3.260 mp;
- trotuare și alei pietonale: 6.883 mp;
- parcări de reședință: 2.376 mp.
Durata de funcționare a străzii, a trotuarelor și a aleilor pietonale este depășită, aceasta prezentând deteriorări majore a structurii rutiere, fiind absolut necesară realizarea lucrărilor de reabilitare.

Alte Observatii

Contract de Finanțare:
MDRAP: nr. 3016/ 21.11.2017
UAT Municipiul Hunedoara: nr. 89727/ 06.12.2017
Valoare finanțare: 980.679,00 lei
- buget de stat:827.904,04 lei
- buget local:152.774,96 lei

HCL nr. 307/ 02.08.2017 la proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

HCL nr. 410/ 13.11.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”, cu modificările și completările ulterioare
Indicatorilor tehnico-economici sunt:
- Valoarea totală a investiției: 980.679 lei cu TVA, 826.069 lei fără TVA;
din care construcții-montaj (C+M): 850.660 lei cu TVA, 714.840 lei fără TVA;
- Elemente și capacități fizice:
lungime traseu – 0,583 km;
suprafață carosabil – 3260 mp;
suprafață parcări – 2376 mp;
suprafață trotuare – 6883 mp.

HCL nr. 411/ 13.11.2017 la proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

HCL nr. 69/ 15.03.2017 la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

HCL nr. 45/ 29.01.2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

Autorizația de Construire nr. 46/ 19.04.2017

Contract execuție lucrări nr. 136/ 61916/ 04.09.2017
Executant: SC PROACTIV SRL,
valoare contract execuție lucrări: 850.660,06 lei

Contract servicii dirigenție de șantier nr. 182/80605/03.11.2017
Dirigenție de șantier, Gherman Lucian Gheorghe Întreprindere Individuală
valoare servicii de dirigenție de șantier: 7.140 lei

- Comanda produse nr. 522/01.08.2018- Panou de informare - Reabilitare strada Mărțișorului,
Prestator: SC ALAMOS SELECT SRL,
valoare produs:: 1.071 lei

Ordin de Începere lucrări: din data de 10.07.2018
Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 70523/ 09.10.2018, valoarea lucrărilor executate: 832.825,78 lei incl. TVA