Inchide

Reabilitare strada Latureni din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

429.635,00 lei

Data inceput:

03/2016

Data sfarsit:

07/2016

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC DRUMCO SA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Având în vedere îmbunătăţirea infrastructurii din municipiul Hunedoara, s-au executat reabilitări pe anumite străzii, şi astfel s-a elaborat documentaţia tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare pe strada Lătureni, pe sectorul cuprins între limita de asfalt existent în zona Bisericii Ortodoxe şi limita de stradă existentă la care se adaugă segmentul de stradă care asigură legătura rutieră cu strada Eroilor. Acest sector de stradă face parte din reteaua majoră cu două benzi de circulaţie alcătuită din trei tronsoane, respectiv:
- tronson cu lungime de 230m cuprins între limita asfalt existent zona Bisericii Ortodoxe şi intersecție cu strada Buituri;
- tronson cuprins între intersecţie cu strada Buituri şi limita de stradă existentă cu îmbrăcăminte din beton;
- tronson de stradă care asigură legătură cu strada Eroilor în lungime de 215m.
Lungimea străzii este de 805 m, suprafaţa carosabilă strada Lătureni – 3115 mp iar suprafaţa carosabilă strada Lătureni, racord la strada Eroilor – 1290 mp.
Durata de realizare - 3 luni
Capacităţi:
- Lungime stradă 805 m
- Suprafaţă carosabilă strada Lătureni – 3115 mp
- Suprafaţă carosabilă strada Lătureni, racord la strada Eroilor – 1290 mp
Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezentând deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. S-au executat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 25/ 23.02.2016
Contract lucrari 209/89812/31.12.2015- Reabilitare strada Latureni, DRUMCO SA, valoare:429.634,23 lei
HCL 449/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 18/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC INFRA VIALIS SRL DEVA
Contract de servicii nr. 69/ 14506/ 24.02.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.350 lei, TVA = 0 %
Ordin de începere lucrări din 08.03.2016, termen realizare: 3 luni

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48503/ 01.07.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 429.634,23 lei incl. TVA.