Inchide

Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

955.892,00 lei

Data inceput:

05/2018

Data sfarsit:

10/2018

Durata:

5 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC PROACTIV SRL

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Gheorghe Barițiu, situată în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, este o stradă de categoria D, cu două benzi de circulație și face legătura între strada George Enescu și strada Ciprian Porumbescu cu strada Aurel Vlaicu și strada Constantin Dobrogeanu Gherea.
Lungimea totală a străzii este de 621 m, partea carosabilă cu o lățime de 8 m, având trotuare cu o lățime de minim 1 m.
Suprafețele necesar a fi reabilitate:
- suprafață carosabil: 5.910mp;
- trotuare și alei pietonale: 3.180 mp;
- parcări și intersecții: 2.057 mp.
Durata de funcționare a străzii, a trotuarelor și a aleilor pietonale fiind depășită, aceasta prezentând deteriorări majore a structurii rutiere, este necesar a se realiza lucrări de reabilitare în zonă.

Alte Observatii

HCL nr. 68/ 15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/ 2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL nr. 34/ 29.01.2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie " Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara "

HCL nr. 304/ 02.08.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL nr. 142 / 19.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2016 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"
Valoarea totală a investiției: 1.082.302 lei cu TVA, 911.569 lei fără TVA;
din care construcții-montaj (C+M): 946.922 lei cu TVA, 795.732 lei fără TVA;

HCL nr. 454 / 29.11.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

Autorizația de Construire nr. 119/ 01.08.2017

Contract de finanțare:
MDRAP: nr. 3979/ 08.12.2017
UAT Municipiul Hunedoara: nr. 92674/ 18.12.2017
Valoare finanțare: 1.539.424,00 lei
- buget de stat:1.207.779,91 lei
- buget local:331.644,09 lei

- contract executie lucrări nr. 43/ 18308/ 12.03.2018-
Executant: SC PROACTIV SRL,
valoare contract lucrări : 946.921,59 lei

- contract servicii de dirigenție de șantier nr. 65/ 21465/ 21.03.2018 servicii de dirigenție de șantier,
Diriginte de șantier: Sfetcu Gheorghe PFA,
valoare servicii de dirigenție de șantier: 7.900 lei, TVA 0 %

- Comanda produse nr. 520/01.08.2018- Panou de informare - Reabilitare strada Gheorghe Baritiu,
Prestator: SC ALAMOS SELECT SRL,
valoare produse: 1.071 lei

Ordin de Începere lucrări nr. 33217/ 07.05.2018.
Data începerii lucrărilor: 08.05.2018
Termen de execuție: 6 luni.


Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 75883/ 30.10.2018, valoarea lucrărilor executate: 946.907 lei incl. TVA