Inchide

Reabilitare strada Constantin Bursan

Drumuri

Valoare totala investitie:

361.513,00 lei

Data inceput:

03/2017

Data sfarsit:

05/2017

Durata:

2 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC Drupo SRL

Sursa de finantare

Bugetul împrumutului intern al municipiului Hunedoara
Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Constantin Bursan se află în cartierul Centru vechi al municipiului Hunedoara, care face legătura între str. Cloșca și Str. Voinii. Lungimea străzii este de 440 m, lățimea fiind de 7,00 m, iar trotuarele sunt de lățime variabilă.
Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezintă deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. Sunt necesare lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.
Capacităţi:
- lungime traseu 440 m,
- parte carosabilă 7,00 m
- trotuare: variabile

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 17/ 2016
HCL 455/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 7/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRL BUCUREȘTI

Contract executie lucrari nr. 175/ 45029/ 16.06.2016, SC Drupo SRL, valoare: 357.812,57 lei

Contract nr. 182/ 50655/ 11.07.2016, servicii de dirigenție de șantier, Gherman Lucian, valoare: 3.700 lei, TVA 0

Act adițional nr. 1/ 40/ 20206/ 21.03.2017 la contractul de execuție lucrări nr. 175/ 45029/ 16.06.2016 privind prelungire termen execuție

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 38889/ 25.05.2017
Valoare: 338.682,51 lei incl. TVA