Inchide

Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, - Subsecvent 2 - Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanți

Drumuri

Valoare totala investitie:

19.198.300,00 lei

Data inceput:

10/2019

Data sfarsit:

12/2020

Durata:

14 luni

Status:

Finalizata

Executant:

DRUM CONCEPT S.R.L reprezentant autorizat al asocierii DRUM CONCEPT S.R.L, PROACTIV S.R.L, TANCRAD S.R.L și KENTEL DESIGN S.R.L

Sursa de finantare

Buget local
Bugetul creditelor

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Lucrările vor respecta următorul principiu:
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală
- realizarea unor profile transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale
- asigurarea scurgerii apelor pluvial în condiții optime
- asigurarea siguranței circulației privind semnalizarea rutieră
- realizarea marcajelor rutiere

Modernizarea străzilor va contribui la:
- la fluidizarea traficului
- traversarea localității în condiții de siguranță
- creșterea gradului de siguranță a circulației
- implementarea unor măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de dezvoltare durabilă.
- creearea de parcări

Capacități:
strada Dorobanților
carosabil: 2.628,16 mp
parcări: 225 mp
trotuare: 1.954,49 mp

strada Poștei:
carosabil: 5.922,44 mp
parcări: 4.511,30 mp
trotuare: 4.655,84 mp


strada Dorobanților:
carosabil: 2.628,16 mp
parcări: 225 mp
trotuare: 1.954,49 mp

aleea Parcului:
carosabil: 1.435,98 mp
parcări: 112,75 mp
trotuare: 57,74 mp

strada Mierlei:
carosabil: 2.437,27 mp
parcări: 34,65 mp
trotuare: 74,76 mp

strada Ciocârliei:
carosabil: 1.760,59 mp
parcări: 156,75 mp
trotuare: 457,5 mp

B-dul Corvin:
carosabil: 2.344,10 mp
parcări: 1.650 mp
trotuare: 1.544,89 mp

strada Ecaterina Varga:
carosabil: 3.018,17 mp
parcări: 225 mp
trotuare: 1.48.356 mp

strada Traian Vuia:
carosabil: 6.285 mp
parcări: 6.115 mp
trotuare: 6.475 mp

strada Zambilelor:
carosabil: 4.487,32 mp
parcări: 3.317,93 mp
trotuare: 3.619,46 mp

strada Privighetorilor:
carosabil: 4.236,71 mp
parcări: 2.551,65 mp
trotuare: 4./875,54 mp

Alte Observatii

Acord Cadru de lucrări nr. 228/ 79597/ 14.11.2018
Încheiat între Municipiul Hunedoara și
DRUM CONCEPT S.R.L reprezentant autorizat al asocierii DRUM CONCEPT S.R.L, PROACTIV S.R.L, TANCRAD S.R.L și KENTEL DESIGN S.R.L
DRUM ASFALT SRL reprezentant autorizat al asocierii DRUM ASFALT SRL, TRAMECO SA, VEGA 93 SRL, CASITO TRANSIMPEX SRL si AQUACOMS SRL
DIMEX 2000 COMPANY SRL SRL reprezentant autorizat al asocierii DIMEX 2000 COMPANY SRL, OPR ASFALT SRL, TEHNOCER SRL si OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SA


Contract subsecvent nr. II nr. 175/ 70892/ 10.10.2019, Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga, proiectare – SF/ DALI, PT, DTAC + execuție
asociere: SC DRUM CONCEPT SRL, BUCUREȘTI, SC PROACTIV SRL, CĂLAN, SC TANCARD SRL, GALAȚI, SC KENTEL DESIGN SRL, BUCUREȘTI
SC DRUM CONCEPT SRL – lider de asociere
valoare totală: 19.265.041,48 lei incl. TVA
servicii de proiectare: 339.971,32 lei incl tva
asistență tehnică din partea proiectantului: 37.774,59 lei incl. TVA
execuție lucrări: 18.887.295,57 lei incl. TVA

Contract servicii 183/73413/21.10.2019- Servicii dirigentie de santier Subsecvent 2, INFRASTRUCTURI COMPLEXE GHERMAN SRL, valoare: 72.000 lei, diriginte de șantier: Gherman Lucian

Valoare totală investiție: 20.530.490,28 lei incl. TVA
C+M: 18.887.295,57 lei incl. TVA

Autorizația de Construire nr. 159/ 24.09.2019 – străzile Traian Vuia, Poștei, B-dul Corvin
Autorizația de Construire nr. 162/ 26.09.2019 – strada Ecaterina Varga
Autorizația de Construire nr. 161/ 24.09.2019 – străzile Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților
Autorizația de Construire nr. 160/ 24.09.2019 – străzile Ciocârliei, Mierlei, aleea Parcului

HCL 285/ 30.08.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul
Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga”
(proiectare – SF/DALI, PT, DTAC + execuție)

- Ordin începere lucrări nr. 75111/ 28.10.2019 străzile Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților
Data începere: 28.10.2019
Termen execuție: 12 luni

- Ordin începere lucrări nr. 75113/ 28.10.2019 străzile Traian Vuia, Poștei, B-dul Corvin
Data începere: 28.10.2019
Termen execuție: 12 luni


- Ordin începere lucrări nr. 75112/ 28.10.2019 strada Ecaterina Varga
Data începere: 28.10.2019
Termen execuție: 12 luni

- Ordin începere proiectare nr. 73571/ 22.10.2019 strazile Traian Vuia, Poștei, B-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților, Ecaterina Varga
Data începere: 24.10.2019
Termen de proiectare: 1 lună

- Ordin începere proiectare nr. 74534/ 24.10.2019 strazile Ciocârliei, Mierlei, Parcului
Data începere: 24.10.2019
Termen de proiectare: 1 lună

Valoare lucrări de bază:

Ciocârliei - 604.950,73 lei incl. TVA
Mierlei - 676.658,02 lei incl. TVA
Aleea Parcului - 450.311,16 lei incl. TVA
Traian Vuia - 4.790.096,62 lei incl. TVA
Poștei - 3.124.485,42 lei incl. TVA
b-dul Corvin - 1.376.760,52 lei incl. TVA (între str. Avram iancu și B-dul Dacia)
Zambilelor - 2.863.018,06 lei incl. TVA
Privighetorilor - 2.760.332,64 lei incl. TVA
Dorobanților - 1.123.195,79 lei incl. TVA
Ecaterina Varga - 1.117.486,61 lei incl. TVA

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 81643/ 28.12.2020, valoare: 8.725.762,86 lei incl. TVA
Străzile: Traian Vuia, Poștei, B-dul Corvin

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 81640/ 28.12.2020, valoare: 8848.619,37 lei incl. TVA
Strada Ecaterina Varga

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 81645/ 28.12.2020, valoare: 1.839.133,41 lei incl. TVA
Străzile: Ciocârliei, Mierlei, Aleea Parcului

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 81641/ 28.12.2020, valoare: 7.473.779,92 lei incl. TVA
Străzile: Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților

HCL 376/ 23.12.2020 privind modificarea HCL 285/ 30.08.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul
Hunedoara, Străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, Poștei, b-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga”
(proiectare – SF/DALI, PT, DTAC + execuție), cu modificările și completările ulterioare