Inchide

Reabilitare platou Casa de Cultura din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

1.547.860,00 lei

Data inceput:

08/2018

Data sfarsit:

06/2019

Durata:

10 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC PROACTIV SRL DEVA - lider de asociere SC DRUPO SRL CĂLAN - asociat SC SERCOTRANS SRL DEVA - asociat

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Reabilitarea platoului din fața Casei de Cultură așa cum este delimitat de PUZ - ul pietonal B-dul Corvin, are o suprafață de aproximativ 4.300 mp, se dorește ca această zonă să reprezinte un punct de atracție atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști.

În vederea armonizării cu peisagistica noului aspect al Bulevardului Corvin care va deveni pietonal, a creșterii atractivității centrului municipiului Hunedoara, care să reprezinte un punct de atracție atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști, se dorește reabilitarea platoului Casei de Cultură.
La ora actuală, platoul din fața Casei de Cultură se află într-o stare de degradare avansată. Treptele prezintă fisuri și porțiuni în care lipsesc plăcile de piatră, bordurile au lipsă pavele, iar datorită infiltrării apei bordurile sunt tocite și pe alocuri sparte. Platoul este denivelat, iar în unele porțiuni lipsesc pavelele. Deficientele enumerate mai sus pun în pericol siguranța cetățenilor care traversează sau se plimbă pe platou.
Odată finalizat acest proiect de reamenajare a platoului din fața Casei de Cultură, va aduce satisfacție pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiști, va crea un punct de atracție nou în centrul municipiului și va forma un mediu propice relaxării. Renovarea platoului va revigora centrul municipiului Hunedoara, din punct de vedere peisagistic și arhitectural. În același timp, reamenajarea platoului va reliefa și mai mult Casa de Cultură, ca un element central al municipiului, punându-i în evidență frumusețea arhitecturală.
Astfel, se vor efectua următoarele lucrări privind reabilitarea platoului amintit mai sus:
- se va demola fântâna arteziană și gradenele din beton, existente. Se va decoperta întreaga zonă, cu o adâncime de aprox. 20 cm, pentru înlăturarea pavajelor sau dalelor existente, împreună cu stratul suport al acestora
- deoarece 4 din căminele de canalizare sunt poziționate în zona în care sunt prevăzute treptele, aceste cămine se vor reloca, în funcție de rețeaua existentă de canalizare sau alte rețele.
- vor fi necesare extinderile rețelelor existente pentru realizarea noilor rigole pluviale și apă potabilă, pentru o cișmea de băut apă și pentru irigarea copacilor. De asemenea, se va prevedea un sistem de prize folosite ocazional, pentru diverse festivități, concerte, târguri sau alte manifestări ce se vor petrece pe platou și vor necesita alimentare electrica. Aceste prize vor fi retractabile, fiind astfel utilizabile doar în condițiile menționate anterior.
- principala amenajare și modificare a zonei constă în refacerea terasamentului, prin desființarea celor două zone de trepte și crearea unui singur rând de trepte care să preia diferențele natural de nivel ale terenului. Suprafața amenajată de aproximativ 4.300 mp se va pava cu piatră cubică granit de grosime 6 cm pe o suprafață de 950 mp respectiv, cu pavaj andezit flamat de grosime de 3 și 4 cm pe o suprafață de 1.554 mp;
- se vor amenaja 6 jardiniere, în care se vor planta copaci. Jardinierele vor fi prevăzute cu sistem de irigare automat, pentru copaci.
- platoul va fi dotat cu 6 coșuri de gunoi, executate din metal, îmbrăcate în lemn, și un panou pentru afișaj.
- totodată, se va dota platoul cu două rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități pentru acces, prevăzute cu mână curentă.

Rezultate

Capacități :
Avand in vedere faptul ca investiția nu este o unitate productivă care să genereze plus valoare, la prezenta investiție nu se identifica capacități de producție sau alți indicatori de rentabilitate economica.

Suprafata teren de amenajat – 4678,51 mp
Lucrari de executat:
Pavaj piatra bej – 516 mp
Pavaj piatra gri – 2330 mp
Spatii verzi in interiorul jardinierelor
Sistem irigatii

Dotari:
Jardiniere ce au si rol de banca de șezut – 6 buc
Coșuri de gunoi – 6 buc
Panouri afisaj - 1 buc.

Alte Observatii

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 146/ 31.03.2017 a fost aprobată documentația tehnico - economică, faza DALI și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare platou Casa de Cultură”, investiție în valoare totală de 1.297.234,99 lei fără TVA respectiv, 1.543.709,63 lei cu TVA.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 35/ 31.01.2018 a fost reaprobată documentația tehnico - economică, faza DALI și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare platou Casa de Cultură”, investiție cu noua valoare totală de 1.570.894,31 lei fără TVA respectiv, 1.863.875,42 lei cu TVA.

Contract servicii nr.21/ 13102/ 13.03.2017 - documentație faza DALI reabilitare platou Casa de Cultură, elaborator: SC HIWATERS SRL Râmnicu Vâlcea, valoare: 30.730,56 lei

Contract servicii nr. 39/ 1762/ 13.02.2017 - întocmire documentație privind peisagistică urbană,rezultată din proiectele tehnice existente, elaborator: SC HIWATERS SRL Râmnicu Vâlcea, valoare: 15.247,47 lei

Certificat de Urbanism nr. 57/ 15.03.2017

Contract nr. 145/ 49330/ 10.07.20188, Reabilitare platou Casa de Cultură din municipiul Hunedoara - proiectare + execuție lucrări, valoare: 1.801.414,20 lei, executant: SC PROACTIV SRL Deva

Contract servicii dirigentie de șantier nr. 155/ 53808/ 27.07.2018, diriginte: Sfetcu Gheorghe, valoare: 2.100 lei, tva 0%

Ordin Începere lucrări nr. 54606/ 01.08.2018
- Comanda produse 528/07.08.2018- PANOU AVIZIER PUBLICITAR Reabilitare platou Casa de Cultura, furnizor: ALAMOS SELECT SRL, valoare: 1.958,74 lei

Proces verbal recepție la terminarea lucrărilor nr.
43308/24.06.2019
Valoare: 1.482.959,41 lei incl. TVA