Inchide

Reabilitare DJ 687: Sântuhalm - Hunedoara, sector Km 7+830 şi 10+090

Drumuri

Valoare totala investitie:

10.639.593,00 lei

Data inceput:

07/2015

Data sfarsit:

12/2015

Durata:

5 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC VIVA CONSTRUCT SRL SC AGAT PRODEX SRL

Manager proiect:

Liliana Lascău

Sursa de finantare

Sursa de finanțare
Contract de Finanțare nr. 4987/ 30.12.2014, derulat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1, cod SMIS 11748, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice București, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest Timișoara și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara în vederea acordării finanțării nerambursabile de către AM POR.
- Fond European de Finanțare Regională FEDR
- Buget de stat
- Buget local
Valoarea proiectului este: 10.639.593,30 lei, din care:
finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului: 8.543.230,73 lei
valoarea neeligibilă estimativă, incl. TVA: 74.137,00 lei
valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 2.022.225,57 lei.

Valoarea proiectului pe surse de finanțare:
- valoare totală proiect: 10.639.593,30 lei
- valoare totală eligibilă: 8.543.230,73 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 86,50 % - 7.389.894,58 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 11,50 % - 982.471,53 lei
- co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 2,00 % - 170.864,62 lei
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 2.022.225,57 lei
- valoarea neeligibilă incl. TVA aferentă acesteia: 74.137,00 lei

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Obiective:
Reabilitarea drumului amintit are un rol important în economia județului și în cea a regiunii Vest și legarea acesteia la DN7, DN66, E68, E79, asigură accesibilitatea județului Hunedoara și a regiunii Vest, a mobilității populației din zonă, a bunurilor și serviciilor, precondiție a dezvoltării regiunii și a unor zone mai izolate din cadrul regiunii.

Rezultate

Realizarea acestui obiectiv a condus la îmbunătăţirea infrastructurii reţelei de drumuri judeţene asigurând îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile
Atingerea obiectivului general s-a făcut prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, după cum urmează:
• s-au reabilitat un număr de 2,260 kilometri aferenţi DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 7+ 830 – 10+090 şi implicit s-a asigurat legătura DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 7+ 830 – 10+090 cu drumurile naţionale DN 66 şi DN 7 precum şi cele europene E68 şi E79;
• s-au îmbunătăţit condiţiile de trafic, inclusiv prin implementarea unor măsuri de fluidizare şi siguranţa circulaţiei prin 1420 m parapeturi, 29 bucăţi indicatori circulaţie, 13,7 km marcaje rutiere.
DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 7+ 830 – 10+090 a cărui reabilitare a făcut obiectul acestui proiect prezintă o importanţă deosebită pentru asigurarea desfăşurării activităţii socio-economice în cele mai bune condiţii în cadrul municipiului Hunedoara şi implicit pentru asigurarea creării premiselor dezvoltării economice a acestuia precum şi a judeţului Hunedoara în ansamblul său.
DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 7+ 830 – 10+090, cu rol important în economia municipiului, a județului şi în cea a regiunii Vest şi legarea acestuia la DN 7, DN 66, E68, E79 asigură accesibilitatea judeţului Hunedoara şi a regiunii Vest, a mobilității populaţiei din zonă, a bunurilor şi serviciilor, precondiţie a dezvoltării regiunii şi a unor zone mai izolate din cadrul regiunii.

Alte Observatii

Proiect – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – DALI
Proiectant: S.C. PRIMEX CONS S.R.L. DEVA
Proiect nr. 21/ 2014
Proiectant: ing. Alexandru Lupu

Durata contractului: contractul are o valabilitate de 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului, perioada de implementare a proiectului fiind de 12 luni.
Autorizație de Construire nr. 157/ 22.10.2014

Contract de execuție lucrări nr. 98/ 49317/ 17.07.2015, SC VIVA CONSTRUCT SRL
Valoarea contractului de execuție: 4.261.702,17 lei incl TVA
Ordin de începere lucrări nr. 51888/ 29.07.2015
Contract nr. 14/ 12332/ 19.02.2015, Informare și publicitate, Hammer Advertising, valoare: 7.730 lei
Contract de servicii nr. 54/ 28836/ 23.04.2015, Servicii de asistență tehnică, SC Primex Cons SRL, 55.180 lei
Contract de servicii nr. 55/ 28838/ 23.04.2015, Servicii de consultanță management proiect, SC INFRA VIALIS SRL, valoare:90.000 lei
Contract servicii nr. 51/ 27751/ , servicii de audit, Casa de Audit Corvinia SRL, valoare: 89.280 lei
Contract servicii 83/42539/18.06.2015, Gherman Lucian, dirigenție de șantier
Valoarea Contract de execuție lucrări nr. 98/ 49317/ 17.07.2015 la terminarea lucrărilor: 4.226.533,35 lei
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 89625/ 30.12.2015

Contract lucrari 146/31820/21.04.2016- Balustrada la podurile aferente DJ 687 Santuhalm - Hunedoara, executant: AGAT PRODEX SRL, valoare: 163.253,34 lei