Inchide

Reabilitare Corp I, strada Cerbului nr. 2 (fosta Scoala 8) - Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Hunedoara, structură a Colegiului Economic Emanuil Gojdu Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

4.671.204,00 lei

Data inceput:

04/2019

Data sfarsit:

12/2020

Durata:

20 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC METALPROD WEST SRL - lider, asociat proiectant: SC DRAGOS INSTAL TRUST SRL și MASECONS 20010 SL

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” , domeniul specific „realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii”.
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul corp I din cadrul Școlii gimnaziale nr. 7 situat în strada Cerbului nr. 2 din municipiul Hunedoara este construit în 1977. Regimul de înălțime este P+2E și are o suprafață construită de 796 mp și suprafața construită desfășurată de 2307 mp. Construcția include săli de clasă, laboratoare, cabinete, depozite, birouri, sala de sport și grupuri sanitare. Imobilul nu a mai beneficiat de fonduri de reabilitare din 2006, când s-a executat în principal reparații interioare, zugrăveli, vopsitorii și reparații la instalații. De atunci imobilul s-a degradat și uzat moral și nu mai îndeplinește condițiile optime de desfășurare a activităților școlare.
În documentația de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită sunt prevăzute lucrări de reabilitare care vor asigura crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ precum și reducerea consumurilor la utilități și îndeplinirea cerințelor privind securitatea la incendii.
Lucrările constau în reabiltarea termică a imobilului, reabilitarea acoperișului, reparații interioare și exterioare la fațade, zugrăveli, reabilitarea instalațiilor sanitare, de canalizare, de încălzire și electrice, care nu mai îndeplinesc condițiile normale de funcționare, fiind foarte vechi și totodată realizarea măsurilor privind securitatea la incendii.

Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de proiectare și execuție
Suprafața terenului : - St - 8935 mp
Suprafața construită: Sc - 796 mp
Suprafața desfășurată: Sd – 2307 mp
Regim înălțime P +2 E
Lucrări propuse

La execuția lucrărilor se vor respecta:
 documentația tehnico – economică
 avizele și acordurile din certificatul de urbanism
 prevederile caietului de sarcini
 prescripțiile tehnice și standardele în vigoare
 normele de protecție a muncii și PSI
 executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar
 cerințele beneficiarului

Rezultate

Având în vedere expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții s-au efectuat lucrări de reabilitare a imobilului care au constat în:
 termoizolarea imobilului ;
 înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente ;
 reabilitarea acoperișului ;
 refacerea instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire;
 refacerea finisajelor interioare și exterioare;
 refacerea scărilor și podestelor exterioare.

Alte Observatii

Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020
buget local
MDRAP nr. contract finanțare 3020/ 21.11.2017
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 89723/ 06.12.2017
Valoare totală: 4.598.156,67 lei
- buget local: 129.443,96 lei
- buget de stat: 4.468.712,71 lei

Contract 43/20730/26.03.2019 executant: SC METALPROD WEST SRL, asociat proiectant: SC DRAGOS INSTAL TRUST SRL și MASECONS 20010 SL, valoare: 4.110.112,67 lei incl. TVA
- proiectare: 124.469,24 lei
- asistentă: 28.762,0 lei
- lucrări: 3.956.881,13 lei

Contract servicii 47/23775/05.04.2019
, dirigenție de șantier, MITIJEN PREST, diriginte: Gherasim Jenica, valoare: 20.000 lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 78152/ 11.12.2020
Valoarea finală a lucrărilor executate: 4.477.952,47 lei incl. TVA, din care:
- C+M: 4.223.183,63 lei incl. TVA
- utilaje și echipamente: 91.537,30 lei incl. TVA