Inchide

Reabilitare bulevardul Mihai Viteazu

Drumuri

Valoare totala investitie:

5.320.572,00 lei

Data inceput:

05/2018

Data sfarsit:

11/2018

Durata:

6 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC Hidroconstructia SA

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Bulevardul Mihai Viteazu, situată în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, este o stradă de categoria D, cu două benzi de circulație și pornește din Bulevardul Traian și se oprește la intersecția cu strada Avram Iancu și Bulevardul 1848, intersectând Bulevardul Dacia și facilitând accesul la stadionul Michel Klein. Lungimea totală a străzii este de 1376 m, partea carosabilă cu o lățime de 9 m, având trotuare cu o lățime de minim-2m. În cadrul proiectului vor fi reabilitate următoarele suprafețe:
 suprafață carosabilă – 19461 mp;
 suprafață trotuare – 11080 mp;
 Suprafață zone verzi – 14000 mp.
Durata de funcționare a străzii, a trotuarelor și a aleilor carosabile este depășită, acestea prezentând deteriorări majore a structurii rutiere, fiind absolut necesară realizarea lucrărilor de reabilitare.

Alte Observatii

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 64/ 2017 a fost aprobată documentația tehnico - economică, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare bulevardul Mihai Viteazu”, investiție în valoare totală de 10.137,307 mii lei fără TVA respectiv, 12.164,769 mii lei cu TVA.

- Contract servicii 137/62376/04.09.2017- Intocmire documentatii- studii topografice vizate OCPI reabilitare bulevardul Mihai Viteazu, elaborator: SC CONETA SRL, valoare: 1.785 lei

- Contract servicii 1/3128/15.01.2016- servicii proiectare DALI str. Mihai Viteazu, proiectant: SC CONETA SRL, valoare: 75.000 lei

- Contract de servicii nr. 130/ 25413/ 30.03.2016 privind Proiectare, faza Proiect Tehnic, Reabilitare b-dul Mihai Viteazu, municipiul Hunedoara, pe o lungime de 1.400 m, proiectant: SC CONETA SRL, valoare: 90.000 lei incl. TVA

- Contract execuție lucrări nr. 31/ 28737/ 18.04.2018, executant: SC Hidroconstructia SA, valoare contract de execuție lucrări: 5.288.965,75 lei

- Data începerii lucrării: 03.05.2018 conform Ordin de începere nr. 31643/ 27.04.2018

Valoare conform proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 5.071.146,02 lei incl. TVA