Inchide

Reabilitare blocuri sociale în municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577

Cladiri

Valoare totala investitie:

9.355.390,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL

Sursa de finantare

Buget de stat
Buget local
Buget Fonduri Europene

Obiective

Prin realizarea acestei investitii se va asigura un cadru adecvat locuirii, prin imbunatatirea conditiilor ce tin de infrastrutura si modernizarea spatiilor de locuit. Astfel se doreste sa se asigure locatarilor din blocurile de locuinte sociale conditii adecvate acestor locuinte. Zona vizata de proiect este Aria A1 - Aria din partea de Nord si Nord-Est a municipiului corespunzatoare cartierelor Micro 5, Micro 6 si Micro 7 si Aria A4 - O arie din zona Piata, unde se vor reabilita 2 blocuri:
- Bloc Social nr. G9, str. Eliberarii nr. 1,
- Bloc Social nr. G2, str. Nicolae Balcescu nr. 6.
Proiectul se adreseaza teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locala 2018-2023 a GAL Urban Corvinia Hunedoara, respectiv zonelor marginalizate din mun Hunedoara, jud Hunedoara (Aria de implementare vizeaza toate cele 9 Zone Urbane Marginalizate (ZUM) incluse în SDL, cu precadere a ZUM-urilor din Aria 1).
Una dintre cele mai grave probleme comune cu care se confrunta populatia din zonele urbane marginalizate analizate este reprezentata de conditiile de locuire si în special:
• starea si calitatea locuintelor: locuinte degradate;
• supraaglomerarea spatiilor de locuit;
• nesiguranta locativa: lipsa proprietatii/situatia juridica incerta a imobilelor in care locuiesc, lipsa actelor pentru locuinta (domiciliul lipsa);
Locuirea reprezinta una dintre cele mai importante probleme semnalate. Pe langa conditiile precare de locuire, principala problema o reprezinta supra-aglomerarea, spatiul fiind deja supraaglomerat pentru o singura pers, norma fiind de 15 mp. Garsonierele gazduiesc, însa, familii, nu persoane singure, ajungându-se la situatii locative greu de imaginat: familii de 9-10 pers traind în 12 mp.
Aceste blocuri se afla intr-o stare de degradare avansata, incluzand deteriorari ale fatadelor si interioarelor, infiltratii, probleme de structura de rezistenta, si cea mai mare parte dintre ele cu subsoluri inundate, insalubre. Nu au mai fost reabilitari semnificative în ultimii 10 ani la blocurile de locuinte sociale. Reabilitarile vor fi acompaniate de masuri care sa vizeze îmbunatatirea comportamentului inadecvat a locatarilor, atitudinii negative fata de bunuri, intretinerea lor si mentinerea unui mediu curat.

Alte Observatii

Contract servicii 74/31943/04.04.2023- Verificare tehnica de calitate a proiectului- Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577
Prestator: EXCLUSIVIO GLOBAL SRL
Valoare: 26.180,00 lei

Contract servicii 368/100754/10.11.2022- Servicii de consultanta pentru managementul implementarii- Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577
Prestator: MERITA CITIT SRL
Valoare: 159.460,00 lei

Contract servicii 359/91478/31.10.2022- Servicii de informare si publicitate- Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577
Prestator: ALAMOS SELECT SRL
Valoare: 23.800,00 lei

Contract servicii 339/88543/21.10.2022- Servicii de audit financiar extern- Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577
Prestator: TEREC CALIN GHE. EXPERT CONTABIL EVALUATOR
Valoare: 15.000,00 lei

Contract servicii 126/39768/02.05.2023- Servicii dirigentie de santier- Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara, Cod SMIS2014+: 153577
Prestator: DAMAY MARY CONS SRL
Valoare: 48.000,00 lei

Contract lucrari 9/5759/18.01.2023- Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari- proiect Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara- Lot 1, Cod SMIS2014+: 153577
Executant: SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL
Valoare: 4.343.254,17 lei

Contract lucrari 10/5762/18.01.2023- Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari- proiect Reabilitare blocuri sociale in municipiul Hunedoara- Lot 2, Cod SMIS2014+: 153577
Executant: SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL
Valoare: 4.134.709,25 lei