Inchide

Reabilitare alei Parc Corvin

Parcuri

Valoare totala investitie:

573.320,00 lei

Data inceput:

04/2016

Data sfarsit:

09/2016

Durata:

5 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC GHEPA EMS SRL

Sursa de finantare

Buget local
Bugetu de stat prin Consiliului Județean Hunedoara

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Parcul Corvin din municipiul Hunedoara are o suprafață de 3,6 ha și se întinde pe un teren aflat în pantă destul de accentuată, cu diferențe de nivel de 12 m între capătul de vest și cel de sud al amplasamentului.
Deoarece această zonă cu potențial real a zonelor verzi existente nu a fost reabilitat de mulți ani, în vederea oferirii cetățenilor ce doresc să se recreeze în acest parc în condiții optime și sigure, s-au executat lucrări de reabilitarea aleilor, zidului de sprijin precum și dirijarea apelor pluviale prin rigole de beton.
În Parcul Corvin sunt alei asfaltate, platforme asfaltate și alei pavate cu dale beton care au fost reabilitate, s-au înlocuit bordurile vechi ori s-au completat la aleile care au fost cu pavaj. Având în vedere că există un pericol iminent de alunecare sau de împiedicare din cauza treptelor deplasate, s-au refăcut aceste trepte în vederea înlăturării acestor inadvertențe.
Zidul de sprijin din incinta parcului s-a reabilitat de asemenea, având zone de o avansată stare de degradare. Astfel, s-au executat lucrări pentru refacerea zonelor deteriorate, a zonelor care necesită completări, curățare și rostuire, iar suprafața zidului de sprijin se va placa cu piatră artificială.
În vederea dirijării apelor pluviale, rigorile existente de pământ s-au înlocuit cu rigole de beton.
Capacităţi:
a. Alei și platforme:
- alei și platforme reabilitate prin refacere substrat și asfaltare: 3.495,00 mp
b. Borduri:
- înlocuire borduri: 2.085,00 m
- borduri noi – la aleile care au fost cu pavaj: 917,00 m
Total borduri: 3.002,00 m
c. Ziduri de sprijin:
- zid de sprijin deteriorat: 29,40 mc
- ziduri de sprijin ce necesită completări: 8,40 mc
- ziduri de sprijin ce necesită curățare și rostuire: 181,50 mp
- ziduri de sprijin ce se vor placa cu piatră artificială: 357,00 mp
d. Rigole:
- rigole de pământ care se vor înlocui cu rigole de beton: 263,00 m.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 29/ 23.02.2016
HCL 447/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 19/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Contract lucrari 101/20412/15.03.2016- Lucrari de Reabilitare alei - Parc Corvin, executant: GHEPA EMS SRL, valoare: 532.234,08 lei
Contract de servicii nr. 135/ 27286/ 05.04.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.750 lei, TVA = 0 %
Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRR

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 62612/ 01.09.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 526.964,43 lei incl. TVA.