Inchide

Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara

Sanatate

Valoare totala investitie:

4.704.230,00 lei

Data inceput:

03/2015

Data sfarsit:

12/2015

Durata:

9 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC Garant G Construct SRL

Manager proiect:

Liliana Lascău

Sursa de finantare

Sursa de finanțare
Contract de Finanțare nr. 4832/ 04.11.2014, derulat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1, cod SMIS 26442, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice București, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest Timișoara și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara în vederea acordării finanțării nerambursabile de către AM POR.
- Fond European de Finanțare Regională FEDR
- Buget de stat
- Buget local
Valoarea proiectului este: 4.704.230,26 lei, din care:
finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului: 3.653.803,82 lei
valoarea neeligibilă estimativă, incl. TVA: 180.746,04 lei
valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 869.680,40 lei.

Valoarea proiectului pe surse de finanțare:
- valoare totală proiect: 4.704.230,26 lei
- valoare totală eligibilă: 3.653.803,82 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 85,00 % - 3.105.733,25 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 13,00 % - 474.994,49 lei
- co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 2,00 % - 73.076,08 lei
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 869.680,40 lei
- valoarea neeligibilă incl. TVA aferentă acesteia: 180.746,04 lei

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Obiectivul general al proiectului – îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor medicale acordate de către Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor medicale oferite și ridicarea acestora la standarde europene, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate al populației deservite.
ca și obiective specifice: reabilitarea și modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu, prin efectuarea unor lucrări de reabilitare termică și funcțională a clădirii pe o suprafață desfășurată de 1.680 mp:
- realizarea unor lucrări de reabilitare în vederea eficientizării energetice a imobilului în care funcționează ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului
- realizarea unor lucrări de recompartimentare, înlocuire completă tâmplărie interioară și exterioară, înlocuire instalații interioare (electrice, sanitare, încălzire) și realizarea unui acoperiș tip șarpantă
- crearea unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap locomotor.

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a ambulatoriului, prin achiziționarea unor echipamente performante necesare cabinetelor de specialitate aferente.
Echipamentele medicale de specialitate necesare:
- echocardiograf Doppler color
- electrocardiograf cu 12 canale
- test de efort cu cicloergometru și bandă rulată
- aparat pentru monitorizare Holter ECG
- aparat pentru monitorizare Holter tensional
- microanalizor cu posibilitatea determinării rapide a markerilor
- echograf Doppler color 2D pentru medicina internă
- RX TV cu braț mobil tip C
- EEG 16-19-21 canale
- EMG 2 canale
- aparat videogastroscopie
- aparat unde scurte
- aparat ultrasunet, include cap emisie 1 și 4 cmp
- aparat electroterapie medie și joasă frecvenșă
- aparate Kinetoterapie – stepper
- aparate Kinetoterapie – bicicletă ergonomică, cu monitorizare X1
- aparat Kinetoterapie – gantere 1kg, 2 kg, 5 kg
- baie galvanică 4 celulara
- aparat magnetoterapie cu bobine localizor
- laser terapeutic
- paturi pentru fizioterapie 2 p, include orificiu respirație
- pat kinetoterapie
- covor rulant
- tăvi parafină
- malaxor pentru parafină
- aparat aerosoli
- aparat Rx mobil
- electrocauter (chirurgie + dermatologie)
- dermatoscop
- pistol de biopsie prostatică autovac
- lampă scialitică
- masă chirurgicală
- trusă instrumentar chirurgie operații mari
- trusă instrumente pentru ortopedie

Realizarea proiectului va conduce la:
a. îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților prin utilizarea unor dotări moderne care conduc la stabilirea unor tratamente mai eficiente
b. creșterea bunăstării și a speranței de viață a pacienților prin reducerea îmbolnăvirilor și deceselor
c. reducerea gradului de gravitate a îmbolnăvirilor ca urmare a utilizării unor tehnologii moderne care ajută la investigarea bolilor în stadii incipiente
d. realizarea de economii viitoare la costurile de sănătate ca urmare a noilor dotări și echipamente, reducerii numărului de pacienți și a gradului mai mic de gravitate a îmbolnăvirilor
e. evitarea pierderilor în producție datorită numărului redus de zile lucrătoare pierdute de pacienți.

Alte Observatii

Durata contractului: contractul are o valabilitate de 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului, perioada de implementare a proiectului fiind de 13 luni.

Contract execuție lucrări nr. 23/ 17448/ 10.03.2015, Lucrări de reabilitare,SC Garant G Construct SRL, valoare: 1.674.285,2 lei
Contract nr. 2/ 2491/ 14.01.2015, publicitate, informare, SC Mera Publitip, valoare: 15.280 lei
Contract servicii 34/19425/17.03.2015- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- servicii de asistenta tehnica- dirigentie de santier, CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY SRL, valoare: 22.320 lei
Contract servicii 30/18600/13.03.2015- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- servicii de audit, CASA DE AUDIT CORVINIA SRL, valoare: 20.460 lei
Contract servicii 33/18847/13.03.2015 Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, Global Consult SRL, valoare: 15.500 lei
Contract servicii 30/18600/13.03.2015- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- servicii de audit, CASA DE AUDIT CORVINIA SRL
Contract servicii 33/18847/13.03.2015 Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, Global Consult SRL
Contract produse 131/69113/12.10.2015- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- dotari, SC TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL, valoare: 1.941,83 mii lei
Contract lucrari 179/84973/11.12.2015- lucrari retea de energie electrica-Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, ELECTRO STANCALIE S.R.L.
"Contract lucrari 180/85382/14.12.2015- lucrari montare lift-Reabilitare, modernizare si
echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu
Hunedoara, GARANT G CONSTRUCT SRL, valoare:34,50 mii lei"
Contract servicii 181/85724/15.12.2015- lucrari repozare retea telefonie si internet- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, DUAL COM TECH SRL, valoare:35,959 mii lei
Contract lucrari 157/77281/12.11.2015- Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara- lucrari suplimentare, GARANT G CONSTRUCT SRL., valoare: 255.285,05 lei
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 89758/ 30.12.2015