Inchide

Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat aparținător Pestișu Mare, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

1.125.000,00 lei

Data inceput:

03/2021

Data sfarsit:

03/2021

Durata:

-

Status:

Finalizata

Executant:

SC MERIDIAN TRUST SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Scurtă prezentare
În cadrul proiectului se dorește reabilitarea căminului cultural existent pentru populația rurală, unde să se poată bucura de o viață social-cultural activă. Terenul pe care se află în prezent clădirea care urmează să fie reabilitată este situată în satul Pestișu Mare. Această clădire în care a funcționat căminul cultural și care este propusă spre reabilitare este poziționată într-o zonă centrală foarte accesibilă populației , aflată în imediata apropiere a primăriei și a unităților școlare din localitate.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
Necesitatea și oportunitatea investiției propuse sunt legate în primul rând de existența unei vieți cultural-sociale insuficient promovate în comunitatea din Pestișu Mare. Funcția de bază a căminului cutural va fi asigurarea accesului liber la cultură, socializare în scopul dezvoltării personale și a relațiilor cu ceilalți membrii ai comunității locale. În prezent, în clădirea așezământului cultural nu sunt amenajate grupuri sanitare nici pentru femei, barbați și nici pentru persoane cu dizabilități . Actualmente, clădirea are asigurată încălzirea cu sobe, funcționând cu combustibil solid. Instalațiile electrice aferente clădirii sunt necorespunzătoare și în stadiu avansat de degradare , iar paratrăsnetul și prizele de pământ lispesc .
Situația actuală a cclădirii :
- împărțirea funcțională a clădirii nu corespunde corect nevoilor actuale
 lipsă rampă acces persoane cu dizabilități
 tâmplăria din lemn existentă se află în stare avansată de degradare
 pardoselile, zugrăvelile la pereți și tavaneși finisajele interioare și exterioare sunt degradate

La execuția lucrărilor se vor respecta:
- documentația tehnico-economică
- avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
- prevederile caietului de sarcini
- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare
- normele de protecție a muncii și PSI
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar
- cerințele beneficiarului
În acest sens, se propune a fi realizate următoarele lucrări în vederea reabilitării, modernizării și dotării Căminului Cultural:
- refacerea șarpantei existente, înlocuirea asterelii din lemn, a șipcilor orizontale și verticale, a învelitorii din țiglă precum și jgheaburile și burlanele existente:
- termoizolație prin anveloparea clădirii;
- izolație hidrofugă;
- refacerea instalațiilor sanitare, de încălzire, electric, gaz și de climatizare;
- înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie din PVC cu geam termopan
- refacerea tuturor finisajelor interioare și exterioare;
- amenajarea exterioară a trotuarelor de protecție, aleilor pietonale și a zonelor verzi amenajate;
- echiparea clăririi cu utilaje și dotări
- realizarea grupurilor sanitare și a instalațiilor aferente acestora (grup sanitar pentru femei, bărbați și pentru persoane cu dizabilități);
- realizare instalație de paratrăznet și priză de pământ;
- se va realiza un tank vidanjabil etanș pentru eliminarea apelor menajere;
- rampă din aluminu mobilă pentru persoane cu dizabilități;
- Instalația de încălzire va cuprinde centrală termică în regim de condensare și tiraj forțat pentru asigurarea încălzirii, radiatoare din oțel, pompe recirculare, vas expansiune, supape de siguranță iar prepararea apei calde menajere, se va realiza prin boilere electrice;
- distribuția apei calde menajere și apei reci se va realiza cu țeavă de cupru pentru instalații sanitare;
- alimentarea cu apă se va realiza de la conducta de apă potabilă stradală existentă;
- realizare sistem de alarmare la efracție compus din: detectori de mișcare, contacte magnetice pentru uși, buton de panică, sirenă autoalimentată, acumulator de rezervă, etc.
Lucrările se vor executa cu respectarea proiectului tehnic

După execuția lucrărilor, clădirea va avea următoarele caracteristici tehnice:
- regim de înălțime: P+Eparțial
- arie construită la sol: 432,01 mp
- arie construită desfățurată: 525,82 mp
- aria utilă: 380,64 mp
- înălțimea liberă a parterului: 2,80 – 2,97 m
- înălțime liberă sală de eveniimente: 5,52 m
- înălțime liberă scenă: 4,65 m
- înălțimea liberă a etajului parțial: 2,34 m
- volumul construcției: 1.492,08 mc;

și va avea următoarea schemă funcțională:
PARTER
- foaier: 42,37 mp
- sală evenimente: 129,67 mp
- scenă: 48,70 mp
- oficiu: 27,80 mp
- hol: 6,71 mp
- grup sanitar bărbați + persoane cu dizabilități: 10,23 mp
- hol: 9,51 mp
- grup sanitar femei: 11,99 mp
- cameră artiști: 20,48 mp
- scară: 12,08 mp
- centrală termică: 3,72 mp
- terasă: 27,33 mp
- prispă: 14,31 mp
- prispă: 4.93 mp
- prispă: 1,36 mp
ETAJ PARȚIAL
- scară: 7,67 mp
- bucătărie: 7,59 mp
- living + LLM: 24,97 mp
- dormitor: 12,96 mp
- baie: 4,18 mp
- balcon: 14,19 mp

Alte Observatii

Contract lucrari 229/75594/03.12.2020- Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural sat apartinator Pestisu Mare, executant: MERIDIAN TRUST SRL, valoare: 1.372.024,60 lei

Comanda servicii 9/3630/19.01.2021 dirigenție de șantier, valoare: : MITIJEN PREST SRL, valoare: 8.000,00 lei

Ordin de începere nr. 13592/ 24.02.2021
Dată începere lucrări: 01.03.2021
Durata: 12 luni

Proces verbal predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 13591/ 24.02.2021

Autorizația de construire nr. 14/ 12.02.2021

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 27652/ 31.03.2022
Valoarea totala a lucrărilor executate 1.136.129,77 lei incl. TVA,
din care, C+M 1.120.537,02 lei incl. TVA
dotări: 15.592,75 lei incl. TVA