Inchide

Reabilitare, compartimentare si extindere bloc cronici in vederea amenajarii Unitatii Medico-Sociale cu 120 paturi

Sanatate

Valoare totala investitie:

3.722.384,29 lei

Data inceput:

08/2009

Data sfarsit:

12/2011

Durata:

28 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. ADRIDAN S.R.L. DEVA

Sursa de finantare

Buget de stat prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse: 3.066.471 lei incl. T.V.A.
Buget local: 1.162.907 lei incl. T.V.A., conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 107/ 22.05.2008

Beneficiari

Unitatea de Asistență Medico Socială

Rezultate

Având în vedere necesitatea înfiinţării unei unităţi de asistenţă medico – socială de interes local, în blocul cronici situat în municipiul Hunedoara, str. Ştefan cel Mare nr. 5, prin reorganizarea unor secţii din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, s-a înfiinţat o Unitate Medico – Socială cu 120 paturi, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 228/ 30.10.2006.
Astfel, odată aprobaţi indicatorii tehnico – economici în studiul de Fezabilitate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 107/ 22.05.2008, s-a întocmit documentaţia tehnico – economică în vederea execuţiei lucrărilor de reabilitare şi recompartimentare imobil.
În vederea finalizării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii \"Reabilitare, compartimentare şi extindere bloc cronici în vederea amenajării Unităţii Medico-Sociale cu 120 paturi\" din municipiului Hunedoara, str. Ştefan cel Mare nr. 5, au fost necesare execuţia unor lucrări suplimentare, şi anume, realizare covor PVC şi cordoane de sudură la clădirea existentă, pervazuri exterioare din tablă şi realizarea glafurilor interioare din covor PVC, montarea lambriurilor de protecţie din PAL, în saloane, lucrările de demolare la scara B, suplimentarea cantităţii de săpătură şi beton conform PV de verificare a cotei de fundare, demontare copertină la scara B şi lucrări suplimentare pentru realizarea infrastructurii scării B, montarea unor uşiţe de vizitare pentru robineţi şi la grilele de aerisire, în grupurile sanitare şi pe coloanele de aerisire, lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul iniţial, turnarea unei şape autonivelante care să asigure lipirea covorului PVC în clădirea existentă şi în zona scărilor A şi B.
Până în ianuarie 2011 s-a putut lucra în jumătate de imobil, cealaltă jumătate rămânând funcţională, apoi s-au mutat bolnavii, personalul sanitar şi toate dotările în partea finalizată, creându-se front de lucru în cealaltă jumătate.
Conducerea Unităţii medico-sociale a solicitat montarea de panouri din PFL pe toată lungimea holurilor, pe ambele părţi, panouri cu rol de protecţie dar şi de mână curentă, precum şi montarea de panouri de protecţie în saloane, la capetele paturilor.

Alte Observatii

Autorizatia de construire nr. 176/ 07.07.2009
Contract de lucrari nr. 113/ 34219/ 13.07.2009

Proiectant

S.C. MOBI CONS S.R.L. DEVA

Investitor

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Municipiul Hunedoara