Inchide

Protejarea, conservarea pentru generatiile viitoare si facilitarea accesului publicului la patrimoniul cultural si natural al Castelului Corvinilor prin infiintarea Muzeului Casa Breslelor Hunedoara

Turism

Valoare totala investitie:

4.185.000,00 lei

Data inceput:

06/2015

Data sfarsit:

04/2017

Durata:

22 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. CORINT S.R.L. - Sântimbru, jud. Alba

Manager proiect:

Gilda Oprișa Manuela

Sursa de finantare

Mecanismul financiar - Spațiul Economic European
Contract de finanțare nr.PA16/RO12 – LP13/30.06.2015

Parteneri

Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Situatia existenta a obiectivului de investitii
Terenul pe care se afla in prezent cladirea „Casa Administratorului” ce urmeaza a fi reparata si modificata functional face parte din curtea exterioara a Castelului Corvinilor, constructie ce urmeaza a fi modernizata in vederea amenajarii unor spatii expozitionale, birouri pentru digitizarea materialelor cu valoare istorica, arheologica, etc, pentru a imbunatati calitatea prezentarii informatiei istorice pentru turistii ce viziteaza monumentul mai sus amintit.Terenul este relativ plat (necesita mici lucrari de sistematizare pe verticala) si se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.
Obiectivul general al proiectului
Înființarea Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a facilitării accesului publicului la acesta.
Castelul Corvinilor este unul din cele mai frumoase castele medievale din Centrul și Sud Estul Europei și deține un patrimoniu mobil care se ridică la ora actuală la cca. 10.000 de piese care sunt împărțite în mai multe tipuri de colecții; de lapidar, arheologie, artă decorativă, carte veche, etnografie, tehnică militară medievală, arhivă planuri restaurare, bibliotecă. De asemenea menționăm că spațiul expozițional este de aproximativ 10.000 de metri pătrați.
Activitatea muzeografilor din cadrul Castelului Corvinilor a dus la identificarea mai multor obiecte de o mare valoare, obiecte specifice breslelor – asociații voluntare de meșteșugari aparținând unei meserii, bresle apărute în Evul Mediu, menținându-se până la sfârșitul secolului al XIX-lea. În zona Hunedoarei, breslele prezente au fost: breasla cizmarilor, breasla tăbăcarilor, breasla țesătorilor și breasla cojocarilor. Muzeografii Castelului Corvinilor au identificat pe teritoriul castelului obiecte specifice tuturor acestor bresle. Aceste obiecte, vechi de sute de ani, necesită a fi protejate, conservate pentru generațiile viitoare și în același timp facilitându-se accesul publicului la patrimoniul cultural și natural al Castelului Corvinilor prin înființarea Muzeului „Casa Breslelor”.
Muzeul „Casa Breslelor” urmărește creșterea gradului de valorificare a spațiului expozițional și de atractivitate a „Castelul Corvinilor”, și nu numai, și vizează de asemenea aplicarea și implementarea celor mai moderne și actuale paradigme din domeniul muzeologiei. Muzeul va valorifica patrimoniul în scopul cunoșterii, educării și recreerii, si va difuza publicului vizitator informație specifică ambientală ca urmare a efortului propriu de cercetare a patrimoniului, iar cea mai eficientă modalitate de a face acest lucru este expoziția.
Schimbarea de paradigmă din domeniul muzeologiei a făcut ca expozițiile tradiționale care prezintă informația static, liniar să fie depășite și să se treacă la expozițiile interactive, sau acolo unde acest lucru nu este posibil, crearea de diorame sau recrearea atmosferei care să ofere vizitatorului o experiență unică, de neuitat. Această schimbare însă necesită un imens efort financiar din partea muzeelor și în același timp o provocare.
Capacitatea expoziției de a folosi simultan mai multe căi de transmitere a informației, vizual, auditiv, și tactil (în cazul realizării funcției interactive), are calitatea pozitivă de a influența pozitiv publicul vizitator.
Una dintre funcțiile muzeului fiind cea educativă, secția Casa Breslelor hunedorene va organiza un program de padagogie muzeală cu scopul familiarizării tinerei generații (elevi, studenți) cu valorile culturii naționale, cu importanța conservării și valorificării acestora peste timp. Având în spate colaborările deja existente cu diferite instituții de învățământ, se preconizează reluarea acestora și în cadrul secției Casa Breslelor Hunedorene, dar și inițierea unor noi colaborări în viitorii 5 ani. Muzeul va avea ca scop transmiterea informatiei sau cunoasterii pentru toti prin mijloacele de care dispune, mai ales de natura educativa, fiind mai inainte de toate in serviciul umanitatii.
În cadrul secției Casa Breslelor, ca în orice muzeu modern, independent de proporțiile și profilul lui, rigoarea și precizia științifică a prezentării trebuie să se imbine cu impresia placută, odihnitoare si emoționantă pe care o lasa modul de expunere. Muzeul are rolul de școală, dar și de spectacol, fiind în același timp loc de divertisment.
Proiectul propus are în vedere realizarea schimbării de paradigmă, trecerea de la modul tradițional de expunere expozițională din muzeu la cea interactivă, valorificarea cât mai deplină a spațiului expozițional generos din cadrul ansamblului Castelul Corvinilor.
Suprafaţa construit-desfăşurată „Casa Breslelor”: 544,69 mp

Rezultate

La inceputul anului 2014, Primaria Municipiului Hunedoara a depus spre finantare proiectul Mostenirea Culturala Castelul Corvinilor- Muzeul Casa Breslelor. Proiectul a intrat intr-o competitie acerba, dar obiectivul si activitatile de realizare a acestuia au convins, iar la mijlocul anului 2015 a fost semnat contractual de finantare din cadrul Mecanismului Financiar SEE.
Dintre activitățile propuse in proiect mentionam :
• – crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor,
• colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari);
• – crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului Corvinilor;
• – implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-economice;
• – creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.
Activitatea de implementare a proiectului se afla in derulare. Echipa de management a proiectului urmareste realizarea acestuia la cel mai inalt nivel calitativ. Astfel, pentru o realizare optima a rezultatelor propuse in acest proiect, de curand, a fost semnat un Act Aditional de prelungire a perioadei de implementare, aceasta extinzandu-se pana in luna octombrie 2016. De-a lungul primelor 9 luni de implementare a proiectului, in scopul realizarii obiectivului propus, au fost incheiate urmatoarele achizitii:
• – Consultanta pentru managementul proiectului de finantare
• – Consumabile si rechizite
• – Servicii de traducere specializata
• – Servicii de proiectare si inginerie
• – Servicii de verificare tehnica a proiectarii
• – Servicii de dirigentie de santier
• – Lucrari de constructii si reamenajare cladire
• – Servicii de formare profesionala romi
• – Servicii de elaborare studiu pentru trezirea interesului tineretului pentru breslele traditionale
• – Servicii de publicitate pentru informare si diseminarea rezultatelor
In urma efectuarii acestor achizitii stadiul de implementare al activitatilor specific proiectului se afla in graficul propus initial. Astfel, in activitatea de reabilitare a cladirii, dupa semnarea contractului de lucrari, s-au facut demersurile legale pentru demararea lucrarilor de reabilitare, s-a predate amplasamentul constructorului si s-a inceput descarcarea arheologica, cladirea facand parte dintr-o arie protejata. Sunt in curs de executie sapaturile pe perimetrul cladirii in vederea descarcarii arheologice.
In ceea ce priveste activitatea de organizare a muzeului s-a finalizat inventarierea patrimoniului material demarându-se procedura de evaluarea acestuia. O noua achizitie care este strans legata de aceasta activitate se afla in derulare : achizitia de dotari amenajare expozitie.
Activitatea de organizare a atelierului de productie respecta graficul de implementare. Au fost demarate cursurile de formare profesionala a persoanelor din grupul tinta. Achiziția de scule, dispozitive și materiale consumabile aferente activităților rromilor se afla in derulare, iar acesta va completa activitatea de organizare a atelierului de productie.
In activitatea de promovare si valorificare a Casei Breslelor a fost efectuat deja un studiu pentru trezirea interesului tineretului pentru breslele tradiționale, acest studiu urmand sa fie aplicat un activitatile viitoare. Pentru acesta activitate se afla in derulare si achizitia de servicii pentru valorizarea muzeului prin organizarea unor evenimente culturale specific.
Activitatea de reabilitare a clădirii unde s-a amenajat muzeul „Casa Breslelor” a continuat cu lucrările la învelitoare, s-au definitivat compartimentările, s-a lucrat la finisajele interioare si exterioare și s-au executat lucrări la instalațiile electrice.
Privind activitatea de organizare a muzeului „Casa Breslelor” s-au realizat clasificarea si certificarea unor piese de patrimoniu pentru expunerea colecției. S-au întocmit și finalizat fișele analitice de evidenta a 94 de piese de patrimoniu, au fost finalizate rapoartele de expertiza, dosarele de clasare. 20 de monede au îndeplinit criteriile și au fost clasate.
Activitatea de organizare a atelierului de producție a progresat cu livrabilele specifice, respectiv un număr de 12 diplome de instruire eliberate pentru persoanele de etnie rroma.
Activitatea de promovare și valorificare a muzeului „Casa Breslelor” a continuat cu semnarea contractului pentru organizarea unor evenimente culturale specifice în cadrul proiectului.

Alte Observatii

Contract servicii 105/50940/24.07.2015, servicii de proiectare si inginerie, ILCOR CONSULTING SRL, valoare: 148.800 lei
Contract servicii 106/50942/24.07.2015, servicii de consultanta pentru managementul proiectului de finantare, CERTFOND SRL, valaore: 161.200 lei
Contract servicii 110/54175/10.08.2015- Mostenirea culturala Castelul Corvinilor-Muzeul Casa Breslelor Municipiul Hunedoara- servicii de publicitate pentru informare si
diseminarea rezultatelor, INDESIGN SRL,valoare: 153.760,00 lei
Lucrări de construcţii şi reamenajare clădire aferentă proiectului ”Moştenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara”, contract de lucrari nr.
192/88409/23.12.2015 , executant S.C. CORINT S.R.L. - Sântimbru, jud. Alba
- Comanda servicii 260/27.04.2017- Servicii asigurare exponate, dotari, scule, cladire-Muzeul Casa Breslelor Municipiul Hunedoara, furnizor: GROUPAMA ASIGURARI SA, valoare: 8.631,22 lei

- Comanda servicii 13/10914/16.02.2017- Mostenirea culturala Castelul Corvinilor-Muzeul Casa Breslelor Municipiul Hunedoara, BRITISH H. CONSORTIUM SRL, valoare: 106.469,30 lei

- Contract servicii 25/15346/03.03.2017- Servicii dotari Casa BreslelorMostenirea culturala Castelul Corvinilor-Muzeul Casa Breslelor Municipiul Hunedoara, ASG SCENOGRAPHY SRL, valoare: 464.873,50 lei

- Contract produse 52/30580/26.04.2017- Scule, dispozitive, materiale consumabileaferente activitatii romilor-Muzeul Casa Breslelor Municipiul Hunedoara, REMCAR SRL, valoare: 154.224,00 lei

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul:
www.casabreslelor.ro