Inchide

Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest

Drumuri

Valoare totala investitie:

45.743.841,00 lei

Data inceput:

05/2022

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

HIDRO SALT B 92 SRL

Manager proiect:

Sorin Muntean

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: ”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: ”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest”,urmează a se implementa in Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest, Romania.

Obiectivele proiectului:

Proiectul de investiție intitulat: ”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest”, a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3).
Obiective proiect
Obiectivul Specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, este: îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public şi modurile nemotorizate (velo și pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport; reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic; îmbunătățirea gradului de siguranță pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni și bicicliști), prin asigurarea de facilități adecvate acestor tipuri de deplasări; reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul
Obiectivul general constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficientă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Hunedoara, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării mijloacelor de transport public și a modurilor nemotorizate în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1) Creșterea numărului de bicicliști cu 40% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 60% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027);
2) Creșterea numărului de pietoni cu 16,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 23,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027);
3) Creșterea numărului de pasageri transport public cu 18,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 19,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027);
4) Reducerea traficului de autoturisme personal cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027);
5) Reducerea cantității de emisii GES cu 5,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 6,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Descrierea investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

Proiectul investiţional presupune acţiuni corelate de modernizare a tuturor elementelor de infrastructură în aria de intervenţie, în cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spaţiului urban şi de construire sau modernizare a tuturor elementelor de infrastructură aferente tuturor modurilor de transport, contribuind la creşterea calităţii mediului urban şi implicit a vieţii locuitorilor din municipiul Hunedoara. Proiectul investiţional este amplasat pe străzile Constantin Bursan (accesul către Curtea Husarilor), str. Castelului, 9 Mai, Maior Mircea Ioan Stângă, Piaţa Libertăţii Bd. Libertăţii şi Bd. Republicii, cu impact asupra str. Rotarilor, Str. Cernei, str. Cloşca, Piaţa Iancu de Hunedoara sau Bd. Traian (aceste străzi fiind adiacente proiectului investiţional).
Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii şi facilităţilor pentru mobilitatea urbană, compus din următoarele elemente investiţionale:
- Transformarea străzilor Constantin Bursan (accesul către Curtea Husarilor), str. Castelului, 9 Mai, Maior Mircea Ioan Stângă în străzi cu caracter semi-pietonal, prin aducerea la acelaşi nivel a spaţiului destinat carosabilului cu spaţiul de trotuar, delimitate prin bolarzi; accesul auto va fi permis doar persoanelor rezidente, precum si autovehiculelor de intervenţie (ISU, Politie, salubritate, aprovizionare).
- Pietonizarea Pieţei Libertăţii – spaţiul carosabil între str. Rotarilor (în sud), str. C-tin Bursan (vest) şi str. Revoluţiei (nord) se va pietoniza complet, fiind separată de spaţiul carosabil cu bolarzi. Prin intermediul unor bolarzi retractabili, se va permite accesul din cele 3 puncte de intrare în piaţă doar pentru autovehiculelor de intervenţie (ISU, Politie, salubritate, etc.) sau de aprovizionare. Pentru locuitorii din zona, seva permite accesul dinspre str. C-tin Bursan, fiind delimitat accesul autoturismelor prin ghidaj din bolarzi.
- Introducerea pistei de biciclete în dublu sens, pe Bd. Libertăţii, tronsonul dintre Str. Revoluţiei şi Piaţa Iancu de Hunedoara pe partea stângă a străzii, fiind delimitată de partea carosabilă printr-un şir de bolarzi (stâlpişori) de cauciuc.
- Introducerea pistei de biciclete în dublu sens, pe Bd. Libertăţii, tronsonul dintre Piaţa Iancu de Hunedoara şi Bd. Republicii, prin reconfigurarea spaţiului pietonal (trotuarul) de pe partea stângă în sensul de deplasare spre Bd. Republicii, prin reducerea trotuarului existent de la 4m lăţime la 2m.
- Introducerea pistei de biciclete în dublu sens, pe Bd. Republicii, tronsonul dintre Bd. Libertăţii şi intersecţia cu str. Avram Iancu, prin reconfigurarea spaţiului pietonal (trotuarul) de pe partea dreaptă în sensul de deplasare spre gară, prin utilizarea a 2m lăţime din trotuarul existent şi extinderea spre dreapta (peste spaţiul verde existent) a platformei trotuarului, obţinându-se o platformă cu o lăţime totală de 4m, împărţită în mod egal între pista de biciclete (2m) şi trotuarul nou extins (2m).
- Modernizarea aliniamentelor de spaţiu verde în Piaţa Libertăţii, precum şi plantarea de arbori maturi cu grad ridicat de retenţie a CO2,inclusiv introducerea unei reţele de irigat automatizată.
- Modernizarea staţiilor de autobuz de pe traseul analizat prin introducerea de staţii inteligente de călători– se vor moderniza 10 staţii de îmbarcare şi vor fi amplasate 5 noi staţii (Autogara veche, Apa Prod, Cloşca, Cernei, Piaţa Libertăţii). În 3 staţii de călători vor fi amplasate şi automate de cumpărare/reîncărcare a cardurilor de călătorie.
- Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor, cu amplasarea a 5 staţii de închiriere automată a bicicletelor, cu o capacitate totală de 230 locuri de andocare biciclete şi o flotă de 170 de biciclete
- Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota şi de informare dinamică a pasagerilor în staţiile de autobuz
- Modernizarea sistemului de semaforizare, prin realizarea unui sistem integrat şi inteligent, adaptiv, de management al traficului.
Investiţiile în modernizarea semaforizării presupun: înlocuirea semafoarelor existente cu semafoare LED de ultimă generaţie, introducere semafoare pentru biciclişti, introducere semafoare “prim vehicul”, pe străzile cu 2 benzi pe sens se vor propune semafoare VID (Verde intermitent dreapta), dublate cu semafor GIP (galben intermitent pietoni), semafoarele de pietoni vor fi dotate cu sistem acces cu buton şi sistem acustic, sistemul integrat de management trafic va conţine camere de video detecţie configurate cu bucle virtuale şi bucle inductive introduse în asfalt. Se va moderniza semaforizarea din următoarele intersecţii:Bd. Traian - Str. Mihai Viteazul; Bd. Traian – Str. Avram Iancu – Piaţa Gării - Bd Republicii; Bd. Republicii – str. 22 Decembrie; Bd. Republicii – Bd. Dacia.
- Extinderea sistemului de monitorizare video din zona de impact a proiectului, cu amplasarea a 10 noi camere video si conectarea acestora la reţeaua existentă de fibră optică. Camerele video vor fi amplasate în următoarele puncte:Intersecţia Bd. Traian – str. Mihai Viteazul; Bd. Traian – Str. Avram Iancu – Piaţa Gării - Bd Republicii (se propune o nouă cameră, pe sensul Traian – Republicii, amplasată în zona JISK); Bd. Republicii – str. 22 Decembrie; Bd. Libertăţii – intersecţia cu Piaţa Iancu de Hunedoara; intersecţia C-tin Bursan cu str. Cloşca; Str. Maior Stângă – intersecţia cu str. Mihai Eminescu; Str. 9 Mai – intersecţia cu str. Maior Stângă; Str. Castelului – în curba de sub castel; Str. Castelului – în faţă la curtea Husarilor; Intersecţia str. Aurel Vlaicu – str. Rotarilor.
- Achiziţia de autobuze electrice pentru încurajarea utilizării transportului în comun în această zonă – 7 autobuze.
- Construirea unei reţele pentru iluminatul public al pietonilor şi pistelor de biciclete în zonele semi-pietonale şi pietonale amenajate, cu înlocuirea stâlpilor de iluminat existenţi, introducerea cablurilor în subteran şi protejarea reţelelor existente.
- Lucrări privind îmbunătăţirea siguranţei pietonilor şi a participanţilor la trafic, cum ar fi sisteme de protecţie a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea şi relocarea trecerilor de pietoni, signalistică verticală si orizontală, sisteme tactile de dirijare pe trotuare şi în staţiile de autobuz pentru persoanele cu deficiente, sistem cu buton acustic pentru trecerile de pietoni semaforizate.
- Amenajarea spaţiilor publice se va îmbunătăţi şi prin amplasarea de mobilier urban modern, cu elemente de funcţionalitate şi design cum ar fi: bănci simple, cadru metalic şi şezut din lemn, cu spătar; bănci cu jardinieră pentru pomi, din beton, coşuri de gunoi, din cadru metalic acoperit cu lemn, rasteluri individuale pentru prindere biciclete.
Investiţia propusă urmăreşte îndeplinirea obiectivelor strategice şi operaţionale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Hunedoara, privind reducerea emisiilor de CO2 şi a gazelor cu efect de seră.

Grup țintă:

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de:
- Pasageri ai transportului în comun;
- Utilizatori ai transportului velo (bicicliști);
- Pietoni;
- Utilizatori ai transportului auto personal.

Beneficiarii indirecți sunt:
- operatorul de transport cu care este încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, care în urma realizării investiţiei va deţine în parcul auto autobuze noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienţă;
- operatorii economici care îşi au sediul/punctul de lucru în zona de studiu a proiectului, respectiv angajaţii acestora care vor beneficia mijloace de transport moderne şi accesibile;
- întreprinderile din regiune care activează în domeniul construcţiilor şi în domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanţare europeană - minim 1 firmă de construcţii, minim 1 firmă de proiectare, minim 1 firmă de supervizare lucrări, 1 firmă de furnizare, 1 firmă de management de proiect, 1 firmă de informare şi publicitate, 1 firmă de auditare financiară.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculată începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionată și este de 88 de luni.

Justificarea realizării proiectului:
În vederea dezvoltării oraşului şi creşterii calităţii vieţii locuitorilor zonei urbane Hunedoara este necesară asigurarea unui sistem de transport eficient şi durabil, accesibil geografic şi economic. Reţeaua de transport dezvoltată va susţine mobilitatea persoanelor si mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Hunedoara pana in 2030 ca oraş inteligent, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic şi accesibil pentru locuitorii săi, pentru turişti şi pentru locuitorii zonei metropolitane, care învaţă sau muncesc în oraş. Amplasamentul investiţiei care face obiectul proiectului este alcătuit din străzile Castelului, 9 Mai (tronsonul dintre intersecţia str. Castelului şi str. Maior Stânga Mircea Ioan), str. Maior Stângă Mircea Ioan, Piaţa Libertăţii, Bd. Libertăţii ( între P-ţa Libertăţii si bd. Revoluţiei), Bd. Libertăţii ( între Revoluţiei şi P-ţa Iancu de Hunedoara - bd. Republicii),Bd. Republicii ( cuprins între str. Libertăţii şi Avram Iancu). Aşadar, investiţia corespunde unei lungimi totale de cca. 2,12 km, pentru care populaţia rezidentă, localizată în aria de influenţă a proiectului, numără circa 1.536 locuitori, aproximativ 2% din populaţia întregului municipiu.
Un mix corect de intervenţii şi acţiuni ale municipalităţii în scopul descurajării utilizării transportului cu autoturisme personale ar putea fi: Realizarea de infrastructură velo dedicată pe întregul traseu, astfel încât să se încurajeze deplasările pe bicicletă într-un mod susţinut şi sigur; Dezvoltarea sistemului de transport public, care să crească gradul de deservire al zonei. Sistemul de transport public se va baza atât pe autobuze ecologice atractive, curate si spaţioase pentru cererea de transport în comun, dar şi pe sisteme conexe care să faciliteze accesul locuitorilor la aceste sisteme(sistemul de bilet electronic, sistemul de informare în staţii, staţii noi modernizate, etc.). Utilizarea sistemului de transport în comun va deveni cea mai ieftină formă de deplasare (după mersul pe jos), fiind inferioară costurilor de deplasare cu autoturismul şi costurilor cu parcare în municipiu; Crearea de zone pietonale ce vor favoriza mersul pe jos ca mijloc de deplasare eficient. Prin crearea de zone pietonale, semi-pietonale şi modernizarea infrastructurii pietonale existente, se doreşte potenţarea imaginii locale, creşterea siguranţei si calităţii.
Coridorul de Vest are un rol important în realizarea unor trasee dedicate pietonilor ce întăresc legătura dintre zonele de interes principale şi zonele rezidenţiale ale oraşului. În prezent, mobilitatea în municipiul Hunedoara este caracterizată de utilizarea intensivă a autoturismelor personale. Una dintre principalele cauze care conduc la încurajarea utilizării autoturismului este lipsa unor alternative reale de deplasare. În medie, de-a lungul întregului an, 29,6% utilizează în mod curent autoturismul, 23,7% mersul pe jos, 8,7% transportul public si 10,3% bicicleta. În prezent, sistemul de transport public în municipiul Hunedoara este ineficient. Cea mai mare parte a cetăţenilor oraşului Hunedoara(47%) consideră că serviciul de transport public este efectuat cu un parc rulant insuficient, de asemenea, 45% din populaţie consideră că este necesară extinderea traseelor iar 35% dintre respondenţi consideră că este necesară amplasarea unor staţii noi, acestea reprezentând cele mai importante probleme ale sistemului de transport public.
Principalele probleme identificate în zona de impact a proiectului investiţional propus sunt: Starea tehnică a străzilor care asigură conexiunea cu trupurile centrale urbane este rea şi mediocră; Infrastructura pentru biciclete incompletă; Transportul public, deşi deserveşte zona, are o frecvenţă scăzută, lipsesc amenajările conexe (staţii de aşteptare, mobilier urban, alveole, etc.), Transportul public nu asigură accesibilitate şi eficienţă pentru locuitorii zonei.; Spaţii urbane degradate sau neamenajate,neatractive pentru locuitori sau pentru petrecerea timpului liber de către locuitori.; Lipsa unor spaţii sistematizate pentru staţionarea autovehiculelor; Infrastructura pietonală deficitară. Proiectul va cuprinde acţiuni integrate pentru modernizarea facilităţilor destinate pietonilor şi transportului public, astfel: modernizare carosabil pe arterele deservite de transportul public de călători; modernizarea trotuarelor/spaţiilor pietonale; construire infrastructura velo; Crearea/modernizarea spaţiilor pietonale şi semi-pietonale; modernizarea staţiilor de aşteptare transport în comun; reconfigurarea aliniamentelor de spaţii verzi; introducere sistem management inteligent al traficului; achiziţie de autobuze care vor circula pe liniile deservite de acest tronson; introducere sistem de e-ticketing; Introducere sistem bike-sharing. Implementarea sistemului de management al transportului va duce la eficientizarea transportului cu mijlocele de transport publice iar modernizarea staţiilor de aşteptare transport în comun şi implementarea unui sistem de e-ticketing va contribui la creşterea atractivităţii transportului public în comun, dotările şi facilităţile oferite de acestea asigurând confortul pasagerilor, ducând astfel la o creştere a numărului de pasageri. Modernizarea carosabilului conduce la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere, la decongestionarea traficului, datorată în principal traficului greu şi la asigurarea derulării transportului public în comun în condiţii optime. Modernizarea trotuarelor pe traseul fluxurilor pietonale şi introducerea de aliniamente de spaţii verzi şi plantarea de arbori cu retenţie ridicată de CO2,precum şi dotarea acestora cu sisteme de siguranţă care să împiedice pătrunderea autoturismelor pe trotuar va rezolva problema privind calitatea necorespunzătoare a acestora şi va contribui la creşterea siguranţei pietonilor.
Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale:
- Creșterea numărului de bicicliști cu 40% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 60% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027);
- Creșterea numărului de pietoni cu 16,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 23,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027);
- Creșterea numărului de pasageri transport public cu 18,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 19,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027);
- Reducerea traficului de autoturisme personal cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027);
- Reducerea cantității de emisii GES cu 5,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 6,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 45.743.840,51 lei inclusiv TVA.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 42.941.925,16 lei.
Contribuția proprie a solicitantului (UAT Municipiul Hunedoara) la cheltuielile eligibile (2%): 858.838,50 lei.
Contribuţia solicitantului (UAT Municipiul Hunedoara) la cheltuieli neeligibile: 2.801.915,35 lei (Cheltuieli neeligibile reprezintă și taxa pe valoarea adăugată aferenta cheltuielilor eligibile privind achiziția sau modernizarea mijloacelor de transport public ce fac obiectul proiectului (autobuze), in conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European si al Consiliului. Taxa pe valoarea adăugată neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile privind achiziția si modernizarea mijloacelor de transport public va fi suportata de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare – OUG 40/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 9, lit. o).
Asistență financiară nerambursabilă: 42.083.086,66 lei.

HCL aprobare proiect 106/28.02.2019
HCL aprobare SF+indicatori 103/28.02.2019

Contract Finantare 4448/02.07.2019

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prestator: FRANGOMY SOLUTIONS SRL, Valoare: 153.331,50 lei, Contract servicii 77/32267/18.04.2022- Servicii de dirigentie de santier- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: DELEGATIO PROIECT SRL, Valoare: 23.800,00 lei, Contract servicii 24/10086/11.02.2021- SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: RLT PRO CONSULTING SRL, Valoare: 127.330,00 lei, Contract servicii 154/62219/10.09.2019- SERVICII DE CONSULTANTA-Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investi?ii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: BANAT ARCHAEOSAVE SRL, Valoare: 397.460,00 lei, Contract servicii 154/48984/14.06.2022- Servicii arheologice- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: MALEX ENGINEERING SRL, Valoare: 318.920,00 lei, Contract servicii 144/49544/14.08.2020- Servicii de management de proiect- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: TEREC CALIN GHE.EXPERT CONTABIL, Valoare: 66.300,00 lei, Contract servicii 143/58296/23.08.2019- Servicii de auditare financiara- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investi?ii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: FIP CONSULTING SRL, Valoare: 1.245.308,15 lei, Contract servicii 1/210/06.01.2020- Serviciu de elaborare proiect tehnic, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investi?ii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Furnizor: SOLARIS BUS & COACH Sp.z.o.o., Valoare: 20.305.831,08 lei, Contract produse 228/71259/30.08.2022- Furnizare autobuze, sisten e-ticketing- Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Executant: HIDRO SALT B 92 SRL, Valoare: 21.398.588,47 lei, Contract lucrari 123/43186/24.05.2022- Lucrari Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest

Prestator: MEDIA ZONE UNU HD SRL, Valoare: 95.010,00 lei, "Comanda servicii 153/62174/10.09.2019
Informare si publicitate - Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investi?ii în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"