Inchide

Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Est

Drumuri

Valoare totala investitie:

44.836.237,00 lei

Data inceput:

07/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

În execuție

Executant:

SC SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL

Manager proiect:

Viorel Ticula

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului:”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Est”

Locul de implementare al proiectului

Proiectul de investiție intitulat: ”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Est”,urmează a se implementa in Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest, Romania.

Obiectivele proiectului:

Proiectul de investiție intitulat: ”Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Est”, a fost inițiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3).
Obiective proiect
Obiectivul Specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul general constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficientă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Hunedoara, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării mijloacelor de transport public și a modurilor nemotorizate în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea numărului de bicicliști cu 66,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 100% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)
2. Creșterea numărului de pietoni cu 12,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 19,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)
3. Creșterea numărului de pasageri transport public cu 15,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 16,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)
4. Reducerea traficului de autoturisme personal cu -4,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -5,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)
5. Reducerea cantității de emisii GES cu -3,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -4,0% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)


Descrierea investiției propusă prin proiect conform documentației tehnico-economică

Investitia propusa urmareste indeplinirea obiectivelor strategice si operationale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Hunedoara, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizarii autoturismului personal, concomitent cu incurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante – transport public, transport velo si pietonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scaderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita optiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect – transport in comun eficient, rapid, modern si accesibil, transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operationale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau actiuni de informare, promovare si constientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbarii mentalitatilor privind deplasarile zilnice catre moduri de deplasare durabile, nepoluante.
Proiectul investitional presupune crearea unei alternative de mobilitate pe directiile nord-sud si est-vest, prin modernizarea coridorului alcatuit din strazile Buituri – Eroilor – Muresului, ca alternativa la coridorul alcatuit din Bd Dacia sau Bd. Traian-Republicii, precum si modernizarea infrastructurilor pietonale in zonele cu diferente de nivel intre trupurile urbane ale orasului – intre Orasul Muncitoresc, pe de o parte, si Parcul Tineretului, pe cealalta parte. Coridorul estic de mobilitate urbana durabila este alcatuit si din facilitati destinate incurajarii utilizarii transportului in comun, prin modernizarea unui important numar de statii de imbarcare/debarcare calatori de-a lungul culoarului Muresului – Bd. 1848.
Pentru sustinerea mobilitatii pietonale, in special in randul tinerilor si elevilor din municipiu, se doreste revitalizarea cailor pietonale in zona scolilor si liceelor – se va moderniza Aleea Ciprian Porumbescu si scara Izvor – Scoala 3.
Proiectul investitional vizeza strazile Buituri, Eroilor si Muresului (tronson intre str. Eroilor si str. Mihai Viteazul) din municipiul Hunedoara, insa aria de interventie acopera si urmatoarele strazi, prin impactul interventiilor propuse: Bd. 1848, Al. Vlahuta, Gh. Lazar, Viorele, Trandafirilor, Pictor Luchian, Victoriei.
Pe strazile Buituri, Eroilor si Muresului (tronson intre str. Eroilor si str. Mihai Viteazul) se propune modernizarea infrastructurii, insemand atat modernizarea suprafetei carosabile, cat si a trotuarelor si aliniamentelor de spatiu verde.
Desi se intinde pe o suprafata mare si are o lungime semnificativa, proiectul propus este un proiect ce vizeaza dezvoltarea infrastucturii si facilitatilor destinate transportului durabil, atat cel nemotorizat, cat si prin dezvoltarea transportului public. Mobilitatea pietonala va fi incurajata prin imbunatatirea spatiilor pietonale si a cresterii atractivitatii spatiilor publice, transformarea unor spatii publice/pietonale degradate sau neatractive in poli de atractie pentru locuitori, turisti, activitati, marfuri si afaceri, conferirea unei identitati locale sau crearea de atractii locale urbane, prin valorificarea elementelor de urbanism si de amenajare a teritoriului urban.
Seviciile si infrastructura sistemului de transport public vor fi modernizate si extinse, asigurandu-se astfel o alternativa reala si eficienta deplasarilor cu autoturismele personale, prin achizitia de mijloace de transport moderne, atractive, ecologice, la care se adauga facilitati de informare a calatorilor, statii de imbarcare calatori “inteligente”, sistem modern de plata a calatoriei si de gestiune a sistemului de transport public local.
Proiectul investitional este compus din urmatoarele elemente investitionale:
- Pe strazile Buituri, Eroilor si Muresului (tronson intre str. Eroilor si str. Mihai Viteazul) se propune modernizarea infrastructurii, insemand atat modernizarea suprafetei carosabile, cat si a trotuarelor si aliniamentelor de spatiu verde.
- Modernizarea Aleii Ciprian Porumbescu si transformarea acesteia intr-o zona urbana atractiva pentru tineri, dotata cu mobilier urban si o retea de iluminat public pietonal.
- Modernizarea Scarii “Politie” si transformarea acesteia intr-o zona urbana atractiva pentru locuitori, dotata cu mobilier urban si o retea de iluminat public pietonal.
- Modernizarea Scarii Izvor – Scoala 3.
- Amenajarea intersectiei dintre Str. Pictor Luchian si str. Victoriei cu giratie, pentru a putea extinde traseul nr 2 de autobuz, astfel incat acesta sa poata deservi calatorii pana la statia Spital Municipal, fara a fi necesara reorganizarea ulterioara a traseului.

- Modernizarea statiilor de autobuz de pe traseul analizat prin introducerea de statii inteligente de calatori, cu facilitati pentru calatori privind acces wifi la internet, senzori de proximitate, senzori de mediu, iluminat led, panouri de informare, aplicatii privind calatoriile, sistem energetic bazat pe panou solar si sistem de stocare energie, spoturi USB pentru incarcare telefoane, camere video de monitorizare, aplicatii de calatorie de tip “planificator de calatorie” – se vor moderniza 12 statii de imbarcare. Statiile propuse pentru modernizare sunt:
Eroilor – 1 stație ( pe partea dreaptă sens de mers spre str. Mureșului)
Mureșului – 1 stație ( între str. Streiului și str. Oltului)
Bd. 1848 - Păltiniș – 1 stație (deasupra benzinăriei Mol - partea dreaptă sens de mers spre str. Al. Vlahuță)
Bd. 1848 - Stația Farmacie – tur- retur
Bd. 1848 - stația Vânătorului – tur- retur
Bd. 1848 - stația Casa Copilului – 1 statie
Str. Viorele - 1 stație ( str. Viorele )
Str. Trandafirilor - str. Trandafirilor nr.25
Str. Victoriei – Statia Spital Municipal – tur-retur


- Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota si de informare dinamica a pasagerilor in statiile de autobuz
- Modernizarea sistemului de semaforizare, prin realizarea unui sistem integrat si inteligent, adaptiv, de management al traficului. Investitiile in modernizarea semaforizarii presupun: inlocuirea semafoarelor existente cu semafoare LED de ultima generatie, introducere semafoare pentru biciclisti, introducere semafoare “prim vehicul”, pe strazile cu 2 benzi pe sens se vor propune semafoare VID (Verde intermitent dreapta), dublate cu semafor GIP (galben intermitent pietoni), semafoarele de pietoni vor fi dotate cu sistem acces cu buton si sistem acustic, sistemul integrat de management trafic va contine camere de videodetectie configurate cu bucle virtuale si bucle inductive introduse in asfalt. Se va moderniza semaforizarea din urmatoarele intersectii:
Bd. 1848 – Str. Alexandru Vlahuta
Bd. 1848 – Str. Gh. Lazar / Str. Viorele
Se va introduce semaforizarea in urmatoarea intersectie: Bd. Dacia – str. Buituri (semaforizare noua)
- Extinderea sistemului de monitorizare video din zona de impact a proiectului, cu amplasarea a 11 noi camere video si conectarea acestora la reteua existenta de fibra optica. Camerele video vor fi amplasate in urmatoarele puncte:
1. Bd. Dacia – str. Buituri (semaforizare noua)
2. Str. Muresului – str. Eroilor
3. Str. Muresului – str. Mihai Viteazul
4. Str. Mihai Viteazul – str. Avram Iancu
5. Str. Avram Iancu – Bd. 1848
6. Scara Politie
7. Scara Izvor 3
8. Aleea Ciprian Porumbescu
9. Intersectia Victoriei – Str. Pictor Luchian
10. Intersecția str. Pinilor – str. Trandafirilor
11. Intersecția str. Victoriei – str. Nicolae Bălcescu
- Achizitia de autobuze electrice pentru incurajarea utilizarii transportului in comun in aceasta zona – 10 autobuze hibrid
- Construirea unei retele pentru iluminatul public al pietonilor si pistelor de biciclete in zonele pietonale amenajate – Aleea Ciprian Porumbescu, Scara “Politie”.
- Lucrari privind imbunatatirea sigurantei pietonilor si a participantilor la trafic, cum ar fi sisteme de protectie a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala, sisteme tactile de dirijare pe trotuare si in statiile de autobuz pentru persoanele cu deficiente, sistem cu buton acustic pentru trecerile de pietoni semaforizate.
- Amenajarea spatiilor publice se va imbunatati si prin amplasarea de mobilier urban modern, cu elemente de functionalitate si design, cum ar fi: banci simple, cadru metalic si sezut din lemn, cu spatar; banci cu functiuni smart-city, cosuri de gunoi, din cadru metalic acoperit cu lemn, rasteluri individuale pentru prindere biciclete..

Grup țintă:

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de:
- Pasageri ai transportului în comun;
- Utilizatori ai transportului velo (bicicliști);
- Pietoni;
- Utilizatori ai transportului auto personal.
Beneficiarii indirecți sunt:
- operatorul de transport cu care este încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, care în urma realizării investiţiei va deţine în parcul auto autobuze noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienţă;
- operatorii economici care îşi au sediul/punctul de lucru în zona de studiu a proiectului, respectiv angajaţii acestora care vor beneficia mijloace de transport moderne şi accesibile;
- întreprinderile din regiune care activează în domeniul construcţiilor şi în domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanţare europeană - minim 1 firmă de construcţii, minim 1 firmă de proiectare, minim 1 firmă de supervizare lucrări, 1 firmă de furnizare, 1 firmă de management de proiect, 1 firmă de informare şi publicitate, 1 firmă de auditare financiară.

Durata de implementare a proiectului:
Durata de implementare a proiectului a fost calculată începând cu data primei activități desfășurată respectiv data ultimei activități previzionată și este de 85 de luni.

Justificarea realizării proiectului:
Mobilitatea durabilă este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru între valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare și asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante.
Mobilitatea în municipiul Hunedoara este caracterizată de utilizarea intensivă a autoturismelor personale. Una dintre principalele cauze care conduc la încurajarea utilizării autoturismului este lipsa unor alternative reale de deplasare. Distribuția modala a călătoriilor pentru rezidenții coridorului studiat arată că în medie, de-a lungul întregului an, 29,6% utilizează în mod curent autoturismul, 23,7% mersul pe jos, 8,7% transportul public si 10,3% bicicleta.
Principalele probleme la nivelul coridorului în ceea ce privește serviciile de transport public sunt: dotări deficitare la nivelul autobuzelor (13,5%), mijloacele de transport sunt aglomerate (25,4%), timpii de așteptare în stații sunt prea mari (7%), orarul de mers nu este respectat (10,2%) si prețul biletelor și abonamentelor este prea ridicat (1%). Cota transportului public în totalul deplasărilor din aria urbană este una foarte scăzută – sub 10%. În ceea ce privește deplasările pietonale, respondenții chestionarelor au declarat, în proporție de 19,1%, că principala problemă la nivelul coridorului este calitateanecorespunzătoare a trotuarelor și aleilor, următoarea problemă fiind starea de degradare a străzilor (17,1%). Auditul populației relevă faptul ca 44% dintre cei chestionați apreciază calitatea spațiului pietonal ca fiind slabăși foarte slabă, 38% ca fiind medie și numai 18%ca fiind bunăși foarte bună. Majoritatea (63.6%) din respondenți consideră ca spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui să crească în suprafață, în vreme ce 19.5% consideră că ar trebui sa rămână neschimbat. Percepția cetățenilor din oraș cu privire la principalele probleme ale pietonilor clasează, în funcție de importanță, următoarele aspecte negative:
1.Ocuparea trotuarelor cu mașini–28%
2.Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)–24.6%
3.Trotuare înguste – 14.4%
4.Lipsa semnalizărilor / marcajelor – 6.8%
5.Iluminare stradală slabă – 5.9%
6.Treceri de pietoni poziționate prost – 5.1%
Principalele probleme identificate în zona de impact a proiectului investițional propus:
• Starea tehnică a străzilor care asigură conexiunea cu trupurile centrale urbane este rea și mediocra
• Transportul public, deși deservește zona, are o frecvență scăzută, lipsesc amenajările conexe (stații de așteptare, mobilier urban, alveole, etc.). Faptul că sistemul de transport public este bazat pe un singur traseu ciclic, face ca acest mod de deplasare să fie ineficient și inutilizabil pentru rezidenți. Transportul public nu asigură accesibilitate și eficiență pentru toți locuitorii zonei
• Spații urbane degradate sau neamenajate, neatractive pentru locuitori sau pentru petrecerea timpului liber de către locuitori.
• Lipsa unor spații sistematizate pentru staționarea autovehiculelor
• Infrastructura pietonală deficitară.

Proiectul de modernizare integrată a coridorului de mobilitate urbană presupune intervenții și investiții asupra mai multor elemente de infrastructură, fiind un proiect investițional complex, alcătuit din următoarele obiecte:
A. Modernizare infrastructură pietonală
B. Modernizare carosabil
C. Aliniamente de spatiu verde si vegetatie
D. Reconfigurare intersecție-introducere sens giratoriu
E. Statii de imbarcare a calatorilor din transportul public local
F. Sistem informatic de management a transportului (SIMT) – compus din sistem e-ticketing, managementul flotei si sistem informare dinamica a calatorilor in statii
G. Achizitia de autobuze ecologice (hibride).
H. Sisteme de management al traficului- SMT
Implementarea SMT va duce la eficientizarea transportului public(prin creșterea vitezei de deplasare pe tronsonul aferent proiectului și acordarea priorității în trafic pentru transportul în comun), iar modernizarea stațiilor de așteptare transport în comun și implementarea unui
sistem de e-ticketing va contribui la creșterea atractivității transportului public, dotările și facilitățile oferite de acestea asigurând confortul pasagerilor.
Introducerea sistemului de transport velo(amenajarea de piste de biciclete separate de celelalte fluxuri) și implementarea sistemului de bike-sharing va contribui la rezolvarea problemelor din zonăîn ceea ce privește bicicliștii, respectiv lipsa benzilor dedicate pentru bicicliști, prezența traficului de autovehicule care îngreunează circulația, lipsa centrelor de închiriere, a rastelurilor etc. și va contribui la creșterea atractivității acestui mijloc de transport. Astfel, implementarea proiectului, produce următoarele efecte principale:
o Creșterea numărului de bicicliști cu 66,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 100% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)
o Creșterea numărului de pietoni cu 12,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 19,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)
o Creșterea numărului de pasageri transport public cu 15,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 16,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)
o Reducerea traficului de autoturisme personal cu -4,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -5,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)
o Reducerea cantității de emisii GES cu -5,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -6,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Alte Observatii

Bugetul total al proiectului: 44.836.237,40 lei,inclusiv TVA aferent.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 40.881.668,60 lei.
Contribuția proprie a solicitantului (UAT Municipiul Hunedoara) la cheltuielile eligibile (2%): 817.633,37 lei.
Contribuţia solicitantului (UAT Municipiul Hunedoara) la cheltuieli neeligibile: 3.954.568,80 lei (Cheltuieli neeligibile reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziția sau modernizarea mijloacelor de transport public ce fac obiectul proiectului (autobuze), în conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European si al Consiliului. Taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferenta cheltuielilor eligibile privind achizițiași modernizarea mijloacelor de transport public va fi suportata de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare– OUG 40/2015, cu modificărileși completările ulterioare, art. 9, lit. o).
Asistență financiară nerambursabilă: 40.064.035,23 lei.

HCL aprobare SF+indicatori 294/18.09.2020
HCL aprobare proiect 295/18.09.2020
Contract Finantare 4423/18.06.2019

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Contract servicii 91/30705/27.05.2020, prestator: BUENABI SRL, valoare: 333.200,00 lei

Contract servicii 22/11556/18.02.2020- Servicii verificare proiect tehnic, prestator: DELEGATIO PROIECT SRL, valoare: 23.800,00 lei

Contract servicii 179/73184/21.10.2019- Servicii de elaborare proiect tehnic+ servicii de asistenta tehnica, prestator: FIP CONSULTING SRL, valoare: 1.049.633,11 lei

Comanda servicii 157/62291/10.09.2019, prestator: MEDIA ZONE UNU HD SRL, valoare: 95.010,00 lei

Contract servicii 156/62290/10.09.2019 – Servicii de Consultanță, prestator: RLT PRO CONSULTING SRL, valoare: 108.290,00 lei

Contract servicii 158/62292/10.09.2019 – Servicii Audit Financiar, prestator: TEREC CALIN GHE. EXPERT CONTABIL EVALUATOR, valoare: 66.300,00 lei

Contract servicii 84/30349/21.04.2021- Dirigentie de santierModernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Est
, prestator: FRANGOMY SOLUTION SRL, valoare: 202.915,23 lei

Contract lucrari 162/54753/16.07.2021- Executie lucrari+implementare SMT - Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic - Coridorul de Est
Executant: SC SUSTAINABLE URBAN MOBILITY SOLUTIONS SRL, valoare: 11.371.358,11 lei