Inchide

Modernizare Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul” Hunedoara, strada I.L. Caragiale nr. 6 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

2.218.253,00 lei

Data inceput:

10/2018

Data sfarsit:

09/2020

Durata:

23 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC KRETA GRUP SRL - lider SC ILCOR CONSULTING SRL - asociat VALNEL CONSTRUCT SRL - asociat

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” , domeniul specific „realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii”.
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița Prichindelul, cu program prelungit, este situat pe strada I.L. Caragiale nr. 6 bis din municipiul Hunedoara, face parte din cadrul Centrului de Execuție Bugetară Grădinița Dumbrava Minunată, regimul de înălțime P+E, având aria construită de 560,25 mp și aria desfășurată de 932,85 mp și include săli de clasă, birouri pentru personalul administrativ, grupuri sanitare, etc.
Imobilul nu a mai beneficiat de fonduri de reabilitare de la bugetul de stat din anul 2007, când au fost executate lucrări de reparații la instalațiile electrice, sanitare și canalizare și lucrări de construcții de schimbare pardoseli.
În acest sens, este necesar a se efectua lucrări de modernizare, întrucât instalațiile sanitare, canalizare, de încălzire și electrice nu mai îndeplinesc condițiile normale de funcționare, fiind foarte vechi și totodată, este necesar a se executa și lucrări de construcții (înlocuire tâmplărie, reparații interioare și exterioare la fațade, zugrăveli, etc.), imobilul, din cauza vechimii sale fiind degradat și uzat moral.
Prin aceste lucrări de modernizare se urmărește crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ precum și reducerea consumurilor la utilități.
Lucrările propuse vor trebui corelate și vor trebui să cuprindă recomandări pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii specificate în Raportul de expertiză energetică (prin Certificatul de Performanță Energetică) astfel:
Soluții recomandate la nivelul clădirii:
- Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:
• Sporirea rezistenței termice a pereților peste valoarea minima prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică;
• Sporirea rezistenței termice a plăcii peste etaj peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică;
• Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică;
- Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:
• Montarea robineților cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spatiile comune;
• Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spatiilor comune;
• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescență din spațiile comune.
- Măsuri asupra instalațiilor de încălzire:
• îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;
• echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;
- Măsuri asupra instalațiilor de apă caldă de consum:
• utilizarea de dispersoare de duș economice;
• înlocuirea garniturilor la robineți și repararea armăturilor defecte;
• echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum;
- Măsuri asupra instalațiilor electrice:
• schimbarea întregii instalații de iluminat și prize, precum și înlocuirea tablourilor electrice de distribuție
La execuția lucrărilor se vor respecta:
 documentația tehnico-economică;
 avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
 prevederile caietului de sarcini;
 prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;
 normele de protecție a muncii și PSI;
 executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar;
 cerințele beneficiarului.

Rezultate

Lucrările de modernizare au constat în înlocuirea instalațiilor sanitare și de canalizare, instalațiilor electrice și încălzire existente, înlocuirea tâmplăriei existente (uși și ferestre) cu tâmplărie PVC cu geam termopan, reparații de tencuieli interioare și exterioare, reabilitare acoperiș, subsol tehnic, reabilitare termică prin termoizolare fațade, realizare separare circuit alimentar din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică, etc.
Având în vedere expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții s-au efectuat lucrări de modernizare a grădiniței în conformitate cu cele propuse în documentația de avizare a lucrărilor de intervenții.
Lucrările de construcții realizate:
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic
DESFACERI:
-desfacerea jgheaburilor și burlanelor existente;
-desfacere învelitoare din țiglă existentă;
-desfacere șipci și astereală din lemn;
-desfacere pazie și strașină înfundată existentă;
-desfacerea șarpantei din lemn;
-desfacerea coșurilor de fum existente de la nivelul podului tronsonului central;
-desfacerea ornamentelor din beton de pe fatadele clădirii;
-desfacere glafuri exterioare și interioare existente;
-desfacere tâmplării interioare și exterioare;
-desfacerea instalațiilor electrice, de încălzire și sanitare existente;
-desfacerea finisajelor interioare și exterioare;
REFACERI:
-refacere șarpantă din lemn;
-refacere învelitoare din țiglă inclusiv elementele de preluare și dirjare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane);
-montare tâmplării noi interioare și exterioare;
-anveloparea clădirii – planșeu la parter, pereți exteriori, în planul acoperisului (polistiren extrudat și vată minerală);
-refacere finisaje interioare și exterioare;
-refacere instalații sanitare, de încalzire și electrice;
-montare opritori de zăpadă;
-achiziționarea următoarelor dotări și echipamente – măsuțe, scăunele, mașină de gătit și hotă, tablă interactivă;
-amenajări exterioare pentru refacerea cadrului natural;
Refacerea instalațiilor electrice cuprinzând:
 instalaţii electrice de iluminat
 instalaţii electrice de forţă
 instalaţie de paratrăsnet
 instalaţie de legare la pământ
Refacerea instalației de încălzire centrală interioară și instalațiile termomecanice din centrala termică:
În centrala termică :
- cazane murale complet echipate, funcționând cu gaze naturale în regim de tiraj forțat
- vase de expansiune închise pentru instalația de încălzire
- pompe de circulație pentru instalația de încălzire
- filtre în instalația de încălzire și în instalația de alimentare cu apă
- supape de siguranță pentru instalația de încălzire
Refacerea instalațiilor sanitare:
Punctele de consum de apă, grupurile sanitare: s-au refăcut instalațiile de apă și canalizare;
S-au montat următoarele tipuri de obiecte sanitare:
- lavoare din porțelan sanitar cu baterie monocomandă;
- vase de closet din porțelan sanitar și rezervoare de apă montate la semiînățtime;
Apa caldă menajeră se va produce cu un boiler electric amplasat în centrala termică.

Alte Observatii

Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020
buget local
MDRAP nr. contract finanțare 3019/ 21.11.2017
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 89724/ 06.12.2017
Valoare totală: 2.182.304,11 lei
- buget local: 66.107,40 lei
- buget de stat: 2.116.196,71 lei

Contract lucrari nr. 191/71602/12.10.2018- executant: SC KRETA GRUP SRL, valoare: 2.197.271.42 lei incl. TVA, Asociati:ILCOR CONSULTING si VALNEL CONSTRUCT

Contract servicii 231/80422/19.11.2018, dirigenție de șantier, MITIJEN PREST, diriginte: Gherasim Jenica, valoare: 10.000 lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 53906/ 03.09.2020
Valoarea finală a lucrărilor executate: 2.150.811,16 lei incl. TVA, din care:
- C + M: 2.041.032,08 lei incl. TVA
- dotări + utilaje și echipamente: 109.779,08 lei incl. TVA