Modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 6, str. Trandafirilor nr.18, municipiul Hunedoara, structura Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Cladiri

Valoare totala investitie

2.171.512,00 lei

Data inceput

06/2020

Data sfarsit

06/2023

Durata

36 luni

Status

In executie

Executant

SC ANTONELLI CONSALTERN SRL, SC GALAXY CONST SRL, SC ILCOR CONSULTING SRL

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul situat in municipiul Hunedoara, strada Trandafirilor nr.18 a fost construit în anul 1946 cu regim de înălțime P+1 și are o suprafață construită la sol de 325,13 mp și suprafața construită desfășurată de 689,06 mp.
Clădirea cu destinaţia de Grădiniţă, are o capacitate de 60 de preșcolari în trei săli de grupă . Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.
Destinatia incaperilor: Sali de grupa, anexele functiunii de gradinita
În urma documentației de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită se prevede asigurarea calității serviciilor de educație prin aducerea la standarde contemporane a grădiniței . Lucrările de modernizare constau în: înlocuire învelitoare existentă a clădirii care în prezent este degradată, revizuirea și înlocuirea , acolo unde este cazul a șarpantei existente, anveloparea exterioară a clădirii, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, refacere finisaje interioare și exterioare, refacere instalații sanitare, de încălzire și electrice, montare tâmplărie interioară și exterioară, montare parazăpezi.
La lucrările de modernizare a gradinitei se vor executa următoarele intervenţii:

DESFACERI:
-desfacerea jgheaburilor si burlanelor existente;
-desfacere invelitoare din tigla existenta;
-desfacere sipci si astereala din lemn;
-desfacere pazie si streasina infundata existenta;
-desfacere partiala a sarpantei din lemn;
-desfacerea cosurilor de fum existente de la nivelul podului;
-desfacere glafuri exterioare si interioare existente;
-desfacere tamplarii interioare si exterioare;
-desfacerea instalatiilor electrice, de incalzire si sanitare existente;
-desfacerea finisajelor interioare si exterioare;

REFACERI:
-revizuire sarpanta din lemn;
-refacere invelitoare din tabla inclusiv elementele de preluare si dirjare a apelor pluviale(jgheaburi si burlane);
-montare tamplarii noi interioare si exterioare;
-anveloparea cladirii – pereti exteriori, peste etajul 1 al cladirii;
-refacere finisaje interioare si exterioare;
-refacere instalatii sanitare, de incalzire si electrice;
-montare opritori de zapada;

Clădirea propusă pentru reabilitare isi va schimba partial structura functionala a spatiilor interioare si va avea următoarele caracteristici tehnice:
- regim de înălţime : P+1;
- aria construită la sol = 293,00 mp;
- aria construit desfaşurată = 586,00 mp;
- aria utilă = 487,77 mp;
- înălţimea liberă a parterului = 2,80;
- înălţimea liberă a etajului = 2,80;
- volumul construcţiei = 1.365,756 mc;
Construcţia se încadrează în categoria de importanţă C – clădiri de importanţă normală, conf.HG 261/1994 şi are clasa III de importanţă, conform P100/ 2006.

Finisajele interioare propuse:
zugrăveli lavabile culoare alb la pereți și tavane;
placaje din faianță H=1,50 în grupurile sanitare, oficiu si cabinet medical;
pardoseli reci din gresie fixate cu adeziv în toate încăperile gradinitei mai puțin in salile de grupa si cancelarie;
pardoseli din parchet laminat in salile de grupa si cancelarie;
pardoseli din ciment sclivisit in spatiul tehnic din centrala termica;

Finisajele exterioare propuse:
placaj din piatra la soclu, trepte si podeste exterioare;
termosistem 10 cm grosime + tencuiala decorativa culoare alb;
glafuri exterioare din piatra la ferestre;
glafuri exterioare din piatra naturala la parapeti;
pazie din lemn vopsita culoare gri;
jgheaburi si burlane din aluminiu vopsite culoare gri;
Tâmplăriile exterioare sunt propuse din PVC culoare gri-antracit cu geam termoizolator.
Tâmplăriile interioare sunt propuse din PVC culoare alb.
Acoperișul de tip șarpantă din lemn va avea învelitoarea din tabla, va fi prevazut cu elemente de preluare și dirijare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane).

Clădirea propusă spre reabilitare va avea structura de rezistență alcatuită din:
- fundații continue din beton;
- ziduri portante din caramida plina prevazute cu samburi din beton armat;
- grinzi din beton armat;
- plansee din beton armat peste parter si etajul 1 al cladirii;
- acoperis de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla;
INSTALATII ELECTRICE
Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica la locul de consum se va realiza conform solutiei de alimentare din ATR,prin bransament trifazat.
Se propune montarea de catre furnizorul de energie electrica a blocului de masura si protectie trifazatBMPT pe limita de proprietate a obiectivului.
Racordarea tabloului general TG proiectat pentru gradinita la blocul de masura si protectie trifazat BMPTse va realiza in coloana din cupru cu sectiunea minima de 16 mmp.
Distributia energiei electrice
Distributia energiei electrice in cladirea gradinitei se va realiza de la tabloul general TGD si tablourile dedistributie TS, TDP, TDE si TCT prin coloane si circuite electrice.
Conductorul de protectie PE din tablouri se separa de conductorul neutru N al sursei.
Tablourile propuse sunt de tip modular, cofrete etanse pe cadre metalice, montate aparent sau in niseechipate, dupa caz, cu disjunctoare automate, disjunctoare automate cu protectie diferentiala sau disjunctoareautomate cuplate cu module de protectie diferentiala.
Tablourile vor fi echipate corespunzator cerintelor privind utilajele si echipamentele achizitionate. Pentruprotectia antiseismica, instalatiile electrice vor fi protejate impotriva desprinderii iar tablourile electrice impotrivarasturnarii, prin utilizarea elementelor de prindere si fixare tipizate.
Coloanele si circuitele electrice se realizeaza in executie ingropata (in pardoseala sau pereti
incombustibili) sau aparenta pozate pe structura cladirii.
Conductoarele folosite vor fi din cupru, cu sectiuni corespunzatoare functiunilor circuitelor respective,protejate in tuburi tip IPY-PVC (instalate ingropat) sau metalice (instalate aparent), astfel:
- circuite la receptori de forta cu conductoare sau cablu din cupru cu sectiunea 2,5 mmp.
- circuite de prize, cu conductoare sau cablu din cupru cu sectiunea de 2,5 mmp.
- circuite de iluminat, cu conductoare sau cablu din cupru cu sectiunea de 1,5 mmp.
Instalatii electrice pentru forta si prize
Receptorii electrici cu putere instalata pana la 2 kW se alimenteaza din circuite de prize iar cele cu puterimai mari de 2 kW prin circuite separate, din tablouri.
Circuitele pentru prize se dimensioneaza functie de incarcarea pe fiecare circuit si se protejeaza lascurtcircuit si suprasarcina prin disjunctoare automate.
Alimentarea receptorilor electrici se face prin prize monofazate simple si duble de 16A cu contact deprotectie. Circuitele de prize sunt prevazute cu protectii diferentiale 30 mA.
Fata de pardoseala finita inaltimea de montaj de la axul prizelor electrice va fi de 1.70 m.
Instalatii electrice pentru iluminatul general
Iluminatul general se realizeaza cu corpuri de iluminat prevazute cu lampi de tip LED.
Corpurile de iluminat si aparatajul electric sunt prevazute functie de categoria de mediu din incaperi sispatii conform Normativ I 7-2011 tinand seama de necesitatile de iluminat.
In mod obligatoriu inainte de procurarea corpurilor de iluminat, montarea circuitelor si pozitionareacorpurilor se va consulta proiectantul de specialitate.
Modelul corpurilor de iluminat se va alege de catre beneficiar respectand caracteristicile tehnice date decatre proiectant.
Actionarea iluminatului se face pe zone de activitate, cu intrerupatoare si comutatoare locale in montaj ingropat.
Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina de 10A se monteaza numai pe conductoarele de faza. Inaltimea de montare este de 1.7 m de la suprafata pardoselii.
Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate
Conform cerintelor din SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU si a prevederilor din Normativul I 7-2011 sunt necesare instalatii electrice pentru securitate la incendiu, astfel:
- iluminat de securitate pentru interventii conform art. 7.23.6.1 la incaperea centrale termice;
- iluminat de securitate pentru evacuare conform art. 7.23.7.1 la cladire civila cu mai mult de 50 de persoane si grupul sanitar cu suprafata mai mare de 8 mp, precum si la fiecare usa de intrare (in exterior);
- iluminat de securitate impotriva panicii, conform art. 7.23.9.1 – la incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp.
In conformitate cu Tabelul 7.23.1 din Normativul I 7-2011 timpii de functionare a sistemelor de iluminat de siguranta (de securitate) la intreruperea iluminatului normal sunt:
- la iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului pana la terminarea activitatii cu risc;
- la iluminatul de securitate pentru interventii – de cel putin 1 ora;
- la iluminatul de securitate pentru evacuare – de cel putin 1 ora;
- la iluminatul de securitate impotriva panicii – de cel putin 1 ora.
Conform art. 7.23.7.3. din Normativul I 7-2011 la iluminatul de securitate pentru evacuare corpurile de iluminat prevazute trebuie sa fie de tip „permanent”.
Pentru iluminatul de securitate se vor monta corpuri de iluminat tip autonom prevazute din dotare cu acumulator legat permanent la instalatia de incarcare in regim tampon care asigura functionarea independenta (in cazul disparitiei tensiunii din reteaua de alimentare) pe timp de cel putin 1 ora.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate se alimenteaza de la tabloul TS prin circuite separate la parter (pentru evacuare, impotriva panicii) si la etaj (pentru evacuare).
Conform art. 7.23.9.2. iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului local. Conform art. 7.23.9.3. in afara de comanda manuala a intrarii in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri
accesibile. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se face numai de la tabloul TS.
Pentru asigurarea nivelului minim de iluminare la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea se prevede ca unele corpuri de iluminat pentru iluminatul normal sa fie montat cate un kit modul de siguranta care asigura functionarea timp de minim 1 ora.
Corpurile de iluminat prevazute la iluminatul de securitate se alimenteaza prin cabluri de energie din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii in manunchi tip CYY-F 3x1,5 mmp pozate, de regula, pe trasee diferite de cele ale iluminatului normal.
Instalatia de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet.
Tabloul TG se echipeaza si cu protectie la supratensiunile din reteaua de alimentare.
Se propune montarea unui paratrasnet tip PDA cu avansul de amorsare ΔT = 25 μs montat pe coama acoperisului cladirii instalat pe catarg in lungime activa de 4 m. Raza de protectie asigurata de paratrasnetul PDA la nivelul coamei cladirii este de 35 m.
Racordarea instalatiei de paratrasnet la priza de pamant proiectata se face prin piese de separatie
demontabile amplasate pe fatade opuse la inaltimea minima de 2.00 m CTS.
In documentatie se propune executarea unei prize de pamant de paratrasnet pe langa fundatia cladirii, cu electrozi din teava de OL 2½” legati prin sudura cu banda OL-Zn 40x4 mm.
Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie sub valoarea maxima de 10Ω.
Se va intocmi buletin de masurare si proces verbal de receptie a prizei de pamant.
La verificare, in cazul in care valoarea prizei de pamant nu este realizata, se va imbunatati priza de pamant prin:
- adaugarea pamantului vegetal in jurul electrozilor si / sau a conductorului prizei de pamant
- adaugarea de electrozi suplimentari
- aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedantei solului (bentonita in jurul electrozilor)
Instalatia de protectie contra atingerilor accidentale
Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice este de tipul TN-C-S.
In cadrul acestui tip, sunt prevazute urmatoarele masuri de protectie:
- protectie impotriva curentilor de defect la suprasarcina si la scurtcircuit;
- protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere;
- instalatie de legare la priza de pamant.
Protectia circuitelor si receptorilor la suprasarcina si la scurtcircuit se realizeaza in tablouri prin
intrerupatoare automate prevazute cu relee termice si electromagnetice.
Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere cuprinde:
- instalatia de legare la conductorul de protectie a tuturor echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune (carcasele tablourilor, aparatelor, etc.), dar care ar putea ajunge accidental la potentiale periculoase.
Toate prizele electrice prevazute in documentatie sunt cu contact de protectie.
Pe circuitele de prize si alimentare receptori se monteaza protectie diferentiala 30 mA.
Pentru protectia personalului prizele si corpurile de iluminat cu carcasa metalica vor fi racordate la conductorul de protectie.
Se vor folosi aparate si echipamente electrice omologate din punct de vedere al protectiei muncii.
Interventia la tablouri si instalatii electrice se face de persoane autorizate.
Instalatia de legare la pamant din interiorul cladirii este constituita din conductorul de protectie din cupru flexibil de 16 mmp care insoteste coloanele de alimentare la tablouri.
Conductorul de protectie se racordeaza la priza de pamant de exploatare prin cutie cu eclisa de separatie amplasata in zona BMPT.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE
Pentru cladirea avuta in vedere, se propune realizarea instalatiilor sanitare interioare de apa rece si canalizare in cladire :
Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare, conf.STAS 1478:
- lavoare din portelan sanitar cu baterie amestecatoare monocomanda cromata montata pe lavoar pentru adulti;
- lavoare din portelan sanitar cu baterie amestecatoare monocomanda cromata montata pe lavoar pentru copii;
- sifon de lavoar din alama nichelata;
- vase de closet din portelan sanitar cu rezervor montat pe vasul de closet sau la inaltime pentru adulti;
- vase de closet din portelan sanitar cu rezervor montat pe vasul de closet sau la inaltime pentru copii;
- sifoane de pardoseala in zonele umede;
- oglinzi sanitare deasupra lavoarelor;
- porthartie din portelan sanitar la fiecare vas de closet;
In functie de destinatia cladirii si numarul obiectelor sanitare se stabilesc debitele de calcul de apa rece.
Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin instalatia de canalizare, realizata din tuburi de polipropilena pentru canalizari interioare, respectandu-se pantele de montaj impuse si asigurand ventilarea instalatiei de canalizare prin coloane care se vor ridica deasupra invelitorii si vor fi prevazute cu piese de curatire si piese de capat. In cazuri particulare se prevad aeratoare de coloana cu membrana.
a) Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la reteaua de apa existenta in zona prin realizarea unui nou bransament dimensionat pentru alimentarea consumatorilor menajeri din cladire si pentru alimentarea instalatiei de stingere incendii cu hidranti interiori.
Bransamentul se va executa din conducta PEHD Dn75, PE100, PN10. De la caminul apometru se prevede o retea de apa din polietilena de inalta densitate, o retea din PEHD cu diametrul de 75mm (21/2'') care va alimenta cladirea.
Alimentarea cu apa a cladirii, se va realiza din spatiul tehnic (centrala termica) de unde se distribuite cu o retea de alimentare a tuturor punctelor de consum din cladire si din grupurile sanitare din cladirea existenta.
In centrala termica, s-a prevazut o instalatie compusa din pompe de circulatie agent termic, vase de expansiune, supape de siguranta, intrare apa rece de la instalatia de apa exterioara, inclusiv automatizare pentru functionarea sistemului de incalzire propus.
Asigurarea apei calde menajere se va asigura de la boilerul de apa calda menajera propus, amplasate in centrala termica, boiler dotat cu rezistenta electrica si cu serpentina pentru incalzirea apei cu agent termic asigurat de centralele murale propuse in spatiul tehnic.

Distributia apei reci si calde in cladire este realizata cu teava din Cu pentru instalatii sanitare. Din partea de distributie se formeaza coloane pentru alimentarea punctelor de consum din teava din Cu sanitar pentru instalatii sanitare. Conductele de apa rece din instalatia interioara de apa vor fi izolate cu bete de postav sau materiale similare, contra formarii condensului.
Robinetele de serviciu (de manevra) vor fi cromate. De asemenea se prevad robinete de sectionare pe traseul instalatiei interioare de apa, robinete care vor fi cu sfera si parghie de manevra.
Local se prevad robinete de golire cu cep si portfurtun care sa asigure posibilitatea golirii instalatiei sanitare in perioada rece a anului sau ori de cite ori este nevoie.
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile tehnice si calitative prevazute in proiect pentru materiale, aparate si utilaje.
Se va asigura izolarea impotriva condensului conductelor din instalatia de apa si se va asigura posibilitatea golirii instalatiei de apa, unde este cazul, astfel incat sa se evite inghetarea in perioada rece a anului.
Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii, conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice daca fundatiile, esafodajele si golurile in elementele constructiei au fost executate in bune conditii: dimensiuni, pozitie, calitate.
Executarea instalatiilor sanitare de apa si canalizare, se va face coordonat cu celelalte instalatii.
La incheierea unei categorii de lucrari in urma carora se poate da in functiune o parte din instalatie,se vor face probe si verificari partiale ale acesteia (cu participarea delegatului din partea beneficiarului) rezultatele fiind inscrise in registrul de procese verbale.
La trasarea instalatiilor:
-se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie si punctele de consum;
-trasarea instalatiei interioare se face pe baza datelor din proiect si a planului de coordonare a tuturor retelelor de conducte.
Se interzice trecerea conductelor prin cosuri de fum sau canale si pe deasupra tablourilor electrice. Distanta minima intre conductele paralele sau intre aceste si fetele finite ale elementelor de constructii adiacente, va fi de minim 3 cm.
Distantele minime intre conductele de apa sau canalizare ei conductele altor instalatii vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare:
-fata de instalatiile electrice, conform Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumator cu tensiuni pana la 1000V-I7.
-fata de instalatiile de gaze, conform Normelor Tehnice pentru Proiectarea si Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale-unde este cazul
La trecerea prin pereti si plansee, conductele se monteaza prin mansoane de protectie.Se va evita trecerea conductelor prin rosturile de tasare ale constructiilor separate prin pereti.
Imbinarea conductelor se va face pentru tevile din PPR sanitar cu fitinguri din PPR sanitar. Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. Se vor respecta pantele de montaj care sa asigure aerisirea si golirea completa a conductelor. Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor sau a pungilor de aer sau de apa in caz de golire.
Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate sau cu console de otel.
Coloanele se fixeaza prin bratari,insa nu la mai mult de 3,50 m una de alta.
Sustinerea coloanelor de canalizare se face cu bratari,sub mufele tuburilor la distanta de 2,5…3 m una de alta.
Capacele pieselor de curatire se fixeaza prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sustinere.
Pentru a evita deteriorarea obiectelor sanitare pe timpul executarii lucrarilor de finisaj la constructie, obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucrarilor.
b) Canalizare interioara
Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt preluate in conductele de canalizare din PP si PVC-KG si trimise la caminele exterioare de racord prin intermediul instalatiei interioare de canalizare.
Instalatia interioara de canalizare este formata din totalitatea conductelor orizontale de canalizare si a celor verticale-coloane.
Pe traseul conductelor orizontale de canalizare, apele uzate menajere vor fi conduse spre exteriorul cladirii pe drumul cel mai scurt;racordurile coloanelor la colectoare-conducte orizontale se recomanda sa nu se faca sub un unghi mai mare de 45 de grade. Conductele de canalizare se vor amplasa subcota pardoselii parterului.
Numarul coloanelor de canalizare si pozitia lor s-a facut astfel incat sa se asigure legaturi cat mai scurte la obiectele sanitare.
Se vor prevedea piese de curatire pe conductele de canalizare, in puncte de ramificatie greu accesibile pentru curatirea din alte locuri, inaltimea de montaj a acestora va fi de 0,4…0,8 m fata de pardoseala.
Ventilatia se va prevedea prin prelungirea peste nivelul invelitorii a coloanelor de scurgere. Coloanele de ventilatie se vor prelungi cu cca 0,5 m deasupra invelitorii si vor fi prevazute la capete cu piese de capat pentru coloanele de ventilare a instalatiei de canalizare deasupra invelitorii

c) Canalizare exterioara
Pentru colectarea apelor uzate menajere de la punctul de consum, se va realiza o retea exterioara de canalizare, care va dirija apele la reteaua de canalizare stradala din zona.
Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt colectate in conducte din polipropilena PP, care la nivelul fundatiei cladirii sunt preluate de tuburi din PVC- KG si sunt evacuate la caminele de racord.
Toate colanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de capat. In cazuri particulare se prevad aeratoare de coloana cu membrana.
Conductele de apa si canalizare se fixeaza prin bratari.
Apele pluviale de pe acoperisul constructiei propuse se vor deversa prin jgheaburi si burlane la suprafata solului si de aici prin rigole deschise spre zonele verzi din incinta (a se vedea specialitatea arhitectura).
INSTALATIE INTERIOARA DE INCALZIRE
Pentru asigurarea incalzirii spatiilor proiectate, se propune realizarea unui sistem de incalzire centralizat, cu centrala termica proprie; agentul termic propus este apa calda avand parametrii 55/45°C,
Centrala termica este realizata intr-o incapere, indeplinind conditiile de exploatare a instalatiilor de incalzire.
- instalatia de incalzire sa fie de tip bitubulara cu distributie mixta (inferioara si superioara), realizata din teava de cupru pentru instalatii si cu circulatie fortata a agentului termic.
- agentul termic pentru incalzirea spatiilor va fi asigurat de la centralalele termice propuse la parterul cladirii, centrala compusa din cazane murale, complet echipate, functionand cu gaz natural, in regim de condensare si tiraj fortat. In centralalele termice, s-au prevazut instalatii compuse din pompe de circulatie agent termic, vase de expansiune, supape de siguranta, intrare apa rece de la instalatia de apa exterioara, inclusiv automatizare pentru functionarea sistemului de incalzire propus.
Asigurarea apei calde menajere se va asigura de la boilerele de apa calda de consum propuse si amplasate in centralele termice de la parter, boilere dotat posibilitatea de incalzire a apei calde menajere cu agent termic asigurat de centralele murale, serpentina pentru incalzirea apei calde menajere de la panourile solare si cu rezistenta electrica.
Radiatoarele sunt echipate cu robinete coltar cu dublu reglaj pe racordul de tur, cu robinet de reglare pe racordul de retur, cu robinet de aerisire si dop.
Conductele din centrala termica, aferente instalatiei de incalzire, sunt realizate din tevi de PPR isolate termic conform STAS – urilor in vigoare. Conductele din centrala termica se vor proteja contra coroziunii cu un strat de minium de plumb aplicat dupa curatirea de rugina a suprafetelor si se vor vopsi conductele tur cu vopsea rosie si cele retur cu vopsea albastra.
Asigurarea instalatiei de incalzire se va face prin vas de expansiune inchis cu membrana interschimbabila si supape de siguranta.
Circulatia agentului termic in instalatie este asigurata de o pompa de circulatie montata pe conducta de tur a circuitului de incalzire, dimensionata astfel incat sa acopere pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din instalatia interioara.
Aerisirea instalatiei se face local prin robinete de aerisire montate pe fiecare radiator si in punctele cele mai inlate ale instalatiei, precum si in centrala termica.
Golirea instalatiei se poate face centralizat in punctul cel mai de jos al instalatiei in centrala termica (robinetul de golire prevazut la cazan) si local la fiecare radiator.
Evacuarea gazelor arse se face la cosul de fum. Inaltimea cosului se determina printr-un calcul specific gazodinamic si de dispersie a gazelor de ardere. Cosul de fum va depasi coama acoperisului cu minim 0,5 m. Se vor lua masuri corespunzatoare de izolare termica in incaperile in care caldura degajata influenteaza negativ confortul.
Centrala termica se amplaseaza intr-un spatiu special amenajat, astfel incat sa se respecte conditiile impuse de ’’Normativul pentru proiectarea si executare instalatiilor de incalzire centrala ’’- I13, precum si cele cuprinse in Norme Tehnice pentru Proiectarea si Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale (referitoare la gabaritul incaperii in care se amplaseaza cazanul, suprafata vitrata precum si accesul aerului prospat necesar pentru arderea combustibilului . Incaperea centralei termice va avea gradul I de rezistenta la foc si se separa obligatoriu de spatiu cu alta destinatie prin pereti si plansee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 minute pentru pereti respectiv 1 ora pentru plansee. S-a tinut seama obligatoriu la amplasarea centralei termice de prescriptiile ISCIR si reglementarile de siguranta la foc. La centrala termica se vor lua masuri de izolare fonica si termica pentru a nu depasi limitele de zgomot si temperatura, admisa potrivit destinatiei incaperilor respective, precum si masuri de evitare a transmiterii trepidatiilor la elemntele de constructie ale cladirii.

INSTALATIA DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU
Principalele elemente ce compun sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu sunt :
- Centrală avertizare la incendiu conventionala cu 8 linii de detectie, amplasata la etaj .
- Detectori de fum, conventionali .
- Butoane pentru declanşarea manuală a alarmei, conventionale .
- Unităţi de avertizare acustice pentru incendiu de interior conventionale .
- Unitate de avertizare opto-acustică pentru incendiu de exterior, conventionala , autoalimentată.
Centrala de avertizare incendiu se va amplasa la parter , in incaperea CANCELARIE situat la etaj . Centrala de avertizare incendiu va fi conventionala cu minim 8 bucle de detectie .

Principalele caracteristici ale sistemului de avertizare incendiu sunt :
afişarea stării sistemului şi a tuturor evenimentelor pe un display LCD + semnalizarea prin LED-uri pe panoul frontal al centralei;
memorarea a minim 1000 de evenimente ;
afişarea pe display-ul sau panoul sinoptic al centralei
tipul evenimentului (prealarmă, alarmă sau defect);
localizarea în spaţiu a evenimentului;
codul şi adresa dispozitivului ce a cauzat producerea evenimentului;
anul, luna, ziua, ora la care s-a produs evenimentul;
comanda elementelor acustice şi opto-acustice la detectarea unui început de incendiu;
comanda unor dispozitive cu rol de siguranţă la foc (trape de fum, electrovane de incendiu, uşi de acces), prin intermediul unor ieşiri (releu) programabile;
Alimentarea cu energie electrică a sistemului de avertizare la incendiu se va realiza printr-un circuit separat, conectat, prevăzut cu protecţii magnetotermice .
Alimentarea de rezervă a sistemului se va realiza cu 2 acumulatoare de 12V/7Ah, care vor asigura funcţionarea instalaţiei 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă.
Detectorii de fum
Detectorii de fum vor fi conventionali , compatibili cu centrala de avertizare incendiu .
Amplasarea detectorilor s-a facut tinand cont de urmatoarele :
distanta dintre detectorii de fum si orice structura va fi mai mare de 0,5 m .
distanta de la oricare punct al tavanului pana la cel mai apropiat detector s-a dimensionat conform Tabel 3.3-P118/2015 si tabel Tabel 3.4 Ordin 6025/2018
Conform articol 3.7.5 P118/3-2015 , tinand cont de faptul ca inaltimea grinzilor esta mai mica de 0,8m s-au dispus detectorii conform tabel 3.8 P118/2015 .

Declansatoare manuale de alarmare
Declansatoarele manuale de alarmare vor fi adresabile si vor avea izolator de defect incorporat .
Declansatoarele manuale de alarmare ( butoanele de incendiu ) au fost prevazute pa caile de evacuate in caz de incendiu .
Dispunerea declansatoarelor manuale de alarmare s-a facut astfel incat distanta maxima de parcurs pana la cel mai apropiat declansator sa nu depaseasca 30 m .

Dispozitivele de alarmare acustice
Dispozitivele de alarmare acustice vor fi adresabile , cu izolator de defect incorporat .
Acestea au fost prevazute in dreptul cailor de acces asigurand astfel o repartizare uniforma a sunetului .

Actuatoar deschidere fereastra cu rol de desfumare
Motor cu actionare la tensiune 24 V .
Acesta va fi certificat conform EN 12101-2

Buton manual de actionare desfumare
Buton compatibil cu Centrala de desfumare .
Va asigura deschiderea ferestrei in caz de pericol precum si inchederea acesteia prin resetare .

Rezultate