Inchide

Modernizare DC 113A

Drumuri

Valoare totala investitie:

522.520,00 lei

Data inceput:

03/2016

Data sfarsit:

07/2016

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC STRABAG SRL

Sursa de finantare

Buget local,
Buget de stat prin Consiliul Județean Hunedoara

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Lătureni, fostul drum comunal DC 113 A, între km 0 și 600, cuprins între limita de asfalt existent și intersecția cu strada Ștrandului, cu o lungime de 600 m și o lățime de 5,5 m, este realizat în prezent din material granular contaminat cu argilă și prezintă burdușiri datorită fenomenului de îngheț - dezgheț, tasare inegală și degradări datorate infiltrării apelor de suprafață în corpul străzii.
S-au executat lucrări privind refacerea îmbrăcăminții rutiere prin evacuarea pietruirii existente, și aducerea la cota necesară a structurii rutiere, încadrarea părții carosabile cu borduri, realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare ape de suprafață, strat fundație din zgură și strat din beton asfaltic și strat de uzură.
- suprafața carosabilă: 3.300,00 mp

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 27/ 23.02.2016
Contract lucrari 90/17788/04.03.2016- Lucrari de Modernizare DC 113A Hunedoara-Buituri, executant: SC STRABAG SRL, valoare: 484.123,09 lei
Contract de servicii nr. 134/ 27285/ 05.04.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.300 lei, TVA = 0 %
HCL 445/ 21.12.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 12/ 18.01.2016 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC INFRA VIALIS SRL DEVA
termen realizare: 3 luni

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48499/ 01.07.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 484.123,09 lei incl. TVA.