Inlocuire doua cazane de apa calda la punctul termic de la bazinul de Inot din municipiul Hunedoara

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie

94.274,00 lei

Data inceput

12/2016

Data sfarsit

12/2018

Durata

24 luni

Status

In executie

Executant

SC EVEREST INSTAL SRL HUNEDOARA SC OPAC DESIGN SYSTEM SRL HUNEDOARA

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

La punctul termic Bazinul de Înot de pe strada Avram Iancu din municipiul Hunedoara funcționează două cazane de apă caldă de pardoseală.

- La sfârșitul anului 2016, deoarece s-a defectat cazanul de apă caldă existent, acesta a fost înlocuit cu un alt cazan similar nou tip Thermostal ENP 450, având puterea instalată de 522 kW.

- La sfârșitul anului 2018 cazanul existent fiind vechi vechi, montat în anul 2002, nu mai prezenta siguranţă în funcţionare, având uzură fizică şi morală avansată, s-a înlocuit cu un alt cazan de apă caldă nou similar mult mai eficient în acest sens de tip Thermostal ENP 500 având puterea instalată de 698 kW


Temeiul legal care stă la baza achiziționării acestor produse, este:
- Legea nr. 64/2008 (MO 270/2008) republicata (MO 485/2011) - privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare
- Prescripțiile Tehnice, colecția ISCIR, cu modificările și completările ulterioare:
- Prescripția Tehnică PT C7 2010 Dispozitive de siguranță
- Prescripția Tehnică PT C9 2010 Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
- Prescripția Tehnică PT C11 2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalații de ardere aferente cazanelor
- Hotărârea de Guvern nr. 574/ 15 iunie 2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși;
- Hotărârea de Guvern nr. 775/ 27 iulie 2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și stabilirea condițiilor de introducere pe piață a acestora;
- Hotărârea de Guvern nr. 123/2015 din 25 februarie 2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune;
- Hotărârea Guvernului Nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune — S.A.
- Hotărârea Guvernului Nr. 1139 din 17 noiembrie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Rezultate

Lucrările au fost executate cu societăți autorizate și agreate din punct de vedere ISCIR cu respectarea legislației și a prescripțiilor tehnice din domeniu, colecția ISCIR
Înlocuirea cazanelor de apă caldă au constat în:
- dezafectarea celor două cazane existente
- montarea cazanelor noi în conformitate cu Prescripția Tehnică PT C9/ 2010 privind Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, colecția ISCIR
- înlocuirea celor patru dispozitive de siguranță (supape de siguranță) de pe cazane
- verificările necesare conform Prescripției Tehnice PT C11/ 2010 privind Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalații de ardere aferente cazanelor, colecția ISCIR prin completarea Rapoartelor de verificări, încercări și probe și a Declarațiilor de Conformitate în acest sens
- verificările celor patru supape de siguranță conform Prescripției Tehnice PT C7/ 2010 privind Dispozitive de siguranță, colecția ISCIR prin completarea Buletinelor de verificare/ reglare supapă de siguranță și Declarațiilor de Conformitate supape de siguranță
- inspecția tehnică în vederea autorizării funcționării cazanelor de apă caldă efectuate de către SC CNCIR SA - IT Sibiu în conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune — S.A