Înlocuire cazan de apă caldă şi recipient tip vas de expansiune din punctul termic de la Colegiul Economic Emanuil Gojdu, str. Al. Vlahuţă

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie

50.000,00 lei

Data inceput

11/2013

Data sfarsit

02/2014

Durata

3 luni

Status

In executie

Executant

1. Achizitionare echipamente:SC Black Sea SRL 2. Montare echipamente: SC Local Service SRL Hunedoara

Manager proiect

Sursa de finantare

Bugetul Colegiului Economic Emanuil Gojdu

Parteneri

Primăria municipiului Hunedoara

Beneficiari

Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”
Municipiul Hunedoara

Obiective

Înlocuire echipamente de încălzire din punctul termic de la Colegiul Economic Emanuil Gojdu, str. Al. Vlahuță nr. 1 bis, (cazan de apă caldă, recipient tip vas de expansiune)

Rezultate

Deoarece cazanul de apă caldă Confort N550 având puterea de 638 kW de la punctul termic Colegiul Economic Emanuil Gojdu, str. Alexandru Vlahuţă nr. 1 bis a fost oprit din funcţiune de reprezentanţii S.C. CNCIR S.A. Sibiu conform Raport de Inspecţie nr. 27 – 601 din data de 05.12.2012 pentru că nu mai prezenta siguranţă în funcţionare, având uzură fizică şi morală avansată, totodată, vasul de expansiune Varem de 700 l fiind defect, s-a achiziţionat şi montat un cazan de apă caldă similar celui existent, cât şi un recipient tip vas de expansiune de 700 l la acest punct termic.
Pentru acest lucru, în conformitate cu art. 12 (1) din Prescripţia Tehnică C9/ 2010 – „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, colecţia ISCIR, s-a întocmit o documentaţie tehnică de instalare, avizată de către RADTI (personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare), care să fie în conformitate cu actele normative în vigoare.