Inchide

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara - HD-CL1 Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedo

Retele

Valoare totala investitie:

26.177.727,00 lei

Data inceput:

03/2014

Data sfarsit:

02/2016

Durata:

23 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC VIVA CONSTRUCT SRL DEVA, ACSA OBRAS E INFRASTRUCTURAS SA SPANIA, SC SERCOTRANS SRL DEVA

Sursa de finantare

88,16% Fond de Coeziune grant UE;
10,84% Buget de Stat;
1 % Buget Local: Consiliul Județean, membrii autorităților locale, din care
22,35% contribuție Municipiul Hunedoara
6,19% Contribuţia Beneficiarului S.C. Apa Prod S.A.

Parteneri

Uniunea Europeană
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Consiliul Județean,
membrii autorităților locale,
S.C. Apa Prod S.A.

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Denumirea proiectului:: “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”

Conform HCL nr.162/2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Hunedoara cu judeţul Hunedoara şi alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA în vederea finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza unităţii administrativ-teritorială.
În anul 2012 prin HCL 17/26.01.2012 s-a aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii mai sus menţionat, iar cofinanţarea proiectului s-a aprobat prin HCL 18/26.01.2012.
Pe baza acestor două hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi a hotărârilor de consiliu aprobate de celelalte autorităţi locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a emis ordinul ministrului nr. 217/08.02.2013 prin care se aprobă finanţarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.
Astfel s-a semnat contractul de finanțare nr. 146005/19.02.2013 din care rezultă o valoare eligibilă a proiectului de 454.403.576 (finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară a membrilor ADI de la bugetele locale) din care 1% este suportată de bugetele locale care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, respectiv 4.544.037 lei, din care 22,35% reprezintă contribuţia Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.
Contribuţia administraţiilor publice locale pentru cofinanţarea acestui proiect a fost împărţită în funcţie de ponderea investiţiilor care se vor realiza pentru fiecare municipiu în parte.
Valorile defalcate pentru proiectul amintit sunt prezentate după cum urmează:

Codul proiectului: CCI 2011RO161PR004 , SMIS 41097
Beneficiar: S.C. Apa Prod S.A. Deva,
Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 04.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara, în numele și pe seama membrilor ce fac parte din această asociație, și S.C. Apa Prod S.A. Deva, ca și Operator.
Valoarea Totală a proiectului: 599.180.663 Lei, cu TVA, din care:
Valoarea eligibilă: 484.378.877 Lei,
Valoarea eligibilă conform POS: 454.403.576 Lei, din care:
88,16% Fond de Coeziune: 400.602.192 Lei;
10,84% Buget de Stat: 49.257.347 Lei;
1 % Buget Local: 4.544.037 Lei;
6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.975.301 Lei.
TVA : 114.801.786 Lei.
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare: 28 noiembrie 2012.
Data semnării Contractului de Finanţare: 19 februarie 2013.

Act adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare din 27.09.2013:
Valoarea Totală a proiectului: 580.489.969 Lei, cu TVA, din care:
Valoarea eligibilă: 469.305.767 Lei,
Valoarea eligibilă conform POS: 440.263.222 Lei, din care:
88,16% Fond de Coeziune: 388.136.057 Lei;
10,84% Buget de Stat: 47.724.533 Lei;
1 % Buget Local: 4.402.632 Lei;
6,19% Contribuţia Beneficiarului: 29.042.515 Lei.
TVA : 111.184.232 Lei.
Data finalizării Contractului: 31 decembrie 2015.
Scopul / obiectivele Proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Hunedoara. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria.

Componentele proiectului:
In cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:
- Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei;
- Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, etc.);
- Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
- Construcţii de staţii de epurare a apelor uzate;
- Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
- Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR si publicitate și Consultanta pentru Supervizarea Lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100% (160.093 locuitori) din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% (160.093 locuitori) în aglomerările incluse in proiect.

Rezultate

HD – CL 1 ,,Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan”
Descrierea lucrărilor ce se vor realiza în cadrul acestui contract pentru municipiul Hunedoara:
- reabilitarea rețelei de aducțiune apă brută în Hunedoara, GRP, cu diametrul de 1000 mm;
- reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă în Hunedoara:
a. reabilitarea rezervoarelor Sânpetru;
b. reabilitarea rezervoarelor Chizid 1;
c. reabilitarea rezervoarelor Chizid 2;
d. reabilitarea rezervoarelor Ciuperca.
- construcție trei stații noi de pompare apă potabilă în Hunedoara:
a. construcție Stația de pompare apă potabilă SP Hășdat 1;
b. construcție Stația de pompare apă potabilă SP Hășdat 2;
c.. construcție Stația de pompare apă potabilă SP Furnalelor.
Se are în vedere executarea lucrărilor necesare pentru echiparea și dotarea Dispeceratului local Hunedoara, precum și echiparea, dotarea, preluarea și transmiterea de date, după caz, de la toate punctele SCADA din sistemul de distribuție apă potabilă și din sistemul de colectare ape uzate și/ sau menajere, inclusiv de la Stația de epurare ape uzate și de la Stația de tratare a apei, astfel încât toate să fie integrate în mod unitar în Dispeceratul local în mod distinct: pentru sistemul de alimentare cu apă și, respectiv, pentru sistemul de canalizare.

Alte Observatii

Data semnării contractului: 28.03.2013
Data ordinului de începere a contractului: 05.05.2014
Data predării amplasamentului: 08.05.2014
S-a prelungit durata de execuție până în data de 17.02.2016