Inchide

Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare, de pompare si reabilitare stradala in municipiul Hunedoara - Contract Subsecvent nr. 3

Retele

Valoare totala investitie:

32.452.570,00 lei

Data inceput:

04/2014

Data sfarsit:

12/2019

Durata:

68 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. DELTA ANTEPRIZĂ DE CONSTRUCłII SI MONTAJ 93 S.R.L.

Sursa de finantare

Bugetul local

Parteneri

Consiliul Local Hunedoara

Beneficiari

Primăria Municipiului Hunedoara

Obiective

Întocmirea documentațiilor și execuția lucrărilor de extindere rețea de alimentare apă, rețea canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în municipiul Hunedoara.
Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare
Lucrări de reabilitare stradală, lucrări de construcții drumuri, parcări, alei și trotuare

Obiectul principal al contractului: “lucrări de extindere reŃea de alimentare cu apă si
canalizare, instalaŃii de pompare si reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (Proiectare -
SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC + execuŃie)”

Rezultate

Asigurarea unei suprafețe de rulare corespunzătoare a traficului actual și de perspectivă.
Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulatia auto și pietonală.
Mărirea numărului locurilor de parcare conform necesității cetățenilor

Aleea Cocsarilor-situata in cartier Micro I,este o strada de Clasa de importanta III(ordin MLPAT 31/N/1995, normala C,categorie de importanta D;latimea partii carosabile,functie de zona de acces :in zona blocurilor 6 si 7=6,50-6,60 m;in zona de acces in strada Ion Creanga=3,60 m; in spatele blocurilor Ion Creanga bloc 3 , 5 ,101=5,00 m; latime trotuare 2 x 1,5-1,85 m; panta transversala parte carosabila-2,50%; panta transversala trotuare-1,50%; lungime carosabil 0,517 km; pozitia 390 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara

Aleea Topitorului-situata in cartier Micro I,este o strada de Clasa de importanta III(ordin MLPAT 31/N/1995, normala C,categorie de importanta D;latimea partii carosabile,functie de zona de acces :zona de acces in strada Ion Creanga=latime parte carosabila -3,60 m,latime trotuare 1 x 1,50 m,panta transversala parte carosabila-2,50% , panta transversala trotuare-1,50% ; zona blocurilor 3 5 9 4 si 6=latime parte carosabila-5,00 m, latime trotuare 2 x 1,50 m ; pozitia 3455 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara

Str.Ion Creanga-situata in cartier Micro I,este o strada de Clasa de importanta III(ordin MLPAT 31/N/1995,categorie de importanta normala (C) conf.art.22,sec.2 din Legea 10/1995,este o strada cu sens unic care asigura legatura riveranilor cu str.G.Enescu si cu B-dul Dacia,are o lungime de 0,352km,latime carosabil 6-9,10m,trotuare de ambele parti ,lungime trotuar 0,682km,cu o latime medie trotuare 2,3-4,10m;pozitia 389 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Piata Florilor -situata in cartier Micro I,este o strada de Clasa de importanta III(ordin MLPAT 31/N/1995, normala C,categorie de importanta D;latimea partii carosabile,functie de zona de acces :zona de acces adiacent Sc.Gen nr.6 si gradinitei=latime parte carosabila -3,50 m,latime trotuare 2 x(1,20-1,80 m),panta transversala parte carosabila-2,50% , panta transversala trotuare-1,50% ; strada Piata Florilor=latime parte carosabila -5,00 m,latime trotuare 2 x(1,00-2,00 m),dimensiuni spatii parcare -5,00x 2,50 m, panta transversala parte carosabila si parcari-2,50% , panta transversala trotuare-1,50% ;pozitia 387 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Str.George Enescu -situata in cartier Micro I,este o strada de Clasa de importanta III(ordin MLPAT 31/N/1995, normala C,categorie de importanta D;latimea partii carosabile-6,00-8,55m(reincadrare intre borduri existente); latime trotuare 1 x(2,85-3,15 ); dimensiuni spatii parcare -5,35x 2,50m; panta transversala parte carosabila si parcari-2,50% , panta transversala trotuare-1,50% ;pozitia 388 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Zona pietonala b-dul Corvin-situata in cartier Micro I,lucrarea se incadreaza la categoria de importanta D,face legatura riveranilor cu bulevardul Dacia si strada George Enescu;lungime -354,50 m, latime zona pietonala=19,60-26,85 m; panta transversala zona pietonala-2,50 %; pozitia 384 in inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 99, eliberată de Municipiul Hunedoara la data de 24.05.2016 si în baza Autorizației de construire nr. 130, eliberată de Municipiul Hunedoara la data de 07.08.2018 pentru restul de executat din AC 99/2016

6.1 Capacități fizice realizate:
Aleea Cocsarilor si Aleea Topitorului
- borduri prefabricate din beton 20x25x50 – 2137 ml;
- borduri pregabricate din beton 10x15x50 – 3753 ml
- mixtură asfaltică BA 16 carosabil – 7642 mp;
- mixtura asfaltica BA 8 trotuare – 4312 mp;
-mixtura asfaltica BAD25 carosabil-7398 mp
-ridicari la cota camine-44,00 buc

Str.Ion Creanga
- borduri prefabricate din beton 20x25x50 – 748,00 ml;
- borduri pregabricate din beton 10x15x50 – 734,00 ml
- mixtură asfaltică BA 16 carosabil – 2705,00 mp;
-mixtura asfaltica BAD25 carosabil- 2705,00 mp
- mixtura asfaltica BA 8 trotuare –2168,00 mp
-ridicari la cota camine-26,00 buc

Piata Florilor si Strada George Enescu
- borduri prefabricate din beton 20x25x50 – 4977 ml;
- borduri pregabricate din beton 10x15x50 – 6730 ml
- mixtură asfaltică BA 16 carosabil – 17571 mp;
-mixtura asfaltica BAD25-17571 mp
-mixtură asfaltică BA 8 la trotuare-10604 mp
-beton C8/10 la trotuare-10604 mp
-ridicare la cota camine(capac existent+capac nou)-80 buc
-beton C16/20 la carosabil-1630,79 mp

zona pietonala bulevardul Corvin
- borduri prefabricate din beton 20x25x50 – 106,00 ml;
 borduri pregabricate din beton 10x15x50 –1572,00 ml
 pavele prefabricate din beton-6825,00 mp
-pavele din granit -590,00mp
-mixtură asfaltică BA 8 la trotuare-615,00 mp
-beton C8/10 la trotuare-198,00 mp
-beton C12/15 trotuare-442,00 mp
-ridicari la cota camine-16,00 buc
-guri scurgere-8,00 buc
-ridicari cota rasuflatori gaze-11,00 buc

Alte Observatii

Acord cadru: nr.26489/81/11.06.2010
Contract de lucrări subsecvent 3: nr.31/ 17795/ 20.03.2014
Lucrări finalizate - Reabilitare stradala: str. Prutului, str. Batiz, str. Strandului, str. Intrarea Lanului, str. Arenei, str. Intrarea Spicului, B. St. Delavrancea, str. Alexandru Vlahuta, str. Pinilor, str. Trandafirilor, B-dul Rusca;
Lucrări în derulare – Reabilitare stradală: str. Pescarusului, B-dul Corvin-zona pietonala si strazile adiacente, Str. Closca
Lucrări în derulare - Alimentare de apa si canalizare: Str. Closca