Execuție lucrări pentru Rețele exterioare de apă și canalizare la blocul ANL, str. Alexandru Vlahuță, Hunedoara

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Retele

Valoare totala investitie

120.698,00 lei

Data inceput

07/2019

Data sfarsit

09/2020

Durata

14 luni

Status

In executie

Executant

SC SPERANTA SRL, loc. Novaci, Gorj

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Realizarea lucrărilor privind rețele exterioare de apă și canalizare la imobilul cu destinația bloc de locuințe ANL din strada Alexandru Vlahuță nr. 16A, ce vor cuprinde: rețea apă potabilă, canalizare pluvială, canalizare menajeră
Scurtă prezentare
Amplasamentul este situat în municipiul Hunedoara, pe strada Alexandru Vlahuță, în zona blocului de locuințe destinate închirierii pentru tineri. Terenul este intravilan și aparține domeniului public al municipiului. Zona dispune de infrastructură obișnuită pentru un oraș modern: rețele de energie electrică, gaze naturale și apă, stație de epurare, mijloace de transport în comun, căi de acces rutier.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
Incă din anul 2008, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a aprobat prin HCL 98/2008 alocarea sumelor de la bugetul local al municipiului Hunedoara, în vederea realizării utilităţilor şi a planului general aferente obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii , str. Alexandru Vlahuţă, etapa I, municipiul Hunedoara” din strada Alexandru Vlahuță nr.16 A din municipiul Hunedoara.,
Astfel, în această primă etapă a început construcția unui ansamblu de locuițe pentru tineri cu trei tronsoane și 80 unități locative , având subsol tehnic, parter şi 4 etaje supraterane. În conformitate cu contractul 32187/23.08.2006, unității administrativ – teritoriale îi revine obligația de a asigura cu fonduri de la bugetul local realizarea lucrărilor de amenajări exterioare care cuprind căi de acces, alei pietonale, spații verzi, canalizare pluvială.

Rezultate

Lucrările realizate:
- branșament apă potabilă
- canalizare menajeră
- canalizare pluvială
În perspectivă, lângă blocul existent, va mai fi ridicat un alt bloc, ce va avea tot 80 de apartamente, de aceea s-a realizat rețelele de apă și canalizare astfel încât următorul bloc să fie conectat cât mai ușor, fără a deteriora carosabilul și trotuarele aferente blocului existent.
a. Realizare branșament apă potabilă:
Branșamentul are lungimea de 8,00 m și s-a executat din teavă PEHD, De=75 mm (Pn=10 bari). În zona carosabilului, acesta s-a montat în țeava de protecție din țeavă PVC-KG, Dn=160 mm. Căminul de la limita de proprietate, are următoarele dimensiuni interioare: 1,40x1,00x1,00 m. În acest cămin s-a montat contorul de apă ce va măsura cantitatea de apă din întregul bloc. Măsurarea consumului de apă, se va face printr-un apometru de Dn=50 mm. După contorul de apă, s-a montat o clapetă de reținere de Ø=2", iar în amonte s-a poziționat un filtru Y de Ø=2". După clapeta de reținere, s-a montat un teu de Ø=2" și un robinet de golire cu diametrul Ø=½"
Acest ansamblu, s-a încadrat între doi robineți cu ventil sferic având Ø=2". Toate elementele poziționate în căminul contor apă, vor rezista la o presiune de minim 10 bari.
Pentru blocul ce va fi realizat ulterior, s-a executat un bransament de apă, din teavă PEHD, De=75 mm (Pn=10 bari), care la capăt va avea un dop din PEHD.
b. Realizare canalizare menajeră
Rețeaua exterioară a canalizării menajere colectează rețeaua colectoare ce este amplasată în subsolul blocului. Trecerea prin pereții fundației a tubulaturii colectoare se va face prin intermediul țevilor de protecție, executate din țeavă PVC-KG, Dn=200 mm. Străpungerile fundaților, s-au executat prin carotare.
Întreaga canalizare menajeră, va deversa în căminul exterior CM01, care se va conecta în căminul canalizării existente (C1 existent), prin tubulatura PVC-KG, Dn=250 mm, ce s-a montat cu panta de 1%. Debitul canalizării menajere este de 6,4 l/s, acesta va genera pentru diametru și panta propusă, un grad de umplere de 0,33 și o viteză de 1,19 m/s.
c. Realizare canalizare pluvială
Canalizarea pluvială ce va deservi acest amplasament, va colecta apele meteorice de pe învelitoare, trotuare și carosabil.
Precipitațiile la nivelul învelitoarei, se colectează prin jgheaburi și sunt orientate spre căminele de racord prin intermediul burlanelor. Căminele de racord sunt poziționate în apropierea burlanelor, iar din acestea apa pluvială este orientată spre rețeaua de canalizare pluvială. Racordarea burlanelor, va fi executată cu țeavă PVC-KG, Dn=110 mm, care s-a amplasat îngropat la adâncimea de 50 cm. Pentru a evita lucăarile de săpătură, în partea de nord a scărilor A și B, burlanele existente vor deversa direct în carosabil, de unde apa pluvială, va fi colectată prin gura de scurgere GS2.
Traseul canalizării pluviale a fost stabilit, astfel încât după construcția celui de-al doilea bloc, acesta să poată fi racordat cât mai ușor în sistemul de canalizare pluvială propus de prezenta documentație.
Ținând cont de natura amplasamentului, sistematizarea propusă și de rețelele de canalizare existente, rețeaua de canalizare, va deversa în două cămine existente, ce se află în apropierea zonei deservite.
Căminele s-au executat din oale din beton, cu diametrul interor de 800 mm, respectiv 1.000 mm. Accesul în cămine se va face prin intermediul capacelor de tip carosabil, respectiv necarosabil, ce vor fi prevăzute cu sistem antiefractie. Placa de radier, precum și placa de acoperire a căminelor sunt din beton armat. Armarea s-a executat cu plasă sudată (Ø=8 mm, L=100 mm). Intrarea, respectiv ieșirea tubulaturii din cămine se va face prin intermediul pieselor de trecere. Rețeaua de canalizare, s-a realizat din țeavă PVC-KG, Dn=200 mm și Dn=250 mm, ce s-a pozat pe majoritatea traseului cu panta de 1%. Traseul canalizării pluviale, ce deversează în căminul C2 existent trece prin zidul de sprijin, unde pentru creearea golului s-a utilizat carota.