Inchide

Execuție lucrări pentru obținerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu, corpurile: Internat, Ateliere școală + sală de sport

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie:

378.200,00 lei

Data inceput:

10/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Finalizata

Executant:

SC Alsting SRL Timișoara

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

In municipiul Hunedoara funcționează Colegiul Economic Emanuil Gojdu care cuprinde mai multe niveluri de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu domenii de pregătire profesională economic, comerț, turism și alimentație, răspunzând astfel solicitărilor actuale de creeare de meserii. Colegiul are în componența sa mai multe imobile: corpurile A1, A2 , B și C ale liceului, corpul denumit Ateliere școală și sala de sport, cantina și internatul.
Corpurile A1, A2 , B și C ale liceului fac parte dintr-un complex școlar ( campus școlar) - ansamblu de clădiri școlare situate în aceeași incintă în care se desfășoară activități de învățământ și instruire, în care seasigură cazarea și masa elevilor, precum și activități de educație fizică și sport și de petrecere a timpului liber.
Corpurile de cladire A1, A2, B si C sunt legate functional intre ele alcatuind cladirea colegiului, fiind separate functional fata de Cladirea Ateliere si sala de sport si fata de cantina.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
În anul 2008 au fost demarate lucrările de reabilitare a acestei unități de învățământ, iar execuția acestora s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a început în 2008 cu fonduri de la bugetul de stat, dar din lipsă de fonduri, în 2009 lucrările au fost sistate, reluarea acestora având loc în etapa a doua care a demarat în 2014 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Lucrările de reabilitare au cuprins în principal lucrări de reabilitare termică, de refacere a instalațiilor și a finisajelor interioare, dar în conformitate cu legislația în vigoare la momentul elaborării proiectului ( 2007) în baza căruia s-a obținut finanțarea nu au fost cuprinse măsuri privind securitatea la incendiu, măsuri care ulterior au devenit obligatorii.
În vederea obținerii autorizației de funcționare, s-a întocmit Documentația tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu. Pe baza acestei documentații, se vor executa lucrări privind securitatea la incendiu pentru care a fost elaborată și avizată (avizul de securitate la incendiu nr. 149-4/17 ISU-HD).

Corpurile de clădire cu destinatia Internat , Ateliere Școală și Sală de Sport fac parte dintr-un complex școlar ( campus școlar) - ansamblu de clădiri școlare situate în aceeași incintă în care se desfășoară activități de învățământ și instruire, în care se asigură cazarea și masa elevilor, precum și activități de educație fizică și sport și de petrecere a timpului liber.

Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de execuție lucrări:
a) INTERNAT
Construcție existentă categoria de importanță C, clasa de importanță III, construită într-un singur compartiment de incendiu, fără sală aglomerată, gradul II rezistență la foc, risc mijlociu de incendiu
- Tip și caracteristici constructive clădire civilă pentru învățământ - S+P+3E (Subsol + Parter + trei Etaje)
- Dimensiuni Sc = 654,5 mp, Sd = 3272,5 mp, V = 10195 mc
- Funcția principală : cazare
- Funcțiuni secundare și conexe : bibliotecă, sală calculatoare
- Condiții de amplasament : clădire constituită într-un singur compartiment de incendiu, fiind asigurate distanțele de siguranță corelate cu gradul de rezistență la foc față de vecinătăți, dar prin scenariul de securitate la incendiu au fost propuse lucrări de compartimentare antifoc, conform cerințelor Normativului P118/ 1999.
b) ATELIERE ȘCOALĂ și SALĂ DE SPORT
Construcție existentă categoria de importanță C, clasa de importanță III, construită într-un singur compartiment de incendiu, fără sală aglomerată, gradul II rezistență la foc, risc mijlociu de incendiu
- Tip și caracteristici constructive clădire civilă pentru învățământ - P+3E ( Parter + trei Etaje)
- Dimensiuni Sc = 691,9 mp, Sd = 2251 mp, V = 10540 mc
- Funcția principală :săli de clasă și sală de sport
- Funcțiuni secundare și conexe : cabinet profesori , vestiare
- Condiții de amplasament : clădire constituită într-un singur compartiment de incendiu, nefiind asigurate distanțele de siguranță corelate cu gradul de rezistență la foc față de vecinătăți, dar prin scenariul de securitate la incendiu au fost propuse lucrări de compartimentare antifoc, conform cerințelor Normativului P118/ 1999.

În vederea obținerii autorizației de funcționare, vor trebui executate lucrări privind securitatea la incendiu pentru care a fost elaborată și avizată documentația tehnico – economică. În anul 2018 , prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 22/31.01.2018 s-au aprobat documentațiile tehnico-economice întocmite de către S.C. GEVIS INSTALAȚII S.R.L. - Deva. În urma aprobării acestei hotărâri s-a demarat execuția lucrărilor în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu doar pentru Cantina liceului, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 311/15.10.2019 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2018 privind aprobarea Documentațiilor tehnico-economice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la Colegiul Economic Emanuil Gojdu – Corpurile A1, A2, B și C, Ateliere școală și sală de sport , Cantină și Internat – municipiul Hunedoara, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora .
5.2 Descrierea lucrărilor solicitate
Se dorește încheierea unui contract de execuție lucrări care cuprinde realizarea tuturor lucrărilor necesare a se realiza pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru corpurile de clădire cu destinația: Internat și Ateliere Școală + Sală de Sport . Aceste lucrări constau în:
 instalatiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu,
 instalații de desfumare,
 instalații de stingere și limitare cu hidranți interiori și exteriori,
 instalații electrice de securitate la incendiuRezultate

Lucrări executate la INTERNAT

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu:
- Sistemul de detectare a incendiului
Sistemul este format dintr-un echipament de control și semnalizare (CSI) adresabil, prevăzut cu o buclă la care sunt conectate detectoare de fum, sirene și declanșatoare manuale(butoane de semnalizare) a incendiilor.
- Sistemul de alarmă a incendiului
Sistemul este format din echipamentele de alarmare care sunt sirenele interioare și sirena exterioară. Sirenele interioare sunt adresabile cu semnalizare acustică și optică, având soclu izolator pentru scurtcircuit sau defect în cablu.

Instalații de desfumare
Instalația de desfumare se va realiza prin tiraj natural organizat , prin ochiuri mobile ale ferestrelor, proiectate cu deschidere automată și manuală în caz de incendiu , astfel:
a). Pentru casa de scării principală
Se propun 2 ferestre pentru instalația de desfumare, avînd următoarele dimensiuni:
-Aria libera fereastra:
1 x 1,50 m x 0,90 m = 1,35 mp : 2=0,67 mp (tinand cont ca ferestrele se deschid 45˚,rezulta aria libera/fereastra ), pentru a asigura suprafata libera pentru desfumare se propun 4 ferestre pentru desfumare care vor avea o suprafata libera pentru desfumare de 1,35 mp.
b). Pentru casa de scării secundară
Se propun 2 ferestre pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni:
-Aria libera fereastre:
1 x 1,50 m x 0,90 m = 1,35 mp : 2=0,67 mp (tinand cont ca ferestrele se deschid 45˚,rezulta aria libera/fereastra ), pentru a asigura suprafata libera pentru desfumare se propun 4 ferestre pentru desfumare care vor avea o suprafata libera pentru desfumare de 1,35 mp.
Introducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului care se desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite.
Aceste ferestre de desfumare vor fi actionate cu motorase electrice la 24 de V, care in caz de incendiu ele vor fi actionate automat cu ajutorul centralei de desfumare incendiu si manual prin apasarea butonului de deschidere.
In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de fum intra in alarma iar centrala de desfumare transmite o comanda in mod automat catre motorasele electrice care actioneaza fereastrele folosite pentru incendiu.


Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori și hidranți exteriori
In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori – art.4.1 lit.c, un jet in actiune simultana.
a) Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori
Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet de 2,1 l/s.
Hidranții de incendiu interiori sunt amplasați în locuri vizibile și ușor accesibil în caz de incendiu.
Hidrantii interiori vor fi montati ingropat si se echipeaza cu:
-robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;
-furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;
-teava de refulare universala;
-ajutaj de pulverizare a apei;
Robinetii hidrantilor de incendiu vor fi montati la inaltimea de 1,5m.
Instalația de hidranți interiori cuprinde un număr de 8 hidranți interiori .
b) Instalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti exteriori
Conform scenariului de securitate la incendiu, obiectivul trebuie protejat de hidranti exteriori, debitul de apa necesar stingerii incendiilor este de 10 l/s conform anexei 7 din P118/2-2013.
Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 10 l/s se vor folosi hidranti exteriori supraterani Dn 80, avand fiecare un debit de 5 l/s aferenți Cantinei și Corpurilor de liceu.

Instalații electrice de securitate la incendiu
a) Iluminatul de securitate:
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare;
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
b) alimentarea cu energie electrica a centralei de control desfumare si a centralei de semnalizare incendiu;

Releveu arhitectură:
Construcția analizată este clădire civilă pentru cazarea elevilor ( pentru locuit) cu aglomerări de persoane , conform art. 1.2.12 și 4.2.1 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor Indicativ P118-99.
Clădirea are regim de înălțime S+P + 3E
Situația propusă:
Golul de acces de la parter la subsol va fi protejat cu ușă rezistentă la foc minim 60 minute echipată cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu;
Golul de acces la încăperea unde este amplasată centrala de semnalizare incendiu va fi protejat cu ușă rezistentă la foc minim 30 minute echipată cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu

Lucrări executate la ATELIERE ȘCOALĂ + SALĂ DE SPORT

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu:
-Sistemul de detectare a incendiului
Sistemul este format dintr-un echipament de control și semnalizare (CSI) adresabil, prevăzut cu o buclă la care sunt conectate detectoare de fum, sirene și declanșatoare manuale(butoane de semnalizare) a incendiilor.
- Sistemul de alarmă a incendiului
Sistemul este format din echipamentele de alarmare care sunt sirenele interioare și sirena exterioară. Sirenele interioare sunt adresabile cu semnalizare acustică și optică, având soclu izolator pentru scurtcircuit sau defect în cablu.


Instalații de desfumare
Prin desfumare se urmărește extragerea din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere , precum și de limitare a propagării incendiilor.
a). Pentru casa de scării principală
Se propune o fereastră pentru instalația de desfumare, avînd următoarele dimensiuni:
-Aria libera fereastra:
1 x 1,80 m x 1,40 m = 2,52 mp : 2=1,26 mp (tinand cont ca ferestrele se deschid 45˚,rezulta aria libera/fereastra ), pentru a asigura suprafata libera pentru desfumare se propun 4 ferestre pentru desfumare care vor avea o suprafata libera pentru desfumare de 1,26 mp.
Introducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului care se desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite.
Aceste ferestre de desfumare vor fi actionate cu motorase electrice la 24 de V, care in caz de incendiu ele vor fi actionate automat cu ajutorul centralei de desfumare incendiu si manual prin apasarea butonului de deschidere.
In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de fum intra in alarma iar centrala de desfumare transmite o comanda in mod automat catre motorasele electrice care actioneaza fereastrele folosite pentru incendiu.
Asigurarea introducerii aerului proaspăt ( aer de compensare) în interior se va realiza prin deschiderea manuală a ușilor principale , care au legătură directă cu exteriorul.

Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori și hidranți exteriori
In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori – art.4.1 lit.c, un jet in actiune simultana.
a) Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori
In prezent clădirea Ateliere Școală + Sală de Sport are instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori și se va realiza un releveu al instalației cu poziționarea hidranților interiori, respectiv traseele acestora.
Hidrantii de incendiu interiori sunt amplasați astfel încât fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet de 2,1 l/s.
Hidranții de incendiu interiori sunt amplasați în locuri vizibile și ușor accesibil în caz de incendiu.
Instalația de hidranți interiori cuprinde un număr de 13 hidranți interiori , 12 hidranți existenți și 1 hidrant propus.
Hidrantii interiori vor fi montati ingropat si se echipeaza cu:
-robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;
-furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;
-teava de refulare universala;
-ajutaj de pulverizare a apei;
Robinetii hidrantilor de incendiu vor fi montati la inaltimea de 1,5m.
b) Instalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti exteriori
Conform scenariului de securitate la incendiu, obiectivul trebuie protejat de hidranti exteriori, debitul de apa necesar stingerii incendiilor este de 10 l/s conform anexei 7 din P118/2-2013.
Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 10 l/s se vor folosi hidranti exteriori supraterani Dn 80, avand fiecare un debit de 5 l/s aferenți Cantinei și Corpurilor de liceu.


Instalații electrice de securitate la incendiu
a) Iluminatul de securitate:
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare;
- Instalații electrice pentru iluminatul de securitate contra panicii
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
b) alimentarea cu energie electrica a centralei de control desfumare si a centralei de semnalizare incendiu;
c) instalație de paratrăsnet

Releveu arhitectură:
Construcțiile analizate sunt clădiri civile pentru desfășurarea activităților de învățământ și instruire , care asigură activități de educație fizică și sport și de petrecere a timpului liber cu aglomerări de persoane , conform art. 1.2.12 și 4.2.1 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor Indicativ P118-99.
Clădirea are regim de înălțime P + 3E
Situația propusă:
Întrucât pereții antifoc sunt amplasați la colțurile intânde ale clădirilor în formă de L și golurile din pereții exteriori adiacenți nu sunt dispuse astfel încât distanța dintre ele să fie de cel puțin 4m, fiind prevăzute cu goluri funcționale în această porțiune, aceste goluri se vor închide cu elemente incombustibile cu rezistență la foc 3 ore.

Goluile de acces la scara exterioară vor fi protejate cu ușă rezistentă la foc minim 15 minute echipată cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu;
Golul de acces la încăperea unde este amplasată centrala de semnalizare incendiu va fi protejat cu ușă rezistentă la foc minim 30 minute echipată cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu

Alte Observatii

Contract de servicii nr. 257/ 94595/ 28.12.2016, Proiectare instalatii de securitate la incendiu pentru Colegiul Economic Emanuil Gojdu,
Elaborator: SC Instalații Gevis SRL Deva,
valoare servicii de elaborare documentații: 75.208 lei incl. TVA

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 22/ 31.01.2018 au fost aprobate documentațiile tehnico-economice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la Colegiul Economic Emanuil Gojdu – Corpurile A1, A2, B și C, Ateliere școală și sală de sport, Cantina și Internat, precum și a indicatorii tehnico-economici aferenți acestora, investiție în valoare totală de 1.031.480,02 lei fără TVA respectiv, 1.227.461,22 lei cu TVA, valori defalcate astfel:
- Corpurile A1, A2, B și C (Liceu): 383.732,94 lei fără TVA respectiv, 456.057,95 lei cu TVA;
- Corp Internat: 171.588,03 lei fără TVA respectiv, 203.952,37 lei cu TVA;
- Corp Cantină: 170.320,86 lei fără TVA respectiv, 202.459,90 lei cu TVA;
- Corp Ateliere Școală și Sală de Sport: 305.838,19 lei fără TVA respectiv, 363.496,19 lei cu TVA.

Autorizație de Construire nr. 30/ 06.03.2018

Internat, Ateliere școală + sală de sport

Comanda servicii 182/61533/10.08.2021 - DIRIGENTIE DE SANTIER
Prestator: MELIOR ELECTRO ENERGY SRL, valoare: 3.300 lei

Contract execuție lucrări nr. 226/ 74762/ 27.09.2021
Executant: SC Alsting SRL Timișoara, valoare: 341.980,71 lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29218/ 06.04.2022
valoarea lucrărilor executate: 341.980,71 lei incl. TVA, din care:
C+M: 314.965,33 lei incl. TVA