Inchide

Execuție lucrări pentru obținerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu, corp Cantină”, strada Alexandru Vlahuță nr. 1 bis, municipiul Hunedoara

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie:

145.000,00 lei

Data inceput:

12/2018

Data sfarsit:

03/2019

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC INSTALATII GEVIS SRL DEVA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Scurtă prezentare
În municipiul Hunedoara funcționează Colegiul Economic Emanuil Gojdu care cuprinde mai multe niveluri de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu domenii de pregătire profesională economic, comerț, turism și alimentație, răspunzând astfel solicitărilor actuale de creeare de meserii. Colegiul are în componența sa mai multe imobile: corpurile A1, A2 , B și C ale liceului, corpul denumit Ateliere școală și sala de sport, cantina și internatul.
Cantina face parte dintr-un complex școlar ( campus școlar) - ansamblu de clădiri școlare situate în aceeași incintă în care se desfășoară activități de învățământ și instruire, în care seasigură cazarea și masa elevilor, precum și activități de educație fizică și sport și de petrecere a timpului liber

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
În anul 2008 au fost demarate lucrările de reabilitare a acestei unități de învățământ, iar execuția acestora s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a început în 2008 cu fonduri de la bugetul de stat, dar din lipsă de fonduri, în 2009 lucrările au fost sistate, reluarea acestora având loc în etapa a doua care a demarat în 2014 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Lucrările de reabilitare au cuprins în principal lucrări de reabilitare termică, de refacere a instalațiilor și a finisajelor interioare, dar în conformitate cu legislația în vigoare la momentul elaborării proiectului ( 2007) în baza căruia s-a obținut finanțarea nu au fost cuprinse măsuri privind securitatea la incendiu, măsuri care ulterior au devenit obligatorii.
În vederea obținerii autorizației de funcționare, s-a întocmit Documentația tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu. Pe baza acestei documentații, se vor executa lucrări privind securitatea la incendiu pentru care a fost elaborată și avizată (avizul de securitate la incendiu nr. 149-4/17 ISU-HD).

Informații generale referitoare la obiectivul de investiții pentru care se solicită oferta de execuție lucrări:
- Construcție existentă categoria de importanță C, clasa de importanță III, grad II rezistență la foc, RISC MARE de incendiu
- Tip și caracteristici constructive clădire civilă alimentație campus școlar - D+P+E (Demisol + Parter + Etaj)
- Dimensiuni Sc = 341,7 mp, Sd = 947 mp, V = 3.270 mc
- Funcția principală : sală servire și bucătărie
- Funcțiuni secundare și conexe : recepție, pregătire legume, depozite
- Condiții de amplasament : clădire construită într-un singur compartiment de incendiu, nefiind asigurate distanțele de siguranță la incendiu, dar prin scenariu de securitate la incendiu au fost propuse lucrări de compartimentare antifoc, conform Normativ P 118/1999

b) Lucrări :
Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu:
- Sistemul de detectare a incendiului
Sistemul este format dintr-un echipamentul de control si semnalizare (CSI) adresabil, prevazut cu o bucla la care sunt conectate detectoare de fum, sirene si declansatoare manuale(butoane de semnalizare) a incendiilor.
- Sistemul de alarma a incendiului
Sistemul este format echipamentele de alarmare care sunt sirenele interioare si sirena exterioara. Sirenele interioare sunt adresabile cu semnalizare acustica si optica, avand soclu izolator pentru scurtcircuit sau defect In cablu.

Instalații de desfumare
Prin desfumare se urmareste extragerea din spatiile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii miljoacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului, amplasat in treimea superioara a ultimului nivel al casei de scarii.
Se propune o ferestra pentru instalatia de desfumare, avand urmatoarele dimensiuni:
-Aria libera fereastre:
1 x 2,80 m x 0,80 m = 2,24 mp : 2=1,12 mp (tinand cont ca ferestrele se deschid 45˚, rezulta aria libera/fereastra ), pentru a asigura suprafata libera pentru desfumare se propune o ferestra pentru desfumare care vor avea o suprafata libera pentru desfumare de 1,12 mp.
Introducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se face prin usile spatiului care se desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite.
Aceste ferestre de desfumare vor fi actionate cu motorase electrice la 24 de V, care in caz de incendiu ele vor fi actionate automat cu ajutorul centralei de desfumare incendiu si manual prin apasarea butonului de deschidere.
In cazul unei detectii de incendiu, detectoarele de fum intra in alarma iar centrala de desfumare transmite o comanda in mod automat catre motorasele electrice care actioneaza fereastrele folosite pentru incendiu.
Centrala de desfumare este actionata in mod automat de catre centrala de semnalizare incendiu.
Suprafata libera obtinuta prin deschiderea ferestrei, suprafata vertical cuprinsa intre partea
superioara a dispozitivului in pozitie deschisa si tavan, trebuie sa fie cel putin egala cu suprafata
care prin deschiderea dispozitivului se creeaza intre conturul ramei fixe si conturul ferestrei
deschise.

Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori și hidranți exteriori
Lucrări privind instalația de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori care sa satisfaca cerintele impuse de Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99 si ale Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013.
Echiparea cladirii cu instalatii de stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori – art.4.1 lit.c, un jet in actiune simultana. Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet de 2,1 l/s.
Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 10 l/s s-a proiectat un hidrant exterior suprateran Dn 80, avand un debit de 5 l/s. Hidrantii exteriori trebuie sa fie dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel incat sa se asigure debitul de apa si presiunea necesara pentru interventia la nivelul cel mai inalt

Instalații electrice de securitate la incendiu
a) iluminatul de securitate:
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare;
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate contra panicii;
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor ;
- Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
b) alimentarea cu energie electrica a centralei de control desfumare si a centralei de semnalizare incendiu;
c) instalatia de paratrasnet;

Releveu arhitectură:
- Intrucat peretii antifoc sunt amplasati la colturile intrande ale cladirilor in forma de L si golurile din peretii exteriori adiacenti nu sunt dispuse astfel incat distanta dintre ele sa fie de cel
putin 4,00 m, fiind prevazute goluri functionale in aceasta portiune, aceste goluri se vor inchide
cu elemente incombustibile cu rezistenta la foc 3 ore.
- Golul de acces de la bucatarie si sala de mese va fi protejat cu usa rezistenta la
foc minim 15 minute echipata cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu;
- Golul de acces la incaperea unde este amplasata centrala de semnalizare incendiu va fi protejat cu usa rezistenta la foc minim 30 minute echipata cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

Alte Observatii

Contract de servicii nr. 257/ 94595/ 28.12.2016, Proiectare instalatii de securitate la incendiu pentru Colegiul Economic Emanuil Gojdu,
Elaborator: SC Instalații Gevis SRL Deva,
valoare servicii de elaborare documentații: 75.208 lei incl. TVA

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 22/ 31.01.2018 au fost aprobate documentațiile tehnico-economice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la Colegiul Economic Emanuil Gojdu – Corpurile A1, A2, B și C, Ateliere școală și sală de sport, Cantina și Internat, precum și a indicatorii tehnico-economici aferenți acestora, investiție în valoare totală de 1.031.480,02 lei fără TVA respectiv, 1.227.461,22 lei cu TVA, valori defalcate astfel:
- Corpurile A1, A2, B și C (Liceu): 383.732,94 lei fără TVA respectiv, 456.057,95 lei cu TVA;
- Corp Internat: 171.588,03 lei fără TVA respectiv, 203.952,37 lei cu TVA;
- Corp Cantină: 170.320,86 lei fără TVA respectiv, 202.459,90 lei cu TVA;
- Corp Ateliere Școală și Sală de Sport: 305.838,19 lei fără TVA respectiv, 363.496,19 lei cu TVA.

Autorizație de Construire nr. 30/ 06.03.2018

Contract lucrari nr. 242/85715/10.12.2018- Executie lucrari pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, Corp Cantină
Executant: SC Instalații Gevis SRL Deva
Valoare: 142.294,49 lei incl. TVA

Contract servicii 245/87068/12.12.2018- Dirigentie de santier
Diriginte de șantier: SC MELIOR ELECTRO ENERGY SRL prin diriginte Sorin Morancea
Valoare servicii: 1.000 lei

Ordin de începere lucrări nr. 87576/ 14.12.2018
Proces verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 87406/ 13.12.2018

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15.872/07.03.2019