Inchide

Execuție lucrări pentru Locuințe pentru tineri destinate închirierii, strada Alexandru Vlahuță, etapa I,municipiul Hunedoara, județul Hunedoara – Sistematizare verticală, alei, platforme

Drumuri

Valoare totala investitie:

407.756,00 lei

Data inceput:

07/2019

Data sfarsit:

10/2020

Durata:

15 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC SPERANTA SRL, loc. Novaci, Gorj

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Investiția cuprinde realizarea sistematizării pe verticală , trotuare, acces auto și pietonal aferente blocului de locuințe construit prin Agenția Națională pentru Locuințe pentru tineri , în regim de închiriere.
Scurtă prezentare
Amplasamentul este situat în municipiul Hunedoara, pe strada Alexandru Vlahuță, în zona blocului de locuințe destinate închirierii pentru tineri și va asigura amenajarea unor alei și platforme de parcare , precum și a unor trotuare pietonale. Terenul este intravilan și aparține domeniului public al municipiului. Zona dispune de infrastructură obișnuită pentru un oraș modern: rețele de energie electrică, termică, gaze naturale și apă, stație de epurare, mijloace de transport în comun, căi de acces rutier.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:

Incă din anul 2008, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a aprobat prin HCL 98/2008 investiția Bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii – etapa I din strada Alexandru Vlahuță nr.16 A din municipiul Hunedoara derulată prin Programul construcții de locuințe pentru tineri destinate închrierii a Agenției Naționale pentru Locuințe – București. Astfel, în această primă etapă a început construcția unui ansamblu de locuițe pentru tineri cu trei tronsoane și 80 unități locative , având subsol tehnic, parter şi 4 etaje supraterane. În conformitate cu contractul 32187/23.08.2006, unității administrativ – teritoriale îi revine obligația de a asigura cu fonduri de la bugetul local realizarea lucrărilor de amenajări exterioare care cuprind căi de acces, alei pietonale, spații verzi, canalizare pluvială.

Rezultate

Lucrări:
amenajări exterioare, respectiv sistematizarea pe verticală;
realizare drum de acces, trotuare, rigole, scafe;
realizare zid de sprijin nou, parapet pietonal;

Alte Observatii

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 150/19.04.2019 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție “ Locuințe pentru tineri destinate închirierii, strada Alexandru Vlahuță, etapa I , municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara - Sistematizare verticală, alei, platforme ”, precum și a indicatorilor tehnico - economici
Contract servicii 220/75239/26.10.2018- Lucrari de amenajare si sistematizare zona Bloc ANL,
Elaborator: INSTITUTUL DE PROIECTARE HD DEVA SA
Valoare: 9.996 lei
Contract execuție lucrări nr. 100/ 34176/ 11.06.2020,
Executant: SC SPERANTA SRL, loc. Novaci, Gorj,
valoare: 392.108,20 lei incl. TVA,
Contract servicii de dirigentie de santier nr. 102/ 35012/ 15.06.2020,
valoare: 2.500 lei, TVA 0%,
Dirigenție: SC HIGH CONSULTING SRL Deva, diriginte: Pop Vasile
Autorizatie de construire nr. 70/ 17.06.2020
Proces verbal de predare amplasament nr. 39289/ 01.07.20250
Ordin de începere lucrări nr. 39291/ 01.07.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 78873/ 15.12.2020
Valoarea totală a lucrărikor executate conform proces verbal de recepție: 391.638,90 lei incl. TVA