Eficientizarea energetica a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Sanatate

Valoare totala investitie

36.869.298,00 lei

Data inceput

07/2021

Data sfarsit

-

Durata

-

Status

In executie

Executant

SC MANELLI IMPRESA SRL

Manager proiect

Cristina Fodor

Sursa de finantare

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) – Prioritatea de Investiții 3.1.B – Clădiri publice.
Buget local

Parteneri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POR,
- Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Titlul proiectului: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA

Locul de implementare al proiectului
Proiectul de investiție intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA“ urmează a se implementa in Romania, Regiunea de Dezvoltare Vest, Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Strada Victoriei, Nr. 14.
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara este amplasat în zona sudică a Municipiului Hunedoara, Județul Hunedoara, pe str. Victoriei nr.14.
Suprafata de teren ocupata de obiectiv este de 57.257 mp. Imobilul teren este înscris în cartea funciară nr. 71851 Hunedoara, nr. cadastral 71851.
Obiectivul principal de investiție aferent proiectului (Spital fără Stație Urgențe) are suprafața construită la sol de 4.284 mp și suprafața construită desfășurată de 25.775 mp. Imobilul construcție este înscris în cartea funciară nr. 71851 Hunedoara, nr. cadastral 71851 - C1.
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara este persoana juridica româna, proprietate publica. Imobilul, constructii si teren, sunt proprietatea Municipiului Hunedoara.
Unitatea sanitară deține contract de administrare cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara in calitate de titular al drepturilor de administrare a bunurilor din domeniul public al Municipiului Hunedoara, care da in administrare imobilul prezentat mai sus.
Dreptul de proprietate publica este dat de Inventrarul bunurilor care apartine domeniului public al Municipiului Hunedoara, prin HCL 73/1999.

Componentele Obiectivului de investiții – OBIECTUL 1: CLADIRE SPITAL, OBIECTUL 2: GOSPODARIE APA SPITAL, OBIECTUL 3: CENTRALA FOTOVOLTAICA, OBIECTUL 4: CENTRALA TERMICA
Obiectivele proiectului:
Proiectul de investitie intitulat: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA”, a fost initiat de municipiul Hunedoara în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.
Obiective proiect
Obiectivul Specific al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in cladiri publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri Publice, este Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.
Obiectivul General al proiectului este “Imbunatatirea eficientei energetice în SPITALULUI MUNICIPAL “DR. ALEXANDRU SIMIONESCU – HUNEDOARA” prin gestionarea inteligenta a energiei si eficientizarea consumurilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Eficientizarea energetica prin realizarea de investitii asupra corpului de cladire in care isi desfasoara activitatea spitalul in regim permanent, in conditiile asigurarii unui confort interior prin economisirea de resurse. Investitiile presupun (fara a se limita la) izolarea termica a peretilor exteriori, a soclului si a golurilor tamplariei, montarea unui strat termoizolant pentru izolarea peretilor exteriori, reabilitarea planseului peste canalul tehnic, înlocuirea tâmplariei de lemn si a tâmplariei metalice existente cu tâmplarie termoizolanta, termoizolarea placii de peste ultimul nivel cu refacerea invelitorii, interventii la finisajele interioare necesare in urma lucrarilor de eficientizare energetica;
2. Reducerea pierderilor de apa prin realizarea de investitii care presupun (fara a se limita la) înlocuirea instalatiei de apa rece si apa calda precum si producerea de apa calda menajera cu ajutorul panourilor solare;
3. Scaderea consumului de energie electric prin realizarea de investitii care presupun (fara a se limita la) implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului care presupune înlocuirea lampilor existente cu surse performante din punct de vedere energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu randament mare, actionarea corpurilor de iluminat cu senzori de prezenta etc.;
4. Scaderea consumurilor cu energia termica si utilizarea resurselor regenerabile pentru incalzire prin montarea unui cazan alimentat cu peleti.

Descriere investitie propusa prin proiect conform documentatie tehnico – economica faza Proiect Tehnic
Pentru interventiile propuse s-au avut in vedere expertiza tehnica a cladirii, raportul de audit energetic, precum si prevederile normativelor legale in vigoare si in special constrangerile date de normativele: P 118/1999 si NP 015-97 „Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor”.
Lucrarile de modernizare ce se vor realiza sunt pe de o parte interventiile de baza conform raportului de expertiza tehnica si a raportului de audit energetic.
Suplimentar, pentru cladirile existente se impun si o serie de interventii specifice datorate gradului avansat de uzura al cladirilor, fapt pentru care s-au identificat lucrarile de reparatii necesare pentru a asigura o buna exploatare a cladirilor si diminuarea riscurilor ce pot afecta termoizolarea corespunzatoare a acestora si exploatarea in conditii de siguranta.
Beneficiarul investitiei doreste cresterea eficientei energetice a cladirii spitalului prin tipurile de lucrari mentionate in capitolele de mai jos si construirea unor amenajari noi (gospodaria de apa - OB2 si centrala fotovoltaica - OB3, precum și modernizarea unor echipamente la Centrala Termică – OB4). Proiectul a fost intocmit conform temei de proiectare si in conformitate cu legislatia si normele tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii.
Pentru implementarea investiției sunt necesare următoarele categorii de lucrări:
• lucrări de demontare utilități;
• lucrări de demontare ale elementelor de anvelopanta: tencuieli, tamplarie, terase circulabile si necirculabile;
• lucrări pentru reabilitarea termica a anvelopantei: termosistem, tamplarie exterioara, refacere straturi termo si hidroizolatoare la terase;
• lucrări pentru reabilitarea infrastructurii sanitare pentru apa calda;
• lucrări de reparații și modernizări arhitectură;
• lucrări de investiții noi în instalații interioare și exterioare.
Lucrarile de interventie au fost defalcate astfel:
OBIECTUL 1: Reabilitare cladire spital
OBIECTUL 2: Construire gospodarie de apa de incendiu (incluzănd și camera centralei pe pelete)
OBIECTUL 3: Construire centrala fotovoltaica
OBIECTUL 4: Modernizare echipamente centrala termica

A) CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBICTIVULUI DE INVESTIȚII
OBIECTUL 1: Cladire spital
Construcţia cu destinaţie de spital regimul de inaltime Sp+Ds+P+5E+6Er, cu o suprafata construita de 4262,0 m2 mp, a fost realizat intr-o maniera specifica pentru constructiile spitalicesti din perioada anilor 60 respectiv o structura cu stalpi, grinzi si plansee din beton armat, invelitoare tip terasa, inchideri exterioare din caramida plina, compartimentari interioare din caramida, cu o inaltime maxima de aprox. 26 m. Spitalul este impartit in 6 corpuri (A, B, C, D1, si D2, E) separate intre ele prin rosturi seismice de 3 cm. Forma generala in plan a spitalului este de dreptunghi cu doua curti interioare si cu doua aripi laterale. Lungimea maxima este de aproximativ 176 m si latimea maxima de aproximativ 40 m.
OBIECTUL 2: Gospodarie apa spital
Este o amenajare noua pe terenul din incinta spitalului.
Pe latura de sud vest a terenului din incinta spitalului, la o distanta de cca 12 m de fatada sudica a spitalului se va amenaja bazinul gospodarie apa incendiu, ce va avea ca sursa principala de alimentare bransamentul la reteaua publica.
Amplasarea acesteia este propusă în malul de pământ de pe latura sudică a terenului.
Construcția propusă va fi formată din două zone funcționale, gospodăria de apă propriu-zisă compusă din bazin apă + camera pompe și centrală termică pelete compusă din camera cazanului pe pelete și platformă aferentă siloz pelete.
Construcția va fi alcătuită din pereți și planșee din beton armat, pereții de pe laturile de Sud, Est și Vest de vor constitui și în ziduri de sprijin pentru pământul din mal.
Bazinul pentru gospodaria de apa va fi semi-ingropat, in zona de sud-vest. Volumul sau este de 277 m³, avand o suprafata de 78,17 m².
OBIECTUL 3: Centrala fotovoltaica
Este o amenajare noua pe terenul din incinta spitalului.
Pe o suprafata de 600 mp situata in spatele spitalului, pe latura sudica, se va amenaja platforma pe care se vor amplasa panourile fotovoltaice. In dtac si mem arh sunt 373 mp
Zona va fi imprejmuita cu un gard de plasa zincata prinsa pe stalpi metalici din teava rectangularala cu o inaltime de 2 m . Perimetrul imprejmuirii este este de 132 ml, imprejmuirea facandu-se pe patru laturi, una dintre laturi avand o poarta de acces de 1 m latime.
OBIECTUL 4: Centrala termica
Construcţia existentă cu destinaţie de centrală termică pentru întreaga incintă. Regimul de înalţime P+1E, are formă regulată în plan cu dimensiunile maxime de 18,90x9,40 m.
Prin proiect nu sunt prevazute interventii la nivelul elementelor constructive și de finisaje ale cladirii.
B) VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESȚIEI
OBIECTUL 1: Cladire spital
ARHITECTURA SITUAȚIA PROPUSĂ
Prin proiectul de față de eficientizare energetică, prin documentațiile de la faza DALI s-a propus un pachet de lucrări:
- izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm vata minerala bazaltica in sistem fatada ventilata (aplicata pe faţa exterioară a pereţilor exteriori).
- izolarea termică a peretilor exteriori ai subsolurilor cu polistiren extrudat (min. 8 cm) – din motive de ISU se propune termoizolarea pereților exteriori supraterani ai Demisolului si Subsolului tot cu 10 cm vata minerala bazaltica
- izolarea planșeelor canalelor tehnice cu 5 cm de polistiren extrudat la intradosul planseului
- izolarea teraselor si a planșeelor sub pod cu polistiren extrudat de 20 cm
- Inlocuirea tamplariei existente dem lemn si de metal cu o tamplarie noua, termoizolanta din aluminiu cu trei straturi de geam
- măsuri de eficientizare pe partea de instalații (vor fi detaliate la capitolul respectiv)
- montarea de sisteme alternative de energie.
Pentru lucrările propuse de eficientizare energetică vor fi folosite materiale izolatoare cu următoarele caracteristici:
- polistiren expandat cu conductivitatea termica de calcul λ=0,042 (W/mK), Clasa de Reacție la Foc B-s2, d0
- polistiren extrudat ignifugat cu λ=0,032 (W/mK), Clasa de Reacție la Foc B-s2, d0
- vata minerala bazaltica semirigida caserata cu λ=0,042 (W/mK), Clasa de Reacție la Foc A1 sau A2-s1, d0
Nu se intervine asupra sistemului constructiv al corpurilor existente.
Pe lângă lucrările de eficientizare energetică sunt propuse și lucrări de modernizare și reparații la elementele de construcție.
Anumite zone și secții medicale din cadrul spitalului au fost propuse spre modernizare din punct de vedere al finisajelor. Acestea sunt:
- zona corpurilor B, D1, D2 și E - nivel Demisol
- parțial corp B, corp C zona U.P.U. – nivel Parter
- parțial corp C – nivel Etaj 1
- corp E bloc operator – nivel Etaj 2
- parțial corp D1 – nivel Etaj 5
- casele de scară principale, din corpurile D1 și D2 – toate nivelele
De asemenea sunt propuse măsuri constructive din considerente ISU – pentru conformarea la foc a construcției. Construcția fiind existentă s-au prevăzut măsuri compensatorii de siguranță la foc.
Clădirea este gradul II de rezistență la foc, risc mic de incendiu. Categoria de importanță a clădirii este C, clasa de importanță este II.
Pentru evacuarea persoanelor cu targa sau caruciorul se vor amplasa pe fatadele laterale ale spitalului patru scari metalice exterioare pentru evacuarea cu targa. Scarile metalice vor fi inchise cu panouri metalice din tabla EI 15 minute si vor asigura evacuarea de pe fiecare nivel al spitalului. Fiecare scara va fi in doua rampe cu latimea rampei de 2.20 m si a podestului de 2.60 m. Usile spre scarile metalice vor fi EI 15’-c.
Pentru evacuarea persoanelor de la nivelul etajului VI către scările metalice exterioare, se propune realizarea unor degajamente protejate – tunele de evacuare prin acoperisul de tip sarpanta de la corpurile A si respectiv C. Acestea vor avea plafoane false din gips-carton clasa A2s1d0, EI 60’ pe structura de sustinere metalica, iar peretii vor fi din gips-carton EI 120’ pe structura de sustinere metalica. In alcaturiea acestora din urma se va avea in vedere folosirea unei grosimi de vata minerala de minim 10 cm, respectand alcatuirea peretelui ce trebuie sa asigure EI120. Usile vor fi rezistente la foc EI 60’-c cu autoinchidere.
Aria construita a cladirii este de 4.172,0 m2, aceasta depasind prevederile normativului pentru aria maximă construită a unui compartiment de incendiu cu gradul II de rezistenta la foc. In mem DTAC 4262 mp . in memoriu arhitectura 4262 mp
Cladirea are instalatie automata de semnalizare a incendiilor. Conform articolului 3.2.4 din P118/99 aria maxima admisa se majoreaza cu 25%, devenind 3.125,0 m2, deci cladirea ar trebui impartita in doua compartimente de incendiu.
Asa cum am menționat fiind vorba de o cladire existenta ce nu mai poate fi impartita in doua, se propun masuri compensatorii conf. art. 1.1.2. din P118/99. Astfel se propun a se realiza incaperi tampon cu pereti rezistenti la foc o ora (REI 60’) cu usi rezistente la foc EI 60’-c. Aceste incaperi tampon se vor realiza la fiecare nivel al cladirii adiacent caselor de scara principale (din corpurile D1 si D2), axele C-D/16-20 si respectiv C-D/33-37.
In plus ferestrele de la toate nivelele de la Corpurile D1 si D2, adiacente îmbinărilor cu corpurile A, B si C, pe o lungime de min. 4 vor fi ferestre rezistente la foc EI 45 cu autoînchidere sau cu ochiuri fixe.
Compartimentul nr. 1 format din corpurile A, B, C si parțial din D1 si D2 au asigurate lungimile maxime de evacuare la toate nivelele, 38 m în două direcții diferite. Evacuarea se va putea face fie prin scările metalice exterioare, fie prin încăperile tampon în cel de-al doilea compartiment de incendiu.
La Compartimentul nr. 2 de incendiu pentru asigurare lungimilor de evacuare s-au propus la unele nivele reconfigurarea caselor de scară cu pereți de închidere REI 150’ și uși cu autoînchidere.
Aceste nivele sunt Demisol, Parter, Etaj 1, Etaj 5 și Etaj 6.
In cazul nivelelor Etaj 2, Etaj 3 si Etaj 4 nu s-a putut realiza această reconfigurare a caselor de scară din cauza fluxurilor medicale. Pe aceste etaje în cadrul compartimentului 2 de incendiu (corp E, D1 sau D2) se regăsesc săli de operații, iar în cadrul compartimentului de incendiu 1 (corpurile A, B și C) se regăsesc saloane pentru bolnavi. O reconfigurare a caselor de scară (o extindere a acestora) ar întrerupe fluxul medical dinspre sălile de operații sper saloane. Bolnavii operați ar fi nevoiți să treacă prin spațiul nesteril al caselor de scară.
Astfel la aceste etaje (2, 3, 4) la nivelul compartimentului 2 de incendiu pentru a se asigura lungimile maxime de evacuare și pentru a nu interfera cu fluxul medical, se propune realizarea unor pasaje de evacuare, protejate la foc, poziționate între coridoare și casele de scară. Pentru realizarea acestor pasaje se propun pereți despărțitori din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime, minim EI 60’ și ușă dublă EI 45-c și bară antipanică.
În plus s-au propus și lucrări de reparații la anumite elemente:
- refacerea trotuarelor perimetrale;
- refacerea sistemului de colectare a apelor meteorice;
- lucrări de reparații la elemente de construcții
INSTALATII ELECTRICE
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
- Alimentarea cu energie electrica a consumatorilo proiectati.
- Instalatii electrice de iluminat (normal si de securitate).
- Instalatii electrice de forta.
- Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere.
- Instalatie de electrosecuritate interioara si echipotentializare
- Instalatia de priza de pamant si paratrasnet.
INSTALATII SANITARE
Prin proiect se realizeaza urmatoarele tipuri de instalatii:
- Instalatia de alimentare şi distribuţie apă rece şi apă caldă menajeră - parţial;
- Instalatia de stingere incendii cu hidranti de interior;
- Instalatia de stingere incendii cu hidranti de exterior.
Nu sunt necesare intervenţii la nivel de bransament in conducta principala de alimentare cu apă.
Nu sunt necesare intervenţii la nivelul bransamentului in conducta principala de canalizare.
INSTALATII HVAC
Conform temei de proiectare si a documentatiei faza DALI, in interiorul spitalului nu se vor face interventii decat asupra conductelor principale de distributie agent termic apa calda ptr. incalzire situate in Canalul Tehnic , inclusiv legaturile catre coloanele verticale.
Se prevad lucrari de evacuare fum si gaze fierbinti – masuri ISU.
INSTALATII DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE INCENDIU
Se propune realizarea unui sistem de detecție și alarmare la incendiu (SDAI) proiectat intr-o arhitectură deschisă, in conformitate cu prevederile standardelor românești.
OBIECTUL 2: Gospodarie apa spital
ARHITECTURA SITUAȚIA PROPUSĂ
Este o amenajare noua pe terenul din incinta spitalului.
Pe latura de sud vest a terenului din incinta spitalului, la o distanta de cca 12 m de fatada sudica a spitalului se va amenaja bazinul gospodarie apa incendiu, ce va avea ca sursa principala de alimentare bransamentul la reteaua publica.
Construcția propusă va fi formată din două zone funcționale, gospodăria de apă propriu-zisă compusă din bazin apă + camera pompe și centrală termică pelete compusă din camera cazanului pe pelete și platformă aferentă siloz pelete.
Construcția va fi alcătuită din pereți și planșee din beton armat, pereții de pe laturile de Sud, Est și Vest de vor constitui și în ziduri de sprijin pentru pământul din mal.
 Bazinul pentru gospodaria de apa va fi semi-ingropat, in zona de sud-vest. Volumul sau este de 277 m³, avand o suprafata de 78,17 m².
 Accesul la rezervorul de apa se va face printr-o gură de vizitare, prevăzută cu chepeng metalic vopsit, termo-izolat și prevăzut cu garnituri de etanșare pe contur și scară de acces metalică aplicată vertical pe perete.
 Accesul la camera pompelor se va face printr-o usa metalica, vopsită + scara metalică verticală de coborâre la nivelul camerei.
 Zona centralei pe pelete va fi compusă dintr-o cameră pentru cazan și o platformă aferentă siloz pelete.
 Accesul în camera pelete se va face printr-o poartă secțională tip rulou, necesară introducerii și mentenanței echipamentelor.
 Accesul pietonal va fi asigurat printr-o ușă metalică, vopsită.
 Pentru asigurarea iluminatului natural vor fi prevăzute ferestre din aluminiu cu rupere de punte termică și geam termopan.
 Construcția va fi acoperită cu acoperiș tip terasă.
 Silozul pentru pelete va fi amplasat pe o platformă în exterior, poziționată în continuarea clădirii. Platforma va fi protejată spre malul de pământ prin pereți de sprijin.
Conform P118/2-2013 articolul 12.17, aliniatul (1) rezerva de apa pentru instalatiile de stingere incendii trebuie sa se poata reface in maxim 24 h.
Alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare antiincendiu si a robinetelor de incendiu se face in conformitate cu Normativul I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.
Grupul de pompare de incendiu se alimenteaza din rezervoarele de apa in care este acumulata rezerva necesara, prin sorburi proprii, refularea in instalatia deservita facindu–se direct.
Pentru incercarea periodica a pompei de incendiu este asigurata posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de apa, iar pentru verificarea incercarilor se va prevede un contor pentru a se putea tine evidenta verificarii grupului de pompare.
Statia de pompare apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori este amplasata in spatiu tehnic alipit rezervorului de apa (conform planuri arhitectura si rezistenta)
Pompa de incendiu este actionata automat si/sau manual. In cazul in care pompa este actionata automat, se prevede, in mod obligatoriu, si actionare manuală. Oprirea pompei, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare.
S-a prevazut in camera pompelor o basa echipata cu o pompa submersibila care sa evacueze apele provenite accidental in cazul avariilor sau ca urmare a golirii intentionate a rezervorului de apa. Structura va fi din pereți și plăci din beton armat monolit.
OBIECTUL 3: Centrala fotovoltaica
SITUAȚIA PROPUSĂ
Este o amenajare noua pe terenul din incinta spitalului.
Pe o suprafata de 373 mp situata in spatele spitalului, pe latura sudica, se va amenaja terenul pe care se vor amplasa invertorul cat si panoul de racord al centralei fotovoltaice si panourile fotovoltaice.
Zona va fi imprejmuita cu un gard de plasa zincata prinsa pe stalpi metalici din teava rectangulară cu o inaltime de 2 m . Perimetrul imprejmuirii este este de 78,2 ml, imprejmuirea facandu-se pe patru laturi, una dintre laturi avand o poarta de acces de 1,5 m latime.
Invertorul cat si panoul de racord al centralei fotovoltaice se vor monta in exterior pe o confectie metalica in zona dedicata centralei fotovoltaice, iar alaturat se vor monta panourile fotovoltaice.
Sistemul fotovoltaic va fi format din panouri fotovoltaice monocristaline de 305W montate pe stelaje metalice fixe, avand rolul de a transforma energia solara in energie electrica.
La montarea invertorului/panourilor fotovoltaice se vor respecta recomandările facute de furnizorii de echipament.
Factorii decisivi care influenteaza performanta modulelor fotovoltaice sunt nivelul de radiatie solara, temperatura de lucru, gradul de poluare, spectrul solar, unghiul de incidenta al razelor solare pe suprafata modulelor, etc. Panourile fotovoltaice se vor monta pe structuri metalice având o elevaţie de 25 grade orientare către sud.
Panouri fotovoltaice monocristaline de 305W cu urmatoarele date tehnice: dimensiuni:1650 x 991 x 40 mm totalizand o suprafata de 206,02 m2.
Prin implementarea acestui sistem fotovoltaic se urmareste obtinerea unei solutii tehnice ce foloseste energie recuperativa, astfel ca vor fi alimentate cu energie electrica iluminatul general si circuitele de prize uzuale din cadrul spitalului.
OBIECTUL 4: Centrala termica
Situația propusă
Prin proiect nu sunt prevazute interventii la nivelul elementelor constructive ale cladirii.
În centrala termică existenta se propune modernizarea unor instalații și înlocuirea unor echipamente. Se propune inlocuirea unui cazan ce functioneaza pe combustibil gazos cu unul nou , cu randament mai bun.
Se propune inlocuirea conductelor de distributie orizontala abur situate in Canalul Tehnic al spitalului, de la centrala termica pana la consumatorii de abur actuali. Se propune înlocuirea cazanelor de abur.
C) TRASAREA LUCRĂRILOR
Lucrările de trasări constau în transpunerea în teren a unui proiect care are drept obiect o incintă neconstruită sau un contur al unei clădiri.
Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt în majoritate lucrări de reabilitare, spitalul fiind construcție existentă si nu necesită trasare.
În afara acestei construcții este propusă o nouă gospodărie de apă, plus extinderea cu camera pentru centrala pe pelete. Acestea necesită trasarea pe teren pentru amplasarea și dimensionarea exactă.
Trasarea lucrarilor pe teren se va face față de repere fixe, bine stabillite.
Trasarea corpurilor noi de clădire (Gospodaria de apa) se va face față de clădirea din imediata lor vecinătate. Planul de trasare se va face în urma determinării elementelor topografice (unghiuri, lungimi, diferențe de nivel), necesare trasării pe teren a proiectului și conține extras din planul general al construcției, dimensiunile construcțiilor, distanțele reciproce între obiecte, precum și față de axele lor.
Elementele metrice ale obiectului proiectat sunt analizate în cadrul procesului de pregătire topografică a cărei finalizare o constituie planul topografic de trasare.
Ca lucrări principale de trasare se consideră:
- întocmirea bazei de trasare sub forma reţelei topografice de construcţie, de triangulaţie, de trilateraţie, de poligonometrie;
- trasarea pe teren a axelor principale, trasarea în detaliu a construcţiilor (contururile şi axele acestora precum şi punctele caracteristice ale obiectelor);
- ridicarea de execuţie, pentru a se determina precizia aplicării pe teren a proiectului şi a coordonatelor reale („de execuţie"), necesare întocmirii planului general cu construcţiile terminate.
Înainte de a începe lucrările, constructorul, pe baza proiectului de execuţie, trebuie să procedeze la operaţiuni de pichetaj şi de jalonare care îi permit:
- să se materializeze pe teren toate obiectivele incluse în investiţie;
- să se materializeze pe teren traseul şi profilul în lung al drumurilor și conductelor. Traseul acestora va fi marcat clar pe sol;
- să se stabilească poziţia tuturor lucrărilor îngropate existente cum ar fi: reţelele de canalizare, termice, cabluri electrice, etc.
Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzatoare, pe baza proiectului, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general, executantului si proiectantului.
Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor, în scopul valorificării acestora.

Grup țintă:
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt pacienții Spitalului Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, alături de personalul medical si administrativ care deservește activitatea operationala a spitalului.
Beneficiarii indirecti sunt reprezentati de populatia deservita de Spitalului Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, respectiv: Hunedoara, Calan, Hateg, Simeria, Comunele din zona ”Padurenilor”, Valea Jiului etc.
Proiectul a fost conceput tinand cont de nevoile identificate in cadrul Spitalului Municipal precum si de conditiile existente care sunt vizibile si nu necesita chestionarea individuala a celor implicati. In urma expertizei si a auditului energetic, s-au considerat cele mai optime soluții menite sa raspunda nevoilor identificate, astfel incat de rezultatele proiectului sa beneficieze populatia deservita de serviciile medicale de tratament oferite de catre Spitalul Municipal.
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt locuitorii Municipiului Hunedoara, societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in localitate si care au contracte de servicii/furnizare cu Centrul de ingrijire si asistenta si nu in ultimul rand municipalitatea care își adaugă in portofoliu acest proiect.
Solicitantul finanțării (UAT Municipiul Hunedoara) nu este si ocupantul cladirii Spitalului, infrastructura fiind administrata de către Spitalului Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, având următoarele coordonate:
- Act infiintare: Decizia nr. 207/1973 a Consiliului Popular Hunedoara;
- Contract administrare nr. 8948/14.04.2005;
- Sediu Social: Hunedoara, str. Victoriei nr. 14;
- Acord realizare proiect: Declarație din 23.05.2017.

Justificarea realizarii proiectului:
Proiectul de eficientizare energetica a Spitalului Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” – Hunedoara reprezinta o investiție necesara si oportuna in acest moment pentru a implementa anumite masuri din cadrul Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, aprobat prin HCL Municipiul Hunedoara nr. 170/ 28.04.2017, prin care comunitatea locala isi aduce contributia la obiectivul strategic național asumat de Romania, ca stat membru UE, in ceea ce priveste reducerea emisiilor de CO2 European, in efortul de a limita schimbările climatice, costurile acestora si efectele negative pentru societate si mediu, in efortul comun asumat la nivel european prin tratatul de la Kyoto.
Necesitatea acestei interventii decurge din aspectele ce vor fi solutionate prin interventiile propuse:
- Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si scaderea consumului de energie primara cu 75,27%;
- Imbunatatirea confortului termic si asigurarea conditiilor optime de cazare a pacientilor care apelează la serviciile unității spitalicești in perioadele cu temperaturi scazute;
- Alocarea optima a resurselor financiare ale unitatii spitalicesti, prin diminuarea consumurilor energetice si, implicit, a costurilor aferente si redistribuirea economiilor rezultate catre activitatea curenta sau catre investitii in modernizarea si dezvoltatrea spitalului;
- Incurajarea utilizarii rationale a resurselor naturale, respectiv reducerea consumurilor de combustibili fosili pentru încălzire si, implicit, reducerea poluarii cu noxe datorate arderii acestora cu 67,34%;
- Reducerea emisiilor de CO2 prin diminuarea consumurilor energetice si prin utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice, panouri solare, cazan producer energie termica pe peleti);
- Imbunatatirea aspectului estetic al fatadelor, factor ce contribuie la imbunatatirea imaginii urbane.

Rezultate