Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 1

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Cladiri

Valoare totala investitie

20.690.800,00 lei

Data inceput

-

Data sfarsit

-

Durata

-

Status

In executie

Executant

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local
Buget de Stat
Buget Fonduri europene

Parteneri

Beneficiari

Obiective

biectivul general preconizat este creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii.

Rezultate