Inchide

Construirea de locuințe mZEB plus pentru tineri în Municipiul Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

10.272.690,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Faza de proiect

 

Sursa de finantare

Buget de stat
Buget local

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile și grupurile vulnerabile și va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a grupurilor vizate. Măsurile incluse în planul de acțiuni reprezintă un set de măsuri prioritare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică.
Proiectul are ca scop construirea unui numar de 24 unitati locative care vor fi amplasate pe terenul situat în str. Intrarea Spicului, nr. 6, având extras CF nr.66828.
Locuințele se vor construi utilizând proiectul tip pus la dispoziție in cadrul programului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, elaborat de către Neroli General Solution SRL, avand un numar de 4 module și care va fi adaptat terenului pus la dispoziție de către Municipiul Hunedoara.
Obiectivul acestei investiții este de a crește accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate în comunitățile și grupurile marginalizate, acest lucru ducând la condiții de locuit decente, acces facil și de calitate la utilitățile publice și infrastructură.

Alte Observatii

Contract servicii 200/60042/06.07.2023 Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri în Municipiul Hunedoara- SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE
Prestator: SC ALAMOS SELECT SRL
Valoare: 11.900 lei