Inchide

Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deseurilor la nivelul Municipiului Hunedoara

Instalatii, dotari

Valoare totala investitie:

8.207.790,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Faza de proiect

 

Sursa de finantare

Buget de stat PNRR
Buget local
Fonduri europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 — Managementul deșeurilor

contract de finanțare nr. C3I1B0122000020 / 27.02.2023

Obiective

Municipiul Hunedoara a identificat o forma de finantare in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta C3 – Managementul deseurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate.
Obiectivul prezentei investitii consta in accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor pe plan local cu accent pe colectarea selectivă, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară, cât și de dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea a 100 insule ecologice supraterane digitalizate (ansamblu de containere) preponderent în zone de blocuri de apartamente.

Alte Observatii

Contract servicii 243/76852/08.09.2023- Servicii de informare si publicitate- Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deseurilor la nivelul Municipiului Hunedoara
Prestator: ACCENT MEDIA SRL
Valoare: 94.605,00 lei