Inchide

Construire si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara

Turism

Valoare totala investitie:

506.200,00 lei

Data inceput:

08/2015

Data sfarsit:

12/2015

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC M3 CONDESIGN SRL HUNEDOARA

Manager proiect:

Liliana Lăscău

Sursa de finantare

finantat prin POR 2007 – 2013, Axa prioritara 5, Domeniul 5.3
Sursa de finanţare: Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora
Valoarea proiectului pe surse de finanțare:
- valoare totală proiect: 506.195,72 lei
- valoare totală eligibilă: 471.485,64 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 90,57 % - 426.081,57 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 7,63 % - 33.974,36 lei
- co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 2,00 % -9.129,71 lei
- valoarea neeligibilă incl. TVA aferentă acesteia: 34.710,08 lei

Parteneri

- Fond European de Finanțare Regională FEDR - 90,37 $
- Buget de stat - 7,63 %
- Buget local - 2 %

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Obiective: Obiectivul general al proiectului îl constituie Crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi promovare turistică în Municipiul Hunedoara în scopul creşterii numărului turiştilor, respectiv pentru promovarea potenţialului turistic al resurselor turistice naturale şi antropice din zona municipiului Hunedoara, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a zonei ca destinaţie turistică şi de afaceri, la dezvoltarea economiei locale şi crearea de noi locuri de muncă.
Obiective specifice:
Constructia unei clădiri noi pe o stradă cu circulatie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, cu scopul de a crea Centrul Naţional de Informare şi Promovare turistică în Municipiul Hunedoara.
Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare turistică în Municipiul Hunedoara cu echipamentele şi dotările necesare pentru realizarea activităţii
Realizarea unui site de informare şi promovare turistică.

Rezultate

Rezultatele scontate sunt:
Prin proiectul de faţă se doreşte a obţine o creştere a numărului turiştilor şi a gradului de informare a lor şi a operatorilor cu mai mult de 25% (de la numărul de 82.023 de turişti din anul 2012 la numărul de 102.600 de persoane).

Alte Observatii

Contractul de finanţare s-a semnat în data de 28.02.2015
Contract execuție lucrări nr. 112/ 55358/ 17.08.2015, executant: SC M3 CONDESIGN SRL HUNEDOARA, valoare: 347.616,83 lei
Contract de servicii nr. 52/ 27823/ 21.04.2015 - Servicii de Publicitate și informare, SC Indesign SRL, 14.005 lei
Contract servicii 101/49861/20.07.2015, servicii audit, CASA DE AUDIT CORVINIA SRL, valoare: 24.800 lei
Contract servicii 116/57334/26.08.2015-Construire si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara- dirigentie de santie, MAGIKRIS CONSULTING SRL, valoare: 2.800 lei
Contract servicii 78/40887/12.06.2015- Construire si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara-asistenta tehnica din partea proiectantului, proiectant: DREAM DEVELOPMENT SRL, valoare: 1.740 lei
Contract produse 186/87495/18.12.2015- website- Construire si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, PERFECT WEB SRL
"Contract produse 187/87496/18.12.2015- Furnizare mobilier specific- Construire si dotare
Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, CUBIL PROD SRL"
Contract produse 188/87497/18.12.2015- Furnizare programe informatice- Construire si dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, COMPUTER LINE
"Contract produse 189/87498/18.12.2015- Furnizare dotari exterioare- Construire si dotare
Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, INDESIGN SRL"
"Contract produse 190/87499/18.12.2015- Furnizare dotari antiefractie- Construire si dotare
Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, WINTEK TRADE SRL"
"Contract produse 191/87500/18.12.2015- Furnizare echipamente electronice- Construire si
dotare Centru National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Hunedoara, COMPUTER LINE"
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 88909/ 28.12.2015