Construire corp anexa la cladirea principala - Liceul Teoretic Traian Lalescu

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Cladiri

Valoare totala investitie

373.590,00 lei

Data inceput

02/2020

Data sfarsit

03/2022

Durata

25 luni

Status

In executie

Executant

SC TATSTYL GRUP SRL

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Prin contractul de lucrari se urmareste realizarea unui corp de clădire destinat desfășurării activităților școlare și extra-școlare specifice unui laborator de fizică/informatică/robotică având ca obiect Execuție lucrări pentru Construire corp anexă la clădirea principală – Liceul Teoretic Traian Lalescu din municipiul Hunedoara ” , finantat din bugetul local
Autoritatea contractantă urmareste obţinerea unui rezultat de calitate, in asa fel incat sa se atinga indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice, contribuind la realizarea unui spațiu adecvat în vederea desfășurării activității echipelor de elevi ROBOTX și ROBOTY din cadrul programului First Tech Challange de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara.

Documentatia tehnica care sta la baza prezentului caiet de sarcini este Proiectul tehnic nr. 24/2019, elaborat de firma SC PRINCO IMPEX S.R.L. - Hunedoara care cuprinde:
Caracteristici ale amplasamentului
Imobilul care face obiectul lucrării este situat in municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr.23
Regimul de înălțime – P
Dimensiuni maxime în teren 13m x 11,11m
Înălțime maximă – 4,5m
Suprafață construită anexă – 111,10 mp
Căi de acces permanente:
Ca şi căi de acces permanente pentru Liceul Teoretic Traian Lalescu Hunedoara, avem acces pietonal şi auto din strada Victoriei.
Construcţia se încadrează in CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ – Construcție de importanță normală , Conform STAS 10100-1975, clasa de importanță a clădirii este III – Construcție de importanță normală


Rezultate

Descrierea funcțională
Spațiul interior va fi format dintr-o singură încăpere cu o suprafață utilă de 91.50 mp (aproximativ 8.59 m x 10.65 m), având o suprafață special delimitată pentru testări de 12.50 mp și o înălțime liberă de 3.50 m. Accesul în laborator se va face pe latura dinspre clădirea liceului (pe latura lungă) unde va fi amenajată și o rampă pentru accesul facil a persoanelor cu handicap locomotor. Zona de acces va fi protejată cu o copertină.
Sistem constructiv:
- fundații continue și elevații din beton armat
- placă de beton armat
- structură metalică: stâlpi și grinzi – profile metalice.
Închideri exterioare:
Se vor realiza cu panouri de perete termoizolante, de tip sandwich și tâmplărie din PVC cu geam termoizolant low-e.
Finisaje interioare:
- sistem de pereți din panouri termoizolante tip sandwich
- tâmplărie din pvc cu geam termopan
- tencuială pentru soclu – hidrofobă, rezistentă la impact și permeabilă la vapori
- trepte exterioare placate cu piatră naturală
Acoperișul și învelitoarea:
Acoperișul va fi de tip terasă, iar învelitoarea se va realiza din membrana hidroizolantă de tip FPO.
Clădirea anexă le va asigura pasionaţilor de fizică, informatică şi robotică un spaţiu suficient şi confortabil pentru a-şi desfăşura activităţile extraşcolare din domeniile amintite. Noua sală va beneficia şi de un spaţiu clar delimitat pentru testarea roboţilor.