Inchide

CL 7 - Închiderea depozitului urban neconform de deșeuri din municipiul Hunedoara din cadrul proiectului Sistem Integrat de

Drumuri

Valoare totala investitie:

11.375.446,00 lei

Data inceput:

04/2014

Data sfarsit:

04/2015

Durata:

12 luni

Status:

Finalizata

Executant:

Asocierea între S.C. GAVELLA COM S.R.L., S.C. CEPROMIM S.A., S.C. EURITEH S.R.L.

Sursa de finantare

finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)și cofinanțat de Guvernul României, împreună cu Administrațiile publice locale, implementarea proiectului revenind Consiliului Județean Hunedoara și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, a cărei membru este și Municipiul Hunedoara

Parteneri

Consiliul Județean

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Acest proiect regional este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)și cofinanțat de Guvernul României, împreună cu Administrațiile publice locale, implementarea proiectului revenind Consiliului Județean Hunedoara și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, a cărei membru este și Municipiul Hunedoara.
Astfel, Consiliul Județean Hunedoara a accesat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 2, domeniul major de intervenție 1, finanțare europeană pentru managementul deșeurilor în județul Hunedoara.
În data de 28.01.2014 Comisia Europeană a aprobat Aplicația de Finanțare a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara, iar în data de 04.03.2014 Consiliul Județean Hunedoara a semnat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Contractul de Finanțare nr. 912/ 04.03.2014, în valoare de 255.711.146 lei aferent proiectului amintit, durata de finalizare a contractului până la data de 31.12.2015.
Constă în investiții privind:
- colectarea deșeurilor pe 4 fracții (hârtie și carton, sticlă, restul de reciclabile, fracție biodegradabilă).
- tratarea și eleiminarea deșeurilor prin:
a. construirea unui centru de management al deșeurilor la Bârcea Mare, care va include un depozit conform de deșeuri, cu o capacitate totală de 4.576.800 mc, o stație TMB pentru tratarea deșeurilor biodegradabile, cu o capacitate de 82.379 t/an, o stație sortare cu o capacitate de 29.414 t/an.
b. construirea unei stații de sortare în Petroșani, cu o capacitate de 15.980 t/an, contract semnat de Consiliul Județean Hunedoara cu Asocierea S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., S.C. EURITEH S.R.L., S.C. BRT TRUST S.R.L. în valoare de 21.160.497,01 lei
c. Exploatarea stației de sortare existente în Municipiul Brad, care va primi anual 3.800 t/ an
d. Exploatarea stației de sortare existente în Municipiul Vulcan, care va primi anual 4.900 t/ an
- închiderea depozitelor neconforme Aninoasa, Uroi – raport, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara, Deva, Orăștie.

Tot în cadrul acestui proiect, s-a încheiat contractul între Consiliul Județean Hunedoara și Asocierea între S.C. GAVELLA COM S.R.L., S.C. CEPROMIM S.A., S.C. EURITEH S.R.L. privind închiderea depozitului neconform de deșeuri din municipiul Hunedoara (proiectare și execuție lucrări), în valoare de 9.173.746,91 lei excl. TVA.
Valoarea totală a proiectului: 70.636.566 Euro, din care, contribuția Municipiului Hunedoara este de 319.934 Euro.

Alte Observatii

Contract nr. 3138/ 25.03.2014
Data Ordinului de Începere: 09.04.2014
Data finalizare: 08.04.2015, plus 12 luni - PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR