Inchide

Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara - cod SMIS 30122

Sanatate

Valoare totala investitie:

2.574.510,00 lei

Data inceput:

07/2014

Data sfarsit:

12/2015

Durata:

17 luni

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. GARANT G CONSTRUCT S.R.L. HAȚEG

Manager proiect:

Liliana Lascau

Sursa de finantare

Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizare/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Valoarea proiectului pe surse de finanțare:
- valoare totală proiect: 3.608.107,52lei
- valoare totală eligibilă: 2.870.521,30 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 85,00 % - 2.439.943,11 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 13,00 % - 373.167,76 lei
- co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 2,00 % -57.410,,43 lei
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 673.177,02 lei
- valoarea neeligibilă incl. TVA aferentă acesteia: 64.409,20 lei

Parteneri

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,
Consilul Local Hunedoara

Beneficiari

Primaria municipiului Hunedoara

Obiective

Investitia va avea ca scop cazarea de tip locuinţă, asistenţă şi supraveghere prin asistenţi medicali şi infirmieri, asigurarea consilierii, asigurarea şi servirea hranei şi activităţi sociale, recreative şi ocupaţionale. Toate aceste activităţi se vor realiza prin amenajarea/reabilitarea a patru construcţii existente în incintă:
- pavilionul 26 (fosta popotă) - va include bucătărie, sala de mese şi o sală polivalentă pentru activităţi recreative: dans, divertisment etc. Pavilionul 26 - suprafaţă construită de 356,30 mp
- pavilionul 27 (fost dormitor) - aici va fi găzduit un număr maxim de 27 de persoane asistate în 12 camere de 2 locuri şi 1 cameră de 3 locuri. Tot în acest pavilion se vor afla: două birouri pentru personalul administrativ şi grup sanitar, cameră asistenţi medicali, o sală pentru joc de cărţi, o sală de lectură şi birou consiliere. Pavilionul 27 parter şi etaj, suprafaţă construită 411,00 mp , suprafaţă desfăşurată 822,00 mp.
- pavilionul 28 (fost dormitor) - aici va fi găzduit un număr maxim de 28 de persoane asistate în 12 camere de 2 locuri, 1 cameră de 1 loc şi 1 cameră de 3 locuri. Tot în acest pavilion se vor afla: o sală pentru vizionare programe TV, birou administrativ cu grup sanitar. Pavilionul 28- parter şi etaj , suprafaţă construită de 411,00 mp, suprafaţă desfăşurată 822,00 mp.
- pavilionul 31 (fost atelier mecanic) - aici se vor amenaja: un atelier mecanic, un atelier de tâmplărie, un atelier de modelaj şi un depozit pentru unelte de grădinărit. Pavilionul 31 - parter, suprafaţă construită 113,20 mp.
Amenajarile exterioare constau in realizarea de trotuare, alei si platforme pietonale, garduri vii, inierbare si iluminat exterior cu corpuri de iluminat montate pe cladiri.
Intre pavilioanele 27 si 28 se vor realiza platforme de odihna delimitate cu gard viu, legatura intre ele fiind facuta de alei pietonale. Platformele si aleile vor fi dotate cu mobilier de exterior, banci si mese individuale cu cate 6 scaune.

Rezultate

Rezultatele scontate sunt conform indicatorilor de proiect
Indicatori:
1. Unităţi servicii sociale reabilitate/echipate - Centru Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice în clădire reabilitată şi modernizată
Valoare la începutul perioadei de implementare: 0 unitați
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare: 1 unitate

2. Acces crescut la centrele de servicii sociale reabilitate/ dotate – Centru Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice în clădire reabilitată şi modernizată
Valoare la începutul perioadei de implementare: 39 persoane beneficiare de servicii de tip rezidenţial, 0 persoane beneficiază de servicii de tip centru de zi/luna
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare: 55 persoane beneficiaza de servicii de tip rezidenţial, 50 -300 persoane beneficiare de servicii de tip centru de zi/luna

Alte Observatii

Contract execuție lucrări nr. 72/ 41189/ 30.06.2014, S.C. GARANT G CONSTRUCT S.R.L. HAȚEG, valoare: 1.852.813lei
Ordin de începere nr. . 158/ 46.590/ 22.07.2014
Durata de execuție: pe întreaga perioadă de implementare a proiectului - până în data de 31.12.2015
Contract de servicii privind Dirigenție de Șantier nr. 85/ 46545/ 21.07.2014, S.C. Casa Petruțiu S.R.L. Hunedoara, valoare: 18.000 lei, T.V.A.=0%
Contract nr. 130/ 76864/ 25.11.2014, Echipamente bucătărie, SC Bilancia, valoare: 130.490 lei
Contract nr. 131/ 76865/ 25.11.2014, achiziționare mobilier, SC Veritas, valoare: 98.790 lei
Contract nr. 1/ 2475/ 14.01.2015, Dotări centrale termice, S.C. GARANT G CONSTRUCT S.R.L. HAȚEG, valoare: 68.280 lei
Comanda produse 550/14.07.2015- Centru Social Multifunctional pentru Persoane Varstnice din municipiul Hunedoara- achizitionare materiale necesare racordarii la instalatia de gaze naturale a utilajelor si echipamentelor, OPAC DESIGN SYSTEM SRL,valoare: 854,86 lei
Contract lucrari 81/42018/17.06.2015- Centru Social Multifunctional pentru Persoane Varstnice din municipiul Hunedoara- racordare la reteaua electrica ENEL DISTRIBUTIE SA, prin SC Electrostancalie, valoare: 8.096 lei
Realizare rețea canalizare cu stație de pompare pentru Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, SC Garant G Construct SRL, valoare: 497.331,288 lei
Contract lucrari 121/62388/16.09.2015- Realizare retea canalizare pluviala pentru Centru Social Multifunctional pentru Persoane Varstnice din municipiul Hunedoara, NENA TRUST S.R.L., 325.073,24 lei
Contract lucrari 119/61734/14.09.2015-Executie instalatii electrice de alimentare Centru Social Multifunctional pentru Persoane Varstnice din municipiul Hunedoara, ELECTRO STANCALIE S.R.L., 74.308,84 lei
Contract lucrari 169/82459/03.12.2015- Realizare imprejmuire la Centru Social Multifunctional: valoare: 74.020 lei, executant: SC Nena Trust SRL
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru Centru Social Multifunctional nr. 77/ 18.12.2015