Inchide

Bransamente apa Valea Banilor, Pestisu Mare, localitate apartinatoare municipiului Hunedoara

Retele

Valoare totala investitie:

101.900,00 lei

Data inceput:

12/2017

Data sfarsit:

02/2018

Durata:

2 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MIRA MON PREST COM Hunedoara

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 368/ 29.09.2017 a fost aprobată documentația tehnico - economică și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ”Branșamente apă în zona Valea Banilor, Pestișu Mare, localitate aparținătoare municipiului Hunedoara”, investiție în valoare totală de 138.220,00 lei cu TVA.
În anul 2016 a fost realizată rețeaua de apă a localității aparținătoare municipiului Hunedoara Pestișu Mare, dar unele zone, precum Valea Banilor nu au fost cuprinse în respectivul proiect. În urma solicitărilor și audiențelor locuitorilor din această zonă, deoarece, perspectiva realizării pe fonduri de coeziune a branșamentelor de apă în zona Valea Banilor este îndepărtată, se dorește execuția branșamentelor pentru cele aproximativ 30 de gospodării.
Conducta de branșare s-a conectat în rețeaua sistemului de distribuție, ce este executată din țeavă PEHD de De= 110 mm, care se află poziționată în apropierea fiecărui imobil deservit.
Conducta instalației interioare spre spațiul deservit s-a executat din țeavă de PEHD cu De= 25 mm. Pentru măsurarea consumului s-a amplasat un cămin de branșament de Φ= 500 mm, echipat cu contor de apă de Dn= 20 mm, în imediata apropiere a rețelei de distribuție.
Conducta de legătură spre proprietățile poziționate în partea stângă a drumului, s-a montat în tubulatură de protecție din țeavă PVC-KG de Dn=110 mm.
Lucrările de branșament deservesc 30 de proprietăți, contorizate individual, rețeaua însumată din PEHD, De=25 mm, având lungimea de 190 m.

Descrierea lucrărilor executate: realizare branșamente apă în zona Valea Banilor, Pestișu Mare, localitate aparținătoare municipiului Hunedoara ce deservește 30 de proprietăți, contorizate individual.
Ca și capacități:
- Conducta instalației interioare spre spațiul deservit s-a executat din țeavă de PEHD cu De= 25 mm, având lungimea de 190 m;
- tubulatură de protecție PVG-KG de Dn= 110 mm;
- cămine branșare Φ= 500 mm, H= 1.293 mm;
- contoare apă Dn= 20mm, 30 bucăți.

Alte Observatii

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 368/ 29.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ”Branșamente apă în zona Valea Banilor, Pestișu Mare, localitate aparținătoare municipiului Hunedoara”.

Contract servicii 153/65999/19.09.2017- Bransamente de apa zona Valea Banilor Pestisul Mare, proiectant: KING DESIGN SRL, valoare: 7.400 lei incl. TVA

Contract lucrari 202/89901/07.12.2017- Bransamente apa Valea Banilor, Pestisu Mare, localitate apartinatoare municipiului Hunedoara, executant: SC MIRA MON PREST COM, valoare: 92.547,68 lei incl. TVA

Contract servicii 212/94570/21.12.2017- Servicii dirigentie de santier- Bransamente apa Valea Banilor, Pestisu Mare, localitate
apartinatoare municipiului Hunedoara, Diriginte: SFETCU GHEORGHE-PFA, valoare: 1.300,00 lei.

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8130/ 01.02.2018 pentru Bransamente apa Valea Banilor, Pestisu Mare, localitate apartinatoare municipiului Hunedoara, valoarea lucrărilor executate: 92.547,68 lei incl. TVA