Amenajarea unui centru de resurse pentru ocupare, Cod SMIS2014+: 155430

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Cladiri

Valoare totala investitie

1.673.890,00 lei

Data inceput

-

Data sfarsit

-

Durata

-

Status

In executie

Executant

SC MERIDIAN TRUST SRL

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local
Buget de stat
Buget Fonduri Europene

Parteneri

Beneficiari

Obiective

Prin realizarea acestei investitii se va asigura un cadru adecvat in vederea asistarii persoanelor fara un angajament formal de munca, atat pentru gasirea unui loc de munca, cat si pentru calificarea in meserii care se cer pe piata fortei de munca si pentru integrare la locul de munca.
În acest moment, în municipiul Hunedoara nu exista spatii adecvate prestarii acestor servicii integrate de ocupare. În vederea crearii unor spatii adaptate cerintelor pentru dezvoltarea si îmbunatatirea aptitudinilor, cunostintelor si competentelor grupului tinta conform cerintelor pietei muncii, adaptate arealului de implementare si incadrate în contextul larg al obiectivelor cuprinse în politicile si strategiile nationale de ocupare, este necesara amenajarea etajului I al cladirii situata la adresa B-dul Corvin, nr.14, Hunedoara, jud. Hunedoara (cladirirea fostei Scoli Generale Nr. 1) în vederea crearii unui Centru de resurse pentru ocupare. Aceasta investitie se adreseaza teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locala 2018-2023 a GAL Urban Corvinia Hunedoara, respectiv zonele marginalizate din municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara. Teritoriul SDL a fost structurat pe cinci arii relativ omogene, care corespund geografic unor cartiere cunoscute ale municipiului. In ceea ce priveste zonele vizate de aceasta investitie, ele sunt: Micro 5,6,7, Centru, Piata, Castel-Furnalelor, Rotarilor - Hasdat. Populatia comunitatii marginalizate caruia i se adreseaza prezentul proiect este de minim 3000 de persoane. Conform strategiei ”Teritoriul SDL delimitat acopera o populatie de 13.803 persoane din care 1.004 persoane de etnie roma declarata”. Astfel procentul populatiei de etnie roma reprezinta 7,27% din populatia comunitatii marginalizate.
Amenajarea etajului I al cladirii situata la adresa B-dul Corvin, nr.14, Hunedoara, jud. Hunedoara (cladirea fostei Scoli Generale Nr. 1), avand suprafata utila de 847,8 mp, in scopul pregatirii spatiului pentru activitatile care se vor desfasura in cadrul Centrului de resurse pentru ocupare, se va efectua prin realizarea lucrarilor de interventie la instalatii sanitare, instalatii electrice, amenajari interioare (pereti, tavane, pardoseli, etc), înlocuire tâmplarie, dotari etc.

Rezultate