Inchide

Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

Spatii de recreere

Valoare totala investitie:

292.000,00 lei

Data inceput:

12/2019

Data sfarsit:

08/2020

Durata:

8 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC CRYSTALIN CONSTRUCT SRL, sat Cinciș - Cerna, Comuna Teliucu Inferior

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Colegiul Național iancu de Hunedoara
Municipiul Hunedoara

Obiective

Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt mediu și lung sunt foarte însemnate.
Având in vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice (computer, filme etc) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile sportive.
De aceea, amenajarea unor terenuri de handbal și minifotbal în aer liber, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:
- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea handbalului și minifotbalului sporturi care atrag din ce în ce mai mulți tineri din municipiul Hunedoara;
- asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare prin crearea unor terenuri de sport la nivelul celor mai ridicate standarde existente în domeniu;
- adăugarea unui plus de valoare însemnat pentru complexele sportive ale siturilor studiate.
În vederea asigurării unor condiții optime pentru dezvoltarea anumitor sporturi se dorește realizarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic care va fi amplasat în incinta unității de învățământ Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul Hunedoara.


Rezultate

Capacități: terenul de sport are o suprafață de 1.125 mp.

Terenul de sport multifuncțional are caracteristicile:
- teren de sport minifotbal/ handbal - 20,00 m x 40,00 m în interiorul liniilor de joc, cu un spațiu de siguranță de 2,5 m, dispus perimetral;
- împrejmuire perimetrală a terenului cu stâlpi metalici cu înălțimea de 4 - 6 m și panouri de gard zincat 2.000 mm x 2.500,00 mm;
- gazon artificial multisport, certificată de federațiile sportive internaționale;
- dotare teren multifuncțional cu 2 porți prevăzute cu plase și accesorii de prindere
- instalație de iluminat nocturn.

Alte Observatii

Contract execuție lucrări nr. 202/ 84077/ 28.11.2019, executant: SC CRYSTALIN CONSTRUCT SRL, valoare: 284.553,16 lei incl. TVA

Contract servicii de dirigenție de șantier nr. 203/ 84222/ 28.11.2019, prestator: DAMAY MARY CONS SRL, Deva, diriginte de șantier: Moșuț Maria, valoare contract: 2.800 lei

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 85017/ 02.12.2019

Ordin de începere lucrări nr. 85018/ 02.12.2019, data începerii ececuției lucrărilor: 03.12.2019

Autorizație de Construire nr. 195/ 18.11.2019


Contract servicii nr. 190/61865/29.08.2016-Întocmire documentație tehnico - economică privind ”Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”, elaborator: SC ILCOR CONTRUST SRL, Deva, valoare: 6.000 lei

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA NR. 312/15.10.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2019 privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul Hunedoara”, judeţul
Hunedoara

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA NR.. 86/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul Hunedoara”, judeţul
Hunedoara

Proces verbal de terminarea lucrărilor nr. 50618/ 19.08.2020
Valoarea lucrărilor executate: 279.741,83 lei incl. TVA.din care: C+M: 277.361,83 lei incl. TVA
Dotări: 2.380,00 lei, incl. TVA