Inchide

Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Gimnazială nr. 7 - Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală Generală nr. 7)

Spatii de recreere

Valoare totala investitie:

412.200,00 lei

Data inceput:

05/2020

Data sfarsit:

02/2023

Durata:

33 luni

Status:

Finalizata

Executant:

asociați SC CRIS&ALI CONSTRUCT INVEST SRL, SC CRYSTALIN CONSTRUCT SRL SC MERIDIAN TRUST SRL Deva

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt mediu și lung sunt foarte însemnate.
Având in vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice (computer, filme etc) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile sportive.
De aceea, amenajarea unor terenuri de handbal și minifotbal în aer liber, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:
- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea handbalului și minifotbalului sporturi care atrag din ce în ce mai mulți tineri din municipiul Hunedoara;
- asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare prin crearea unor terenuri de sport la nivelul celor mai ridicate standarde existente în domeniu;
- adăugarea unui plus de valoare însemnat pentru complexele sportive ale siturilor studiate.

Rezultate

În vederea asigurării unor condiții optime pentru dezvoltarea anumitor sporturi se va realiza un teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic care va fi amplasat în incinta unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 7 de pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Hunedoara, din cadrul Colegiului Economic Emanuil Gojdu.

Capacități: terenul de sport va avea o suprafață de 1.125 mp.
Terenul de sport multifuncțional va avea caracteristicile:
- teren de sport minifotbal/ handbal - 20,00 m x 40,00 m în interiorul liniilor de joc, cu un spațiu de siguranță de 2,5 m, dispus perimetral;
- împrejmuire perimetrală a terenului cu stâlpi metalici cu înălțimea de 4 - 6 m și panouri de gard zincat 2.000 mm x 2.500,00 mm;
- gazon artificial multisport, certificată de federațiile sportive internaționale;
- dotare teren multifuncțional cu 2 porți prevăzute cu plase și accesorii de prindere
- realizare instalație de iluminat nocturn.

Alte Observatii

- Contract lucrari 64./23970/15.04.2020, asociați SC CRIS&ALI CONSTRUCT INVEST SRL, SC CRYSTALIN CONSTRUCT, valoare contract execuție lucrări: 284.553,16 lei incl. TVA

- Comanda servicii 215/24.04.2020- Intocmire documentatie topografica cu cote si curbe de nivel- IMOB PROCONS SRL, valoare: 750 lei

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 27790/ 12.05.2020
Ordin de începere lucrări nr. 278361/ 12.05.2020, data începerii ececuției lucrărilor: 14.05.2020
Autorizație de Construire nr. 58/ 07.05.2020
Durată contract: 6 luni din 14.05.2020
Finalizare lucrare: 14.11.2020

HOTĂRÂREA NR. 49/14.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 /2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiție “Amenajare teren de sport multifuncțional Școala gimnazială nr.7 – Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală generală nr.7) din municipiul Hunedoara”, judeţul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 87 /28.02.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare teren de sport multifuncțional Școala gimnazială nr.7 – Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală generală nr.7) din municipiul Hunedoara”, judeţul Hunedoara

Proces verbal de constatare a stadiului fizic al lucrărilor nr. 52259/ 08.07.2021: valoare lucrări 180.643,48 lei incl. TVA

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 378 /2022 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport multifuncțional Școala gimnazială nr.7 – Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală generală nr.7) din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara - Montare gazon sintetic și dotări ”

Comanda servicii 311/02.06.2022- Expertiza tehnica Teren de sport multifunctional Scoala gimnaziala nr. 7
Proiectant: SC CELTIC PROIECT SRL
Valoare: 7.140,00 lei

Contract servicii 369/100755/10.11.2022- Dirigentie de santier
Diriginte: : DAMAY MARY CONS SRL
Valoare: 1.700 lei

Contract servicii 193/63000/28.07.2022- Intocmire/actualizare documentatie tehnico-economica
Proiectant: : ILCOR CONSULTING SRL
Valoare: 2.380 lei

Proces verbal de predare – primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 101608/ 11.11.2022 pentru Execuție lucrari Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Gimnazială nr 7 -Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală Generală nr. 7) – Montare gazon sintetic si dotari

Ordin de Începere lucrări nr. 101611/ 11.11.2022 pentru Execuție lucrari Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Gimnazială nr 7 -Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală Generală nr. 7) – Montare gazon sintetic si dotari
Data începerii execuției lucrărilor: 15.11.2022

Contract lucrari 338/88292/20.10.2022- Execuție lucrari Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Gimnazială nr 7 -Colegiul Economic Emanuil Gojdu (fosta Școală Generală nr. 7) – Montare gazon sintetic si dotari
Executant: SC MERIDIAN TRUST SRL Deva
Valoare: 209.910,12 lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14944/ 15.02.2023
Valoarea finală a investiției autorizate cu AC nr. 58/ 2020 este de 390.553,6 lei incl TVA
C+M 386.983,60 lei incl. TVA

Valoarea lucrărilor executate de SC CRYSTALIN CONSTRUCT SRL:, conform Proces verbal de constatare a stadiului fizic al lucrărilor nr. 52259/ 08.07.2021: valoare lucrări 180.643,48 lei incl. TVA

Valoarea finală a lucrărilor de montare gazon sintetic și dotări executate și recepționate: 209.910,12 lei incl. TVA
C+M 206,340,12 lei incl. TVA
dotări: 3.570 lei incl. TVA