Inchide

Amenajare cimitir si realizare capelă, municipiul Hunedoara, str. Lătureni, nr. 2, județul Hunedoara

Cladiri

Valoare totala investitie:

4.822.800,00 lei

Data inceput:

06/2021

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Faza de proiect

 

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

- Cetățenii municipiului Hunedoara – beneficiarii obiectivului de investiții ce urmează a fi realizat.

Obiective

În prezent, aferent cimitirului existent, pe platforma adiacentă străzii Lătureni funcționează o capelă amenajată la parterul unei construcții cu locuințe la etaj, care nu mai corespunde funcțional necesităților municipiului Hunedoara.
Necesitatea extinderii si amenajarii coerente a cimitirului Valea Seaca și nevoia de spații de comemorare survin in contextul ponderii ridicate a populației îmbătrânite în zonă. Realizarea unei facilități cu 8 spații de comemorare răspunde presiunii actuale aplicate asupra cimitirului, respectiv asupra capelei actuale, insuficient dimensionate.
În momentul de față, cimitirul nu prezintă o sistematizare verticală ordonată, aleile sunt degradate și insuficiente, iar împrejmuirea se află în stare de degradare.
Cimitirul existent nu are suficiente cișmele și platforme pentru colectarea deșeurilor.
Adiacent cimitirului au fost achiziționate recent două parcele: una cu suprafața de 10.153 mp (C.F. 70393) și alta cu suprafața de 5.188 mp (C.F. 68374) ce se vor sistematiza cu alei carosabile și pietonale, se vor parcela și se vor racorda la utilități.
Capela propusă va fi realizată pe structură din beton armat, cu elemente prefabricate și zidărie de cărămidă, cu finisaje din tencuială decorativă și piatră naturală. Învelitoarea clădirii se va realiza cu acoperiș tip terasă, respectiv șarpantă într-o apă. Lamelele verticale vor fi alcătuite din elemente prefabricate din beton armat.

În cartierul micro VII al municipiul Hunedoara există un singur lăcaș care deservește cimitirul Valea Seacă din zonă, specializat pentru efectuarea procesiunilor anterioare îngropării persoanelor decedate.
Având în vedere spațiul existent care este extrem de mic și foarte aglomerat este necesar a se realiza o nouă capelă și a se amenaja atât exterior cât și interior cimitirul. Pentru aceasta se va avea în vedere amenajarea funcțională a aleilor existente, organizarea loturilor și amenajarea de noi locuri de odihnă și reculegere, amenajarea peisagistică, realizarea unui iluminat optim, montarea unor piese de mobilier urban, precum și refacerea și completarea împrejmuirii existente corespunzător funcțiunii.
Prin aceste lucrări de amenajare a cimitirului existent, de realizare a unei capele noi se urmărește crearea mai multor săli de depunere a decedaților, realizarea unor spații separate pentru persoanele participante la serile de priveghi, realizarea unor spații frigorifice pentru decedați, realizare grupuri sanitare pe sexe pentru vizitatori, amenajare birou administrator, realizare spații tehnice și cameră pentru muncitorii angajați.
Îmbunătățirea infrastructurii prin amenajare alei carosabile, pietonale, amenajări peisagistice, realizare locuri de parcare.
Principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții:
1. Caracteristici tehnice :
 Suprafața terenului - 64.031 mp
 Suprafața teren afectată construcții noi capele - 773,36 mp
 Regim de înălțime – Parter
 Capacitate capelă – 150 utilizatori
2. Indicatori principali:
- organizarea și amenajarea de noi loturi în cadrul cimitirului;
- realizarea unei capele cu 8 săli de depunere
- amenajarea de platforme pentru activități religioase și odihnă
- împrejmuirea perimetrală a terenului aferent cimitirului
3. Dotări:
a. Pentru Capela: - banchete pentru spațiile de depunere decedați – 16 buc
- catafalc – 8 buc
- mobilier sală de depozitare ( oficiu) – 2 buc
- mobilier birou administrator – 1 buc
- rafturi – 20 buc
- măsuțe mobile pentru ceremonial religios – 8 buc
b Pentru Cimitir : - cișmele – 12 buc
- containere deșeuri – 12 buc
- lămpi stradale pentru iluminat alei si platforme – 150 buc

Alte Observatii

Comanda servicii 139/45933/16.06.2021 - Intocmire documentatie tehnico – economica pentru amenajare cimitir si realizare capela - faza Studiu de fezabilitate
Elaborator: SC ARH'E TIP STUDIO SRL Deva
Valoare: 110.000 lei incl. TVA

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 414 /23.12.2021, privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Amenajare cimitir și realizare capelă, municipiul Hunedoara, strada Lătureni nr. 2, judeţul Hunedoara”.

Contract servicii 138/45525/31.05.2022- Întocmire documenta?ie tehnico – economica faza Proiect Tehnic + Asistenta tehnica din partea proiectantului:
Elaborator: SC TERRA INVEST MANAGEMENT SRL
Valoare: 161.840,00 lei incl. TVA